maďarsko-anglicko překlad pro "nyújtott"

HU

"nyújtott" anglický překlad

volume_up
nyújtott {příd. jm.}
EN

HU nyújtott
volume_up
{přídavné jméno}

volume_up
drawn {příd. jm.}

Příklady použití pro "nyújtott" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianÉvek óta beszélünk az ezeknek a vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi támogatásról.
For many years, we have been discussing financial support for these enterprises.
HungarianAz íz íz volt, amikor belekortyolt a konyakba, amit a robotmixer nyújtott át neki.
Taste became taste as he sipped the cognac that the robot bartender handed him.
HungarianA sötét bőrű, csinos panamai lány csábító látványt nyújtott a fehér egyenruhában.
She was Panamanian, attractive, her dark skin stark against her white uniform.
HungarianÉs Tudor úr szintén mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmet nyújtott be.
Mr Tudor has submitted a request for the exercise of immunity and privileges.
HungarianAz emberi gépezet egyetlen ügynöke sem nyújtott be igényt a magukfajta alakokra.
There was no broker in human machinery who had a requisition for shapes like theirs.
Hungarian- Az unokabátyád, Galahad - mondta Arthur, és Galahad ösztönösen kezet nyújtott.
Your cousin, Galahad, Arthur said, and Galahad impulsively put out his hand.
HungarianBiccentett a belépő Voyles és Gminski felé, de nem állt fel és nem nyújtott kezet.
He nodded at Voyles and Gminski, but neither stood nor offered to shake hands.
HungarianA csónak bizonyos fokig biztonságot nyújtott, és így nem szívesen hagyta el.
The boat offered a measure of security and she was reluctant to leave it behind.
HungarianSajnálom azonban, hogy a PPE-DE csoport alternatív állásfoglalást nyújtott be.
I regret, however, that the PPE-DE Group has tabled an alternative resolution.
HungarianKöszönöm a jelentés elkészítéséhez az ezekben a hónapokban nyújtott támogatást.
Thank you for your support during all these months leading up to this report.
HungarianAz elf kezet nyújtott a határvidékinek, egyenlőként üdvözölte, de nem szólt.
The Elf took the Borderman's hand and measure by equal turns, but said nothing.
HungarianGraham becsukta a táskáját, s indulásra készen kezet nyújtott Poirot-nak.
Dr Graham picked up his bag and prepared to leave, holding out his hand to Poirot.
Hungariana) az előlegként nyújtott összegre vonatkozó végleges jogosultság létrejött, vagy
(a) final entitlement to the sum granted as advance has been established, or
HungarianTermészetesen nem a katasztrófák áldozatainak nyújtott támogatásra gondolok itt.
Of course, I am not referring here to the aid provided following disasters.
HungarianMindenesetre lenyűgöző képet nyújtott, é Sir Pom-Pomra igen mély hatást gyakorolt.
The two made a striking picture, and Sir Pom-Pom, for one, was favorably impressed.
HungarianA Rapkay-jelentés és a széniparnak nyújtott állami támogatások mellett szavaztam.
I voted in favour of the Rapkay report and of State subsidies for the coal industry.
HungarianKitér a nyújtott szolgáltatásokra, de a zajra és a rendelkezésre álló kapacitásra is.
It addresses the services being provided, but also noise and available capacity.
HungarianA parancsnok leült, vendéglátója pedig egy pohár jeges vizet nyújtott át neki.
Robby took a seat, and his host was kind enough It) hund over a glut* of ice water.
Hungarian(206) Az IK és négy exportőr észrevételeket nyújtott be a nyereségességi elemzésről.
(206) The GOI and four exporters submitted comments on the profitability analysis.
HungarianJogi garanciák nélkül, az embereknek nyújtott garanciák nélkül nincs törvény.
Without legal guarantees, without guarantees for the people, there is no law.