maďarsko-anglicko překlad pro "másmilyen"

HU

"másmilyen" anglický překlad

EN

HU másmilyen
volume_up

másmilyen (také: további, másféle)
volume_up
other {příd. jm.}
- Lehet, hogy a Buick csomagtartójának másik oldalán másmilyen a levegő.
'Maybe the air on the other side of the Buick's trunk is different air.
Más városokban másmilyen a városi környezet, tehát nagyon nehéz mindenkire egyetlen szabályt alkalmazni.
Other cities have a different urban environment and so it is not easy to have one rule for everyone.
Transzatlanti piacunk lesz az értékpapírok területén; talán másmilyen piacunk lesz a biztosítások területén.
We will have a transatlantic market in the area of securities; perhaps we will have some other market in the area of insurance.

Příklady použití pro "másmilyen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianEzért támogattunk felelősségteljesen egy másmilyen, hatékonyabb politikai csomagot.
That is why we responsibly supported a different, more effective policy mix.
HungarianMi másmilyen Európát akarunk, szociálisan igazságos adózási politikával.
We want to see a different Europe and we want a socially just taxation policy.
HungarianSzóval ez egy másmilyen, nagyon spirituális, mégis határozott kontroll.
So it's a different kind of, a very spiritual but yet very firm control.
HungarianKevesebb mint egy esztendővel ezelőtt egy nagyon másmilyen vitát kellett volna tartanunk.
Less than a year ago, we would have had to hold a very different debate.
HungarianDe másmilyen politikai eljárásra van szükségük, mint amit 2001-ben és 2002-ben kaptak.
But then they need a different political process than the one they were given in 2001, 2002.
HungarianA vállát eltakarta a köpenye, de nyilván az sem lehet másmilyen.
As for his shoulder, his cloak covered it but I imagined it to be the same.
HungarianNem vesztegette a lélegzetét arra, hogy - érzelmes vagy másmilyen - búcsút mondjon.
He didn't waste breath with a goodbye, fond or otherwise.
HungarianEgy kicsit mégis másmilyen volt Kham nem értette, hogyan kommunikált a sárkány, de ez nem is nagyon számított.
He 244 didn't understand how the dragon was communicating, but it didn't matter.
HungarianMásmilyen politikára van most szükség, olyan politikára, amely minden egyes érintett számára nyitott.
We need a different policy; a policy that is open to all these people.
HungarianTeljesen világosan látszik, hogy másmilyen megközelítésre van szükség.
Quite obviously, what we need is a different approach.
HungarianEgy repülő állatnak másmilyen modellre van szüksége, mint egy földön járó, fára mászó vagy vízben úszó állatnak.
A flying animal needs a different kind of model from a walking, climbing or swimming animal.
HungarianNekünk Szlovákiában másmilyen, eltérő nyelvtörvényünk van, és itt most két különböző törvényről beszélünk.
We have another, different language law in Slovakia and we are talking here about two different laws.
HungarianMi nem bélyegzünk meg senkit azért, mert másmilyen.
We do not condemn anyone simply because they are different.
HungarianÉs ha minden más csődöt mond, van másmilyen haszna.
And if everything failed, there are some secondary uses.
HungarianÚgy szerettem, ahogy volt és nem akartam, hogy másmilyen legyen.
I loved him that way, wanted him that way.
HungarianMintha a szukagazdi most másmilyen szagot árasztana.
Something in the bitchmaster's scent had changed.
HungarianEgy új, másmilyen, erősebb hangot.
It needs to be said that Europe must find a way to speak to Russia with a new, different, stronger voice.
HungarianMindenkinél másmilyen hatást vált ki - folytatta a doki.
'It does something different to everyone.'
HungarianAzt mondják a szél mostanság másmilyen lett.
They say the wind's coming in different lately.
HungarianMost egészen másmilyen, gondolta.
It looks quite differently now, he thought.