maďarsko-anglicko překlad pro "tolmácsolás"

HU

"tolmácsolás" anglický překlad

volume_up
tolmácsolás {podstatné jméno}

HU tolmácsolás
volume_up
{podstatné jméno}

tolmácsolás
volume_up
interpreting {podstatné jméno}
(GA) Nagyon bosszús vagyok, hogy a tolmácsolás nem áll rendelkezésre!
(GA) I am most annoyed that interpreting is not available!
Rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy nem volt tolmácsolás.
I am very unhappy that there was no interpreting here.
Jelenleg az olyan alapvető szolgáltatásokat is megtagadják tőlük, mint a tolmácsolás vagy a jogi képviselet.
Currently, they are refused basic services, such as interpreting or legal counsel.
tolmácsolás (také: előadás, adás, nyújtás, interpretálás)
volume_up
rendering {podstatné jméno}
tolmácsolás (také: feladás, előadás, átadás, interpretálás)
volume_up
rendition {podstatné jméno}

Příklady použití pro "tolmácsolás" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianNem vagyok biztos abban, hogy a tolmácsolás nem hagyott-e ki valamit.
Mr President, I am not sure if the interpretation missed it.
HungarianSzinte sosincs rendelkezésre álló terem, és soha nincs tolmácsolás.
They almost never have rooms and they never have interpretation.
HungarianAz ülést az interneten közvetítjük, és biztos vagyok benne, hogy ott majd meglesz a tolmácsolás is.
We have web streaming and I am sure the interpretation will be there.
HungarianTovábbá egy ideig nem volt lengyelre tolmácsolás, és azzal sem foglalkoztak.
In addition, there was no interpretation into Polish for a certain time, and that was not dealt with either.
HungarianMások egyes elemekről, főként a jogi segítségnyújtás és a tolmácsolás költségeiről szolgáltattak adatot.
Others provided certain elements, mainly on the costs of legal assistance and interpretation.
HungarianElnök úr, a portugál tolmácsolás sajnos nem működik.
Mr President, I am afraid the Portuguese interpretation is not working.
HungarianMellesleg ezért beszélek angolul - hogy az emberek tolmácsolás nélkül megértsenek.
Incidentally, that is why I speak in English - so that people can understand me without the need for interpretation.
HungarianBizonyára megértik, hogy erre szükség van ahhoz, hogy a tolmácsolás mindenkihez megfelelően eljusson.
You will understand that this is to allow the interpretation to reach everyone in the correct manner.
HungarianHa jól tudom, nem volt tolmácsolás, különösen angol nyelvű nem, ha jól értesültem.
There was no interpretation, I believe, particularly into English, if I have identified the colleagues concerned correctly.
HungarianEz az átkozott tolmácsolás! panaszkodott a wersgorok vezetője.
This confounded translation problem! he complained.
HungarianEgyéb esetben a tolmácsolás lehetetlenné válik.
Otherwise, interpretation will be impossible.
HungarianEgyértelmű, hogy ez pontatlan tolmácsolás volt.
Clearly, that was an inaccurate translation.
HungarianEzt most angolul is megismétlem az esetleges pontatlan tolmácsolás esetére, mivel ez a legfontosabb része beszédemnek.
I repeat this in English, in case of an inexact interpretation, because that is the most important part of my speech.
HungarianTisztelettel kérem ezért a Parlament elnökségét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a tolmácsolás minőségének javítására.
I kindly ask the Presidency of Parliament to take the necessary measures to improve the quality of interpretation.
Hungarian(DE) Elnök úr, szeretnék röviden tisztázni valamit, mivel képviselőtársam talán félreértett valamit a tolmácsolás miatt.
(DE) Mr President, I would briefly like to clarify as my fellow Member perhaps misunderstood as a result of the translation.
HungarianEgy kicsit lassabban olvashatott volna, akkor még jobb lett volna a tolmácsolás, és képviselőtársai jobban tudták volna követni.
You could have read slightly more slowly and then more of your fellow Members would have benefited from an even better translation.
HungarianMegértem, hogy óriási probléma a tolmácsolás, és ez pénzügyi probléma is, de talán fel kellene állítani a fontossági sorrendet.
I do understand that there is a huge problem with interpretation and a financial problem, but maybe you have to set some priorities.
HungarianEz az átkozott tolmácsolás!
HungarianRendben van, ha hosszú a hozzászólás, jóval hosszabb, mint amennyit a felszólalási idő lehetővé tesz, de tény, hogy nincs tolmácsolás.
It is all very well to make a long speech, much longer than the speaking time permits, but the fact is it is not being interpreted.
HungarianMost csak ennyit tudok mondani, mert rövidre kell fognom, hiszen éjfél után már nincs tolmácsolás, úgyhogy kérem, legyenek rövidek!
That will have to be that for the time being: I have to shorten my speech because there is no interpretation after 24:00, so let us cut it off there.