maďarsko-anglicko překlad pro "mezőgazdasági gyakorlat"

HU

"mezőgazdasági gyakorlat" anglický překlad

Viz příklady pro použití "mezőgazdasági gyakorlat" v kontextu.

Podobné překlady pro "mezőgazdasági gyakorlat" anglicky

mezőgazdasági přídavné jméno
gyakorlat podstatné jméno

Příklady použití pro "mezőgazdasági gyakorlat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianMa elegendő, ha valaki a legjobb mezőgazdasági és környezetvédelmi gyakorlat szerint kezel egy adott földterületet.
It is sufficient today to manage an area of land in accordance with good agricultural and environmental practice.
HungarianA helyes mezőgazdasági gyakorlat, szemben például a biodízel-gyártással, egyaránt biztosíthatja az élelmiszertermelést és a szénbefogást is.
Good agricultural practice, unlike for example the production of biodiesel, can guarantee both food output and carbon capture.
HungarianA világméretű mezőgazdasági gyakorlat, és különösen az európai mezőgazdasági politika kiemelt jelentőségű az élelmiszer- és a fejlesztéspolitika szempontjából.
Worldwide agricultural practice and, in particular, European agricultural policy, are of major importance for food and development policy.
HungarianEnnek alapja a tudományos bizonyítékok szerint a jó mezőgazdasági gyakorlat, függetlenül attól, hogy nagy vagy kisméretű vállalkozások érintettek.
It has been scientifically documented that good agricultural practice is the basis of this, regardless of whether large or small enterprises are involved.
HungarianFel szeretném hívni a figyelmet arra is, hogy ennek az irányelvnek csak akkor van értelme, ha hatékonyan végre is hajtják, és ha a mezőgazdasági gyakorlat részévé válik.
I should also like to point out that these directives make a great deal of sense, provided that they are effectively implemented and become part of agricultural practice.

Jiná slova

Hungarian
  • mezőgazdasági gyakorlat

Podívejte se na česko-anglický slovník od bab.la.