maďarsko-anglicko překlad pro "másik"

HU

"másik" anglický překlad

volume_up
másik {přísl.}
EN

HU másik
volume_up
{příslovce}

másik
volume_up
another {přísl.}
Igen, és a légvédelmi rendszerünk is legyőzhetetlen mordult fel egy másik miniszter.
Yes, and our air-defense systems are invincible, too, another minister snorted.
A szobához még két redőnyös íróasztal tartozott, az asztal másik oldalán, ezenkívül egy másik ablak.
There were two rolltop desks at the other side of the table and there was another window.
Az egészség egy dolog; a mazochizmus, legalábbis nyilvánosan, meg egy másik.
Health was one thing; masochism, at least in public, quite another.

Příklady použití pro "másik" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianLondonból egy másik rejtjeles üzenet ment a moszkvai angol követségre: Sajnáljuk.
An hour later it was stowed below decks and a message was transmitted to London.
HungarianA nagy központi szoba túlsó végén nyitva a másik is, amelyik a külvilágba vezet.
So is the door on the far side of the big central room, the one to the outside.
Hungariankérdezte a másik, miközben dobálták őket a hullámok.
Youre from the Hereafter, arent you? he said as they bobbed up and down together.
Hungarian- kérdezte egy másik lord tiszteletlenül közbevágva.
This one looked every inch a battle commander, from his scars to his ready sword.
Hungarian- Egyik csoda a másik után - mormogta a levélíró a nádat már a tintába mártva.
'Wonder on wonder!' murmured the letter-writer, dipping a reed in the inkstand.
HungarianUdinász alig látott ki a saját szemén, ahogy egyik utcát hagyta el a másik után.
Udinaas could barely see through his own eyes, as street after street blurred past.
Hungarian- Egyik botrányból a másik után mentett ki, tüntetett el a halandó szemek elől.
From riot after riot, he'd torn me and dragged me out of the sight of mortal eyes.
HungarianHa az egyik szerves anomália megjelenésétől a másik megjelenéséig számolok...
I count from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next.
HungarianNekik egy gépesített hadosztályuk van a hadszíntéren, és négy másik is oda tart.
They have one motor-rifle division in theater and four more heading up there.
HungarianEgy másik szinten üdvözöljük a 30 millió eurós emelést a Frontex költségvetésében.
On a different level, we welcome the EUR 30 million increase in Frontex's budget.
HungarianWeir várta a sugárvető villanását, amit a másik még nem állított be tökéletesen.
Weir waited for a bolt from the pinbeam, which hadn't yet been completely adjusted.
HungarianEgyik-másik becsúszott az ereszcsatornába, és úgy pihent meg, mint fáradt táncos.
Some of them slipped into the raingutter and came to rest there like tired dancers.
HungarianAddig nem, amíg el nem érjük az Exeter-Princetown útvonal másik végét!
'Not until we're on the far side of the Exeter-Princetown road,' I told him.
HungarianA garotte kétféleképpen is öl: az egyik a fojtogatás, a másik a torok átvágása.
A garotte kills in two ways: by strangling the victim, by cutting his throat.
HungarianElőször az egyik, aztán a másik lábamra álltam, kissé ingadozva fölegyenesedtem.
I got up on one foot, then on both feet, straightened up, wobbling a little.
HungarianMegváltoztatták az időjárási kódokat, de nem változtattak a másik kódkönyvön.
They changed the weather code, but they didn't change the short signal code book.
HungarianEgy másik kérdés a Natura 2000 program, amely erdőségeinket is magában foglalja.
A further issue is the Natura 2000 programme, of which our forests are part.
HungarianMegmutatta, hol volt a nagyapám sörfőzdéje, hol volt egyik-másik álompalotája.
She showed me where his brewery had been, where some of his dream houses had been.
Hungarian- Ejnye, cukorbaba, lépjél csak bele gyorsan, ja, ez az, a másik láboddal is.
Come on now, honey, just step into it, quick-like, yeah, that's right, both feet.
HungarianMit kéne szólnom ahhoz, hogy az exbarátnőm nyelve egy másik pasi szájában jár?
Should I be upset that my ex-girlfriend has her tongue down that guy's throat?