maďarsko-anglicko překlad pro "meglévő"

HU

"meglévő" anglický překlad

volume_up
meglévő {příd. jm.}
EN

HU meglévő
volume_up
{přídavné jméno}

meglévő (také: létező, fennálló)
volume_up
extant {příd. jm.}

Příklady použití pro "meglévő" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianEz rendben is van, de akkor gondoskodni kell a meglévő pénzalapok feltöltéséről.
Fair enough, but then it should be ensured that the existing funds are topped up.
HungarianBiztosítani kell továbbá a meglévő szállítási rendeleteknek való megfelelést is.
Attention must be paid to ensuring compliance with existing transport regulations.
HungarianEzért én inkább a meglévő szöveg javítása mellett vagyok, elhagyni nem szeretném.
Therefore, my preference is to improve the existing text rather than delete it.
HungarianA többit szétosztjuk magunk közt az embereimmel a meglévő osztagstruktúra szerint.
My men and I will di­vide the rest among us, using our existing squad structures.
HungarianKemény harc lesz azonban azt biztosítani, hogy a meglévő rendszer elé kerüljön.
Ensuring that it takes precedence over the existing system will be a tough battle.
HungarianAmi a meglevő EU-jogszabályokat illeti, a végrehajtás az, ami nagyon lényeges.
Regarding existing EU legislation, it is implementation that is very essential.
HungarianAz emberek azonban elfelejtik, hogy egy meglévő irányelv felülvizsgálatáról van szó.
What people forget is the fact that this is a revision of an existing directive.
HungarianElemzések azt mutatták, hogy a meglévő felvételi rendszerek nem nem-semlegesek.
Analyses have shown that existing recruitment systems are not gender neutral.
HungarianA fogyasztók számára remek hír, hogy az EU véget vet a meglévő gyakorlatnak.
The European Union's 'crackdown' on this practice is great news for the consumer.
HungarianA lehető legjobban ki kell használnunk a meglévő eszközöket és politikákat is.
The greatest possible use should also be made of existing instruments and policies.
HungarianEz jelentősen torzítja az Európai Parlamentben meglévő politikai súlyozást.
This distorts the political weightings in the European Parliament significantly.
HungarianA Nizzai Szerződés előtt meglévő egyensúlyhiányt még csak számításba sem veszik.
The imbalance which existed before the Treaty of Nice is not even taken into account.
HungarianA bizottság kitűnő jelentései világosan felfedik a meglévő komoly hiányosságokat.
The committee's excellent reports clearly reveal the serious shortcomings that exist.
HungarianEz a javaslat azonban fenn fogja tartani a meglévő kétlépcsős egészségügyi rendszert.
This proposal, however, will maintain the existing two-tier healthcare system.
HungarianNekem személy szerint meggyőződésem, hogy a meglévő források többé-kevésbé elegendőek.
Personally, I am convinced that existing resources are more or less sufficient.
HungarianErre a célra használhatjuk a meglévő hálózatokat és a szociális partnereket.
We can also make use of existing networks and the social partners for this purpose.
HungarianSokkal inkább, a tagállamokban meglévő legjobb gyakorlatból kellene meríteniük.
Rather, they should draw on existing best practices in some Member States.
HungarianUgyanakkor optimalizálnunk szükséges pénzügyi forrásainkat és meglévő struktúráinkat.
At the same time, we need to optimise financial resources and existing structures.
HungarianAz ESEA által kiadott új leírásoknak egységet kell alkotniuk a meglévő leírásokkal.
The new specifications issued by EASA must integrate with the existing ones.
HungarianEz pontosan ugyanaz, és azt javasolnám Önöknek, hogy nézzék át a meglévő szerződéseket.
It is precisely the same and I would advise you to look at the existing treaties.