maďarsko-anglicko překlad pro "másnap reggel"

HU

"másnap reggel" anglický překlad

volume_up
másnap reggel {podstatné jméno}

HU másnap reggel
volume_up
{podstatné jméno}

másnap reggel
volume_up
morning after {podstatné jméno}
Hastings alaposan kialudta magát, s amikor másnap reggel lement az ebédlőbe, egyedül volt kénytelen elfogyasztani késői reggelijét.
When Hastings came down to breakfast late the following morning, after having slept long and well, he found himself eating alone.
És mind a két ízben másnap reggel válik kámforrá, azután, hogy az előző esti értekezleten bejelentem, a markunkban van, és tizenkét órán belül várható a letartóztatása.
And each time it's the morning after I have told that meeting at the Ministry that we have him in the bag, and his capture can be expected within twelve hours.
Másnap reggel a szalonnás tojás után Jefferson elhatározta, hogy azt teszi, ami nézete szerint egy angolnak a világ bármely pontján elvitathatatlan joga: sétál egyet.
On the following morning, after a breakfast of bacon and eggs, Mark Jefferson decided to indulge in what he regarded as the Englishmans inalienable right in any part of the world, to take a stroll.

Podobné překlady pro "másnap reggel" anglicky

másnap podstatné jméno
English
másnap
reggel podstatné jméno

Příklady použití pro "másnap reggel" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianMásnap reggel mindhárom reggeli lapot átolvastam a szalonnás rántottám fölött.
I read all three of the morning papers over my eggs and bacon the next morning.
HungarianMásnap reggel, épp amikor reggeliztünk, valaki kopogtatott a bejárati ajtón.
The following morning, as we were having breakfast, someone knocked on the door.
HungarianEste lefekszenek, jól kialusszák magukat, és másnap reggel kezdik elölről.
At night one goes to bed, and next morning, the good times begin all over again.
HungarianMásnap reggel elhagyták a birtokot, és Kalten rögtön Sparhawk mellé lovagolt.
They left the farmstead the next morning, and Kalten rode forward to join Sparhawk.
HungarianMifsudról másnap reggel kiderült, hogy csöppet sem barátságos ember.
*** Mr. Michael Z. Mifsud, interviewed the next morning, was not a nice man.
HungarianMásnap reggel pedig, amikor a kocsi kidöcögött a faluból, én is ott voltam rajta.
The next morning when their wagon pulled out of the village, I was in it.
HungarianAz út mellett táboroztak le, és másnap reggel korán folytatták az útjukat.
They camped some way from the road and left again early the following morning.
HungarianCsak másnap reggel kezdte bánni, amiért elutasította, hogy tanuljon Fletchertől.
It was only the next morning that he began to regret his refusal to learn from Fletcher.
HungarianA fiatal Dorsk 82 másnap reggel megmutatta munkahelyét a klónok bankjában.
Young Dorsk 82 spent the next morning showing off his work in the clone banks.
HungarianMásnap reggel, bár marasztalták őket, a láma mindenképpen indulni akart.
Next morning, though they were pressed to stay, the lama insisted on departure.
HungarianMásnap reggel Mahbub Ali ménje a versenytéren az ezredes mellé ugratott.
Next morning, on the same course, Mahbub's stallion ranged alongside the Colonel.
HungarianMásnap reggel Scotty odacsempészte a gittlenyomat után készített kulcsot.
Next morning Scotty slipped me the key he had made to fit my putty impression.
HungarianMásnap reggel egyenesen egy fához ment, hogy kísérletet tegyen a nyíl fellövésére.
First thing in the morning, she set off to shoot an arrow over a branch.
HungarianMásnap reggel kifizette a számláját, és a Brabant expresszel Párizsba utazott.
The following morning he checked out of the hotel and took the Brabant Express to Paris.
HungarianDe ha két grammot vesz be, előfordulhat, hogy nem ébred fel idejében másnap reggel.
But if she took two grammes, she ran the risk of not waking up in time to-morrow morning.
HungarianÜgyes tervének szerencsés következményei azonban csak másnap reggel bontakoztak ki.
Till the next morning, however, she was not aware of all the felicity of her contrivance.
HungarianÉs még valami: miért tért vissza Muriel-Mildred abba a házba másnap reggel?
Thats about all there is to it, except why she went back to the house the next morning.
HungarianMásnap reggel röviddel tíz előtt riasztott föl álmomból a telefoncsöngés.
The telephone bell brought me out of sleep a little before ten the following morning.
HungarianMásnap reggel Eln megjelent az ajtóban törülközőkkel és két rúddal a kezében.
Eln appeared at my door next morning with towels and two wooden staves.
HungarianKettesben indultunk útnak másnap reggel, Heinz az én kerékpáromon, én az ő motorján.
We started out the next morning side by side, Heinz on my bicycle, me on his motorcycle.