maďarsko-anglicko překlad pro "lejjebb"

HU

"lejjebb" anglický překlad

volume_up
lejjebb {přísl.}
EN

HU lejjebb
volume_up
{příslovce}

lejjebb (také: lent, alant, le, alul)
volume_up
below {přísl.}
Lejjebb, pontosan szemmagasságban a kortárs irodalom.
Below, exactly at eye-level, was the contemporary stuff.
Ott ádázul ragyog a nap, de lejjebb minden felhőbe burkolózik.
The sun shone fiercely there, but all below was wrapped in cloud.
Amikor hallotta, hogy huszonöt lábnyival lejjebb, a bokrok között földet ért, sírva fakadt.
When she heard it land in the bushes twenty-five feet below, she did begin to cry.

Příklady použití pro "lejjebb" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianA Chambaltól lejjebb található a szennyezett Yamuna folyó, a szent Yamuna folyó.
Just downriver from the Chambal is the filthy Yamuna river, the sacred Yamuna river.
HungarianA t betű jellegzetes módon jobbra dőlt, s a szokásosnál lejjebb volt áthúzva.
The t was crossed low and angled down from left to right, very distinguishable.
HungarianValahol lejjebb, ha nagyon akarná, kivehetné a Szent Patrik-templom tornyait.
Somewhere down there he could pick out the steeples of St. Patrick's if he tried.
Hungarianmondtam és kimentem, egy emelettel lejjebb Gabriella Leggett szobájába.
I said, Yeah? and went out, down to the fifth floor, to Gabrielle Leggett's room.
HungarianA Dow négy és negyed ponttal lejjebb állt, négyszázmillió részvény cserélt gazdát.
The Dow was down four and a quarter points, with four hundred million shares traded.
HungarianA kijelölt bekezdésstílust egy szinttel lejjebb mozgatja a jegyzékhierarchiában.
Moves the selected paragraph style down one level in the index hierarchy.
HungarianA listahierarchiában egy szinttel lejjebb lépve eggyel növeli a számozást.
Increases the numbering by one as you go down each level in the list hierarchy.
HungarianLejjebb ereszkedett a csónakkal, és három méter magasságban besiklott a boltív alá.
He lowered the boat ten feet above the ground and slid it through the arch.
Hungarian- Tudom - mondta Curt, és lejjebb engedte a hangját, hogy a kinti rendőrök ne hallják.
'I know,' Curt said, lowering his voice so the Troopers outside wouldn't hear.
HungarianElliot lejjebb engedte a pisztolyt, de továbbra is rajtuk tartotta a szemét.
Elliot lowered the gun but still kept it pointed in their general direction.
Hungarian- Két férfi közeledett a lépcsőn puha léptekkel, s állt meg pár lépcsőfokkal lejjebb.
Two men had come softly up the stair and stood now a few steps from the top.
HungarianEgyre lejjebb ereszkedett a víz, susogva, mint a szél a fák lombjai között.
Down, down, the waters went, whispering like the wind among the heads of the forest.
HungarianA mondás szerint minél lejjebb haladsz a létrán, annál bonyolultabb a rendszer.
The adage applies that the lower you go down the ladder, the more complex the system is.
HungarianDe az Egyenes Ösvény igenis lejjebb volt, úgyhogy itt kell valahol keresztezzék egymást.
But the Straