maďarsko-anglicko překlad pro "nyílás"

HU

"nyílás" anglický překlad

volume_up
nyílás {podstatné jméno}
HU

nyílás {podstatné jméno}

volume_up
nyílás (také: rés, űr, hézag)
volume_up
gap {podstatné jméno}
Arrébb, ahol egy nyílás volt a sziklában.
Over there, where there used to be a gap in the rock.
The gap widened.
Néhány méterrel arrébb volt egy másik nyílás a növénytakaróban, ahol ki lehetett volna dugni a csövet a szárak közt úgy is, hogy ne árulja el magát.
A few meters away was another gap in the weeds, where he might be able to prop the tube between two thick roots without exposing himself.
volume_up
opening {podstatné jméno}
Bobbal indultak tovább az idegen roncs oldalán ásító nyílás felé.
They backed their sled toward the yawning opening in the sunken alien battleship.
Néhány perc alatt nyomtalanul eltűnt a nyílás, és a különös hármas egyedül maradt.
In moments, the opening had disappeared entirely and the strange trio stood alone.
Lehunyta a szemét, és röviden meditált, aztán a nyílás alá kuporodott.
He closed his eyes in brief meditation, then turned to crouch below the opening.
nyílás (také: rekesz)
volume_up
aperture {podstatné jméno}
5.3.3.2. a vizsgálat megkezdése előtt, a gáz összegyűjtéséhez szükséges nyílás kivételével, minden nyílást le kell zárni.
5.3.3.2. before the test, all apertures other than that required for the collection of the gases shall be stopped up.
Az egyetlen valódi nyílás a hajó orrában tátongott, száz-egynéhány lépésre a helytl, ahol Quilan állt, a Möbius-szalaggá pöndörödött padló tengelyében.
The only aperture which led to the outside was right in the nose of the craft, seventy metres away from where he stood, more or less in the centre of the spoon-shaped mass of floor.
Félretolta a szekrény fölött a padlásba vágott nyílás fedőjét, derékig átbújt rajta, aztán a könyökére támaszkodva, suta lábkalimpálással egészen fölkapaszkodott.
She slid back the cover over the top of the closet and crawled up, working the upper part of her body into the aperture with her elbows and wiggling her legs clumsily.
nyílás (také: rés, hasadás, törés, szünet)
volume_up
break {podstatné jméno}
The break became a little more distinct.
nyílás (také: rés, baklövés, csattanás, durranás)
volume_up
crack {podstatné jméno}
volume_up
hatchway {podstatné jméno}
Karcsú alak tnt fel a fedélzeti nyílás koromfekete szájában.
The figure appeared in the blackness of the removed hatchway.
volume_up
hiatus {podstatné jméno}
nyílás (také: begy, bendő, gyomor)
volume_up
maw {podstatné jméno}
nyílás (také: száj, torkolat, bejárat, luk)
volume_up
mouth {podstatné jméno}
- A behízelgő kontraalt hang valahonnan a szájnak képzelhető nyúlajkú nyílás mögül jött.
A sweet contralto voice spoke from somewhere behind the harelipped hole that was its mouth.
Most már másfél méter sem volt közöttük, a nyílás széles volt, könnyen beletalált.
There was less than five feet between them now, the mouth of the case was large, and both rings went in.
nyílás (také: járás, rév, raktárnyílás, raktár)
volume_up
port {podstatné jméno}
nyílás (také: rés, alkóv, rejtekhely, fülke)
volume_up
recess {podstatné jméno}
nyílás (také: rés, repedés, vágás, hasíték)
volume_up
slit {podstatné jméno}
Lehajoltam, és láttam, hogy rövid, vágás alakú nyílás van a gomb közepén.
I bent down and saw there was a short, slit-shaped opening in the middle of the knob.
Orrából semmi sem maradt, mindössze két groteszk nyílás tátongott a helyén.
The nose was gone, leaving two grotesque slits.
nyílás (také: rés, rúd, retesz, cella)
volume_up
slot {podstatné jméno}
nyílás (také: lakoma, takaró, eszem-iszom, szélesség)
volume_up
spread {podstatné jméno}
nyílás (také: torok)
volume_up
throat {podstatné jméno}
volume_up
vent {podstatné jméno}
A tető csapóajtaját felhajtották, hogy a nyílás elszívja a füstöt.
The large roof hatch was opened to vent the smoke.

