maďarsko-anglicko překlad pro "nyüszítő"

HU

"nyüszítő" anglický překlad

volume_up
nyüszítő {příd. jm.}
EN
HU

nyüszítő {přídavné jméno}

volume_up
nyüszítő (také: nyikorgó, csikorgó, vinnyogó)
Lawrence Stratford gramofonja Beethovent játszott; egy nyüszítő kürtök hangjából álló kis egyveleget, mely különös módon macskák kórusára emlékeztette.
Lawrence Stratford's gramophone playing Beethoven, a medley of squeaky little horns that sounded oddly like a chorus of cats.

Příklady použití pro "nyüszítő" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianHangosabban ugatott, és a feje körül kerengő, nyüszítő állatok után kapkodott.
His snapping jaws closed on one brown-black wing.
HungarianFölrántotta a nyüszítő elf állát, hogy a szemébe nézhessen.
He jerked the moaning Elf's chin upright until their eyes met.
HungarianA szél nekifeszült, és a résen át nyüszítő hangot adott, mintha valami állat akart volna bejönni.
A stiff wind pressed against the glass and made mewling sounds like an animal that wanted to be let inside.
HungarianA nyüszítő Adus két oldalára álltak, és együttes erővel elkezdték lefelé nyomni a pengét.
You do it like this, Talen,' he said almost clinically, as if he were merely giving instructions on the practice field.
HungarianCsakugyan hasznavehetetlen szemétnek tűnt, de a nyüszítő Orl Fanénak nyilvánvalóan sokat ér.
It certainly appeared to be useless junk, but the whining Orl Fane had evidently considered it worth something to him.
HungarianHughart szemlátomást nem sietett visszatérni a nyüszítő állatokhoz, az ajtóból nézte, amint látogatói lemennek a lépcsőn.
Several of the examining room doors were closed, and strange sounds came from behind them.
HungarianAz üvöltés egyre hangosabb lett; sikoltó fájdalom, nyüszítő félelem és tomboló düh keveredett benne.
It swelled up louder and louder, a hoarse yell of pain and fear and anger all mingled in the one dreadful shriek.
HungarianBrett torkából nyüszítő hang préselődött ki.
Brett began to make a whining noise in his throat.
HungarianMint egy zúzott lábú állat nyüszítő kínszenvedése.
The sound of an animal with a smashed foot.
HungarianVékony, nyüszítő hang hallatszott.
There was a thin squeal cut sharply in the middle.
HungarianMarty zavartan felállt, otthagyta a nyüszítő, farkát csóváló kutyát és követte Lilliant végig a ketrecek során.
Marty stood up self-consciously, leaving the dog to whine and wag below him, and followed Lillian further down the line of cages.
HungarianKiállhatatlan, nyüszítő, elkényeztetett kölyök!
HungarianNyomorult nyüszítő lett belőlem.
HungarianVégül a tolvaj fölszedette Keltsettel a zsákot, miközben iszonyatos fenyegetéseket morgott a nyüszítő gnómnak, és mind a négyen nekivágtak a sötétedő erdőnek.
Muttering dire threats at the whining Gnome, the thief at last had Keltset pick up the sack, and the four began their journey into the darkening woods.
HungarianMegesküdött magának, hogy ha Ehlana meghal, egész Zemochot végigdúlja, és otthagyja a romok között nyüszítő Azasht egyetlen szolga nélkül, akinek parancsolhatna.
If Ehlana died, he vowed to himself that he would obliterate Zemoch and leave Azash weeping alone in the ruins without one single human to worship Him.
HungarianCujo leült, az égnek emelte iszonyúan összesebzett orrát, és felvonított, egyetlenegyszer, de olyan éjsötét és magányos volt ez a nyüszítő hang, hogy Donna beleborzongott.
Cujo sat down, raised his horribly mangled nose toward the sky, and howled once such a dark and lonesome sound and she shivered, no longer hot but as cold as a crypt.
HungarianA falak, a mennyezet, a cella padlója tűnt el elsőnek, azután a kushadó, nyüszítő Orl Fane; végül Panamon és Keltset gránitból vésett alakját sem látta többé.
The walls, ceiling, and floor of the stone cell disappeared first, then the cringing whimpering figure of Orl Fane, finally even the granite forms of Panamon and Keltset vanished.