maďarsko-anglicko překlad pro "tollas"

HU

"tollas" anglický překlad

volume_up
tollas {příd. jm.}
HU

tollas {přídavné jméno}

volume_up
tollas (také: lebegő, pelyhes, puha, hajladozó)
Örömújvár édes, tollas zamata után büdös volt, orrfacsaróan büdös.
Smelt bad, real bad after the sweet, feathery aromas of Pleasureville.
The creature's feathery body rearranged itself again.
Great black feathery wings.

Příklady použití pro "tollas" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianTollas Boszorka a Kezdetek rettegésétől indult el, de szavaiban nem volt félelem.
Ruled by the Queen, who must be slain again and again by every child she bears.
Hungarianmondta Tollas Boszorka, s bőre már csillogott a verejtéktől.
The Hold of the Dragon, Feather Witch said, her skin glistening with sweat.
HungarianA Tollas Boszorkának nevezett fiatal nő meghajolt, majd elsietett egy ház irányába.
The young woman named Feather Witch bowed and rushed off towards a longhouse.
HungarianKettejük között, egy lépéssel mögöttük állt Tollas Boszorka a többi rabszolga élén.
Between them and a step behind, Feather Witch stood foremost among the attending slaves.
HungarianTollas Boszorka előtt kopott, fakó, csempeszélű kerámialapok hevertek.
Faded, battered and chipped, the ceramic tiles lay scattered before Feather Witch.
HungarianUruth és a többi asszony a Kurald Emurlahn erejébe kapaszkodnak felelte Tollas Boszorka.
Uruth and the other women cling to the power of Kurald Emurlahn, Feather Witch said.
HungarianTollas sikolyai betöltötték a teret, vonaglott a láthatatlan karmok szorításában.
Feather Witchs shrieks filled the air now, as she thrashed in the grip of the unseen talons.
HungarianMesélj nekem Tollas Boszorkáról! kérte Hull, miközben elindultak a hatalmas tábor felé.
Tell me, Hull said as they walked into the vast camp, about Feather Witch.
HungarianTollas a világok előtti időkbe került vissza, s onnan indult újra a jelen felé.
She was in the time before the worlds, and now must stride forward.
HungarianTollas Boszorka és még féltucatnyi lether rabszolga már az edur asszonyok között járkáltak.
Feather Witch and a half-dozen other slaves were among the Edur women, now.
HungarianOldalra fordította a fejét, s belenézett Tollas Boszorka ijedt szemébe.
He turned his head, stared up into the frightened eyes of Feather Witch.
HungarianTollas Boszorka figyelmeztetése benne élt, minden pillanatban összeszorult miatta a gyomra.
Feather Witchs assertions remained with him, tightening his every breath.
HungarianVersengés az Üres Trónért suttogta Tollas Boszorka szomorú hangon.
Contestants to the Empty Throne, Feather Witch whispered in a tone heavy with sorrow.
HungarianMennyezetes ágyban aludt, tollas derékaljon, dunna alatt, csukott ablaknál.
He always slept in a four-poster featherbed; and the windows of his bedroom were never opened.
HungarianEl egy magányos ördöggel találta szemben magát, mely lomhán verdesett tollas szárnyaival.
El found himself looking into the eyes of a lone devil beating feathered wings in the sky.
HungarianAzt hallotta, hogy Tollas Boszorka a saját testén tapasztalja meg Majen frusztráltságát.
Feather Witch, hed heard, had felt the brunt of Mayens displeasure.
HungarianSzerintem semmivel sem nevetségesebb, mint az a tollas kalpag, amit a cimmurai udvaroncok viselnek.
'They're no more ridiculous than those plumed hats the courtiers in Cimmura wear.'
HungarianTollas Boszorka a fal tövében guggolt, arcát a tenyerébe temette, és rázta a sírás.
Feather Witch huddled, pressed up against the wall, hands covering her face, racked with shudders.
HungarianGyorsan széthúzta köntöse tollas nyakrészét, és megigazította gyöngysorát.
She pulled down the feathered collar of her peignoir and straightened the pearls at her throat.
HungarianEgy tollas, karmos láb lecsapott, a kevéske húsba hatolt, s összetörte a vékonyka csontokat.
A lone tufted, taloned foot snapped down, piercing furry flesh and crushing minute bones.