maďarsko-anglicko překlad pro "mentés"


Nechceš hledat mentes, -mentes
HU

"mentés" anglický překlad

volume_up
mentés {podstatné jméno}

HU mentés
volume_up
{podstatné jméno}

mentés (také: vízi mentés)
volume_up
lifesaving {podstatné jméno}
mentés
volume_up
overbid {podstatné jméno}
volume_up
recovery {podstatné jméno}
Két terhesség, sima szülések, bonyodalomtól mentes gyermekágy.
Two pregnancies, with perfect deliveries and recoveries.
volume_up
rescue {podstatné jméno}
Eddig mindössze húsz túlélőt találtak, de a mentés még folyik.
There are no more than twenty survivors, and rescue operations are underway.'
- Ami azt jelenti, már nem érdekli őket a mentés - állapította meg Elliott.
Which means they're no longer interested in rescue, Elliott said.
He punched a flare button labeled: RESCUE.
mentés (také: áldozat, áldozás)
volume_up
sacrifice {podstatné jméno}
volume_up
wrecking {podstatné jméno}

Příklady použití pro "mentés" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianAhogy az lenni szokott, a cimmurai királyi udvar sem volt mentes az intrikáktól.
As inevitably happens, the king's court at Cimmura was filled with intrigues.
HungarianNem tudható, hogy e rendszerek közül hány mentes a rosszindulatú szoftverektől.
It cannot be known how many of these systems are free of malicious software.
HungarianA függőlámpát nézte, szeme összeszűkült, érzelemtől mentes hangja lehalkult.
She gazed at the hanging lamp, her eyes narrow, her voice muted, without emotion.
HungarianSőt, számos kadmium-telluridtól mentes helyettesítő megoldás is elérhető a piacon.
Rather, there are numerous cadmium telluride-free alternatives on the market.
HungarianEz mind igaz, és ebben az a legszebb, hogy mentes mindenféle ideológiától.
All that is true, and the nice thing about it is that it is so free of ideology.
HungarianEz egy teljesen "felesleg-mentes" design, s mikor nézed, akkor embereket látsz benne.
It's an absolutely fat-free design, and when you look at it, you see human beings.
HungarianSzeretnénk megvédeni a független, katonai szövetségektől mentes külpolitikát.
We would safeguard an independent foreign policy that is free of military alliances.
HungarianGondolom, ez nem volt nehézségektől mentes a jelenlegi Bizottságban ülők számára.
I imagine that this was not without difficulties for those within the current Commission.
HungarianÁm hadd mondjam el, hogy az EBESZ jelentése nem volt teljesen mentes a kritikától.
Let me say, though, that the OSCE report was not completely uncritical.
Hungarian- rendellenes felületi nedvességtől mentes, tehát ha megmosták megfelelően "szárított",
- free of abnormal external moisture, i.e., adequately dried if they have been washed,
HungarianSzóval még a KGB sem mentes a politikai előítéletektől, gondolta Jack.
So, even the KGB is a prisoner of its own political prejudices, Jack thought.
HungarianGyönyörű volt az az elszakadás, de a mentés egyenesen csodába illő tette hozzá Jazov.
That was a beautiful breakaway, but the save was mar-velous, Yazov said.
HungarianMindig igyekezett tökéletesen stressztől és vitáktól mentes életet élni.
Always, she has sought a life utterly without stress, without con-tention.
HungarianA javaslat nincs hatással a Közösség költségvetésére és ellentmondásoktól mentes.
The proposal has no impact on the EU budget and is uncontroversial.
Hungarian- a "hivatalosan brucellózis-mentes állomány" minősítés visszavonása.
- withdrawing the qualification 'officially brucellosis-free herd or flock'.
HungarianOlyan társadalmat szeretnénk, amely mentes attól a mentális mételytől, amelyet a terror jelent.
We wish to have a society that is free from the mental contagion that is terror.
HungarianAzonban a hitelnyújtással kapcsolatos tapasztalataink szerint az EBB sem mentes a bűntől.
However, experience in contracting loans has shown us that the EIB is not without sin.
HungarianAkkor senki se képzelte a gyerekeket érzéki gerjedelmektől mentes ártatlanoknak.
Nobody then thought children were innocent of sensuous pleasures.
HungarianÍgy lehet biztosítani, hogy a mentés a legutóbbi változásokat tartalmazó állapotot mentse el.
This makes sure the backup is up to date with the last changes from your PC.
HungarianAz történt, hogy van egy komplexusoktól mentes kapcsolatunk, ami egyenlő felek kapcsolata.
What has happened is that we have a complex-free relationship, a relationship of equals.