maďarsko-anglicko překlad pro "másként"

HU

"másként" anglický překlad

volume_up
másként {přísl.}
EN

HU másként
volume_up
{příslovce}

2. "nevezve"

másként (také: más néven, másképpen)
volume_up
alias {přísl.}

Příklady použití pro "másként" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianElismerte, hogy csúnyán járt el velem, de kijelentette, hogy nem tehet másként.
She agreed that she had treated me very badly, but she said she couldn't help it.
Hungarian- De miért akarod velem elhitetni, hogy másként érzek iránta, mint ahogy mondom?
But why should you wish to persuade me that I feel more than I acknowledge?
HungarianA kormányzati elnyomás nem némította el a demokratikus másként gondolkodók hangját.
The clamp-down by the government has not subdued the voices of democratic dissent.
HungarianNem lenne szabad ugyanazt a terméket az egyes országokban másként megjelölni.
There should be no different description of the same product in various countries.
HungarianAz emberekkel másként bánnak, és más az emberről alkotott fogalmuk, mint nekünk.
In both, people are treated differently, and the notion of a human being is different.
HungarianJack nem tudta, hogy mit csinált másként a férfi, de a magyarok nyilvánvalóan tudták.
Jack didn't know what he'd done differently, but evidently the Hungarians did.
HungarianAz ilyen lehetőségeket elutasítottam, amíg éltem, most miért tennék másként?
I refused all retainers when I was alive; why should I do anything else now?
HungarianAz idő, gondolta Morgaine, az idő másként fut Avalonban, vagy talán nem is létezik.
Time, Morgaine thought, time runs differently in Avalon, or perhaps it does not exist.
HungarianAzt mondta, hogy a halott az halott is marad, és csak egy gyerek képzeli másként.
He said that the dead stayed dead and that only children and fools believed differently.
HungarianTúl egyszerű lett volna, ha a pengédtől hal meg, másként már agályán lekaszabolod.
The sword is too clean a death or you would have slain her on the galley.
HungarianMiféle észbl és érzelembl összegyúrt lény tenne másként, mélázott Quilan szomorúan.
What intelligent creature possessed of wit and feeling could do otherwise?
HungarianPersze Arthur egészen másutt nevelkedett, így maga is alig ismerte a nővérét, másként...
Of course he had been fostered apart from her and hardly knew her, either ...
HungarianMásként, az Európai Parlament szocialista frakciója aligha támogathatja majd Önt.
Otherwise, the Socialist Group in the European Parliament will not be able to support you.
HungarianMásként a következő választások eredményei már most készpénznek vehetők.
Otherwise, the results of the next elections will already have been decided.
HungarianPersze repülőgépek régen is zuhantak le, és ez sajnos ma sincs másként.
Certainly, aircraft crashed in the old days, and unfortunately they still do.
Hungarian- Ha te tanítottad, Brent, akkor ez nem is lehet másként - mondta nagylelkűen Bunker.
'Bruce, if you educated him, I know he's smart,' Bunker said generously.
HungarianMásként fennáll annak a kockázata, hogy közös erőfeszítéseink kudarcot vallanak.
Otherwise there is a risk that all our common efforts will founder.
HungarianA Tanács minősített többséggel egy hónapos határidőn belül másként határozhat.
The Council, acting by a qualified majority, may take a different decision within one month.
HungarianAzokra az érzelmekre gondolsz, amelyeket akkor éreznénk, ha a dolgok másként volnának?
You mean all the emotions one might be feeling if things were different?
HungarianHa tudok arról az átkozott próféciáról, másként szervezem meg a dolgot.
If I'd known about the damned prophecy, I'd have laid my plans differently.