maďarsko-anglicko překlad pro "mutató"

HU

"mutató" anglický překlad

volume_up
mutató {podstatné jméno}
volume_up
mutató {příd. jm.}
volume_up
eltérülés-mutató {podstatné jméno}
HU

mutató {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
Úgy gondolom, jelenleg nincs ennél tömörebb vagy átfogóbb mutató.
I believe that there is currently no other indicator that is as concise or complete.
Ugyanis egy olyan országban, mint például Bulgária, ez a mutató túlságosan magas.
Because for a country like Bulgaria this indicator is too high.
Az árszintekre vonatkozó mutató különösen kétséges.
The indicator referring to pricing levels is particularly doubtful.
A mutató a barna-fekete vagy a világoskék sávban van?
'Is the needle in the brown-black section or the bright blue section?'
A kis fekete mutató csak szaladt, akár egy rovar, átrágva az időt, felfalva a pénzét.
The little black needle was scurrying, an insect, nibbling through time, eating into his money.
Most azonban a mutató normális feszültséget jelzett.
The needle showed a normal current.
Ne jelenjen meg diagnosztikai üzenet tagfüggvényre hivatkozó kötött mutató egyszerű mutatóvá alakításakor
Disable the diagnostic for converting a bound pointer to member function to a plain pointer
A veremkeret-mutató ne kerüljön regiszterbe olyan függvényeknél, amelyek ezt nem igénylik
Do not keep the frame pointer in a register for functions that do not need one
Nincs nálam mutató, de látják a zöld téglalap- vagy trapézféleséget?
I don't have a pointer here, but you see the green, sort of rectangle or trapezoid?
mutató (také: kurzor, csúszka, index, tolóka)
volume_up
cursor {podstatné jméno}
mutató (také: minta, kóstoló)
volume_up
sample {podstatné jméno}
Az értékelő tábla által használt öt fő mutató a panaszok, az árszint, az elégedettség, a szolgáltatóváltás és a biztonság.
Complaints, pricing levels, satisfaction, interfaces and security are the five main indicators used in the evaluation table.
Haladéktalanul közlik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést mutató korrelációs táblázatot.
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions and a correlation table between those provisions and this Directive.
E rendelkezések szövegét, és ezen irányelv rendelkezései, valamint a nemzeti rendelkezések közötti megfelelést mutató táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions together with a table showing how the provisions of this Directive correspond to the national provisions adopted.
2. "óra"
Maga elé tartotta a karóráját, és amint a mutató a tizenkettesre ért, lőtt.
Bock checked his watch and waited for the sweep hand to reach the twelve.
Előrenyújtotta lapát kezét, és hüvelykujját összedörzsölte a mutató- és középső ujjával.
He held his big hand out and revolved the thumb against the index and second fingers.
Most pedig szépen a mutató- és a hüvelykujja közé fogja, és lassan hátraadja nekem.
If that gun in your hand goes off, you'll be pissing into a diaper the rest of your life.

Příklady použití pro "mutató" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianAz elején körrel nyíló, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
Draws a connector that starts with a circle and bends near a connection point.
HungarianMutató és középső ujja közé csíptette, picit felemelte, majd lehúzta a polcról.
Jessie steadied her grip on the card with her thumb and looked at it curiously.
HungarianAz elején nyíllal nyíló, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
Draws a connector that starts with an arrow and bends near a connection point.
HungarianA végén nyíllal záródó, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
Draws a connector that ends with an arrow and bends near a connection point.
Hungarian- kérdezte az ifjú varázsló, és felmutatott a mutató ujjával.
long have you known about her? the young wizard asked curiously, gesturing upwards.
HungarianA végén körrel záródó, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
Draws a connector that ends with a circle and bends near a connection point.
HungarianFőként szereplők meg helyszínek, de három-négyféle mutató szerint kigyűjtve.
'Characters and places, mostly, but cross-indexed three or four different ways.
HungarianJobb kezem mutató- és hüvelykujja közé fogva, az arca elé tartottam a névjegyet.
I held the card in front of her face, between the first two fingers of my right hand.
HungarianAz állományt meg kell szabadítani a vírusos betegség tüneteit mutató növényektől.
5. The crop shall be kept free from plants showing symptoms of virus diseases.
HungarianAz összes statisztikai mutató azt állította, hogy a gazdaság kissé hevesen működik.
All the statistical indicators said the •conomy was running a little too hot.
HungarianEgy üresen maradt, a másik kettőt pedig üres teret mutató hologramokkal láttuk el.
We put the empty one on clear and holos of empty blisters in the other two.'
HungarianA lefelé mutató gyertya alá kistányért tettek, hogy felfogja a csöpögő viaszt.
A saucer had been set beneath the latter candle to catch the melting wax when it fell.
HungarianMindkét végén körrel ellátott, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
Draws a connector that bends near a connection point and has circles at both ends.
HungarianMindkét végén nyíllal ellátott, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
Draws a connector that bends near a connection point and has arrows at both ends.
HungarianHálás vagyok az amerikaiaknak, hogy részt vettek ebben a messzire mutató párbeszédben.
I am grateful to the Americans for taking part in this far-reaching dialogue.
HungarianEzek a megállapodások tehát kicsiny, de előre mutató lépést jelentenek.
These agreements are therefore a small, but positive step in the right direction.
HungarianAmikor a baloldali mutató kitért, a bal oldali az ellenkező irányba mozdult el.
As the indicator on the left moved one way, its counterpart on the right moved the other.
HungarianAggodalommal figyeljük a politikai radikalizálódás felé mutató tendenciát.
We are closely following with concern the tendency towards political radicalisation.
HungarianMunkalap kiválasztásához használja a felfelé és lefelé mutató nyilakat.
To select a sheet, press the up or down arrow keys to move to a sheet in the list.
HungarianA veremkeret-mutató ne kerüljön regiszterbe olyan függvényeknél, amelyek ezt nem igénylik
Do not keep the frame pointer in a register for functions that do not need one