Příklady použití pro "nyílás" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianAz első egy igazi tengerész önbizalmával jött le a torpedóbetöltő nyílás mellett.
The first came down the torpedo-loading hatch with the aplomb of a real sailor.
HungarianKitörlődtek a csillagok képei, csak a nevek maradtak meg: Orion, Nyilas, Androméda.
Only names—Orion, Sagittarius, Andromeda—but not the stars themselves.
HungarianOkosan tette: alighogy visszatért, a parányi nyílás sugárzó szilánkokra fröccsent.
Few had ever ventured down them in search of extragalactic emergent points.
HungarianA hab lefolyt az arcáról, és látta, hogy a nyílás tárva-nyitva áll.
The foam ran from his faceplate, and he saw that the inspection hatch was wide open.
HungarianLevettem a kanna tetejét, miközben felemeltem a lábat, és odacsúsztattam a nyílás elé.
I held the leg to the can and took the lid away, sliding the leg over the hole as I did so.
HungarianA férfi ekkor elfordította a nyílás kerekét, és betolta az ajtót.
He turned away from them, spun the wheel on the steel door, and swung that barrier inward.
HungarianE rejtélyes nyílás kör alakú volt, mint a lejáróajtók a tengeralattjárókon.
Hatch didn't qualify as the mot juste, either, because no architrave surrounded the hole in the wall.
HungarianA fogadós hallgatózva az istálló végénél lévő nyílás felé fordult.
Then the innkeeper bent his head to the hatch at the back of the stables, listening intently.
HungarianDe a nyílás túl szűk volt ahhoz, hogy egy intelligens lény átmásszon rajta.
The cover plate stood ajar, but it was far too small for any intelligent creature to have come through.
HungarianRám meredt, s palaszín szemei éppolyan kifejezéstelenek voltak, mint két nyílás egy álarcon.
She peered at me, her slaty eyes as empty as holes in a mask.
HungarianMegállt a nyílás előtt, és elfordította kupoláját úgy, hogy fegyverének csöve a liftakna felé nézzen.
As the machine pulled into place, its turret swiveled to point a gun barrel into the shaft.
HungarianA mérnök a nyílás fölé irányította teleszkópos asztali lámpája fényét.
The engineer took a work-light and looked into the thing.
HungarianIdőnként a tizenhét nyílás mindegyike ivadékokat hozott létre maga körül.
Each of the seventeen spawned occasional wild worms.
HungarianÉs a nyílás már csak tenyérnyi volt, és bezárult az is, és csendes volt az egész világ.
And then there was only a hole the size of Will's hand, and then it was shut, and the whole world was silent.
HungarianTapogasd ki a nyílás szélét, ahogy az imént a késsel tapogattad.
Feel for the edge as you felt with the knife to begin with.
HungarianOrrából semmi sem maradt, mindössze két groteszk nyílás tátongott a helyén.
The nose was gone, leaving two grotesque slits.
HungarianA Nyilas pontosan ott volt, ahol hagyta, éppen a feje fölött.
Sagittarius was just where he had left it, directly overhead.
HungarianA sziklák közrefogtak bennünket a nyílás mindkét oldalán.
The rocks on either side of the entrance were closing in on us.
HungarianAz utat csak a gyapotsorok között tátongó két méter széles nyílás jelezte.
The adults paddled as we moved along the narrow road, two feet above the ground, rows of ruined cotton passing by.
HungarianBriggs eltűnt, egy pillanattal később lecsapódott a fedélzeti nyílás, a kinti zár a helyére ugrott.
Briggs was gone, and a second later the hatch snapped shut and the outside latch locked into position.