HU

megenged {sloveso}

volume_up
megenged (také: nyújt, enged, ad)
Elhatározta, hogy megenged magának egy sört, mielőtt visszaindulna az asszonyhoz.
He decided to allow himself one beer after all before starting back to the woman.
Sarkozy elnök úr, megenged egy kérdést Schulz úrnak?
President Sarkozy, are you willing to allow a question from Mr Schulz?
- Talán felséged megenged egy javaslatot.
Perhaps Your Highness will allow me a suggestion.
megenged (také: enged, kap, tűr, szerez)
Létfontosságú, hogy fenntartsunk minden olyan rendelkezésünkre álló képességet, amelyet a törvény megenged az ilyen támadások megállítására.
It is vital that we maintain every capacity we have under the law to stop such attacks.
Már összebarátkoztál a mágiával és Mystra kegyeiben képes vagy azzá formálni, amit csak a föld itt megenged.
Thus far, you've become familiar with magic, and by the grace of Mystra call up and shape what slumbers in the land around.
Ha megenged egy jó tanácsot, Meredith kisasszony, úgy vélem, az a legjobb, ha Mr.
But he's about a hundred and two and quite gaga, If you'll allow me to advise you, Miss Meredith, I recommend your going to Mr. Myherne, my own solicitor.
Valóban azt tervezte, hogy megenged magának egy utolsó görbe estét.
In fact he was going to permit himself one last bender.
Lehetőséget teremthetünk azon kulturális és társadalmi fejlődés számára, amelyet ez a kettős cél is megenged és szükségessé tesz.
We can also develop the potential for cultural and social development that this dual purpose permits and requires.
Az előadó javaslatai közül néhány messze tovább megy annál, mint amit e jogalap megenged, amint erre már Herrero úr és Cashman úr is rámutatott.
Some of the rapporteur's proposals go much further than is permitted under the legal basis, as has already been mentioned by Mr Herrero and Mr Cashman.
megenged (také: eltűr)
Elhatározta, hogy megenged magának egy sört, mielőtt visszaindulna az asszonyhoz.
He decided to allow himself one beer after all before starting back to the woman.
Sarkozy elnök úr, megenged egy kérdést Schulz úrnak?
President Sarkozy, are you willing to allow a question from Mr Schulz?
- Talán felséged megenged egy javaslatot.
Perhaps Your Highness will allow me a suggestion.
Valóban azt tervezte, hogy megenged magának egy utolsó görbe estét.
In fact he was going to permit himself one last bender.
megenged (také: elvisel, tűr)

Příklady použití pro "megenged" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianA drón úgy döntött, megenged magának egy diszkrét mohazöld szerénység-rohamot.
He looked at Tersono, which allowed itself a faint glow of aquamarine modesty.
HungarianÉs ha megenged egy kevésbé udvarias kifejezést: a maga keménylegény magatartása büdös nekem.
And if you will pardon a homely phrase, your tough guy act stinks.
Hungarian- Akkor annyit mondj el, amennyit akarsz, s amennyit az időd megenged!
'Then tell us what you will, and time allows!' said Gimli.
HungarianAd néhány tanácsot, s megenged magának egy-két jóslatot is.
He offers some advice and a few opinions about what might happen next.
HungarianNálunk nincs meg az a nyitott vita és kollektív változtatási szándék, amit az amerikai demokrácia megenged.
We lack the open debate and the collective change of will which American democracy allows.
HungarianMegenged egy nyílt kérdést? kérdezte Sir Henry.
Sir Henry said, Do you mind me asking you a frank question?
Hungarian- Az ember csak annyit költhet, amennyit az erszénye megenged!
A man can spend only what he can afford!
HungarianA Parlament ezzel szemben azt szeretné, ha megtiltanák ezen adatok feldolgozását, megenged ugyanakkor bizonyos kivételeket.
On the contrary, Parliament wants the processing of these data prohibited, while providing for exceptions.
HungarianMár összebarátkoztál a mágiával és Mystra kegyeiben képes vagy azzá formálni, amit csak a föld itt megenged.
Thus far, you've become familiar with magic, and by the grace of Mystra call up and shape what slumbers in the land around.
HungarianLehetőséget teremthetünk azon kulturális és társadalmi fejlődés számára, amelyet ez a kettős cél is megenged és szükségessé tesz.
We can also develop the potential for cultural and social development that this dual purpose permits and requires.
Hungarian- Megenged egy kérdést? - kérdezte.
Hungarian- De megenged egy személyes kérdést?
Hungarianmegenged magának vmit
Hungarianmegenged magának vmit
Hungarianmegenged magának vmit
HungarianNe mondd el senkinek, de megengedik, hogy egy hétre én legyek egy amerikai tengeralattjáró kapitánya az igazi kapitány mindent megenged nekem, érted?
Tell this to nobody, but they let me be captain of American submarine for a week—the real Captain he let me do everything, yes?
Hungarianmegenged magának vmit
HungarianAz előadó javaslatai közül néhány messze tovább megy annál, mint amit e jogalap megenged, amint erre már Herrero úr és Cashman úr is rámutatott.
Some of the rapporteur's proposals go much further than is permitted under the legal basis, as has already been mentioned by Mr Herrero and Mr Cashman.
HungarianA legnagyobb megengedhető hiba az a hibahatár, amit ez az irányelv egy mérőre megenged az EGK-típusjóváhagyási és EGK- elsőhitelesítési eljárásnál.
The maximum permissible error is the limit of the error permitted by this Directive for EEC pattern approval and EEC initial verification of the meter.
HungarianA legnagyobb megengedhető hiba az a hibahatár, amelyet ez az irányelv egy mérőórára megenged az EGK-típusjóváhagyási és EGK- elsőhitelesítési eljárásnál.
The maximum permissible error is the limit of the error permitted by this Directive for EEC pattern approval and EEC initial verification of a water meter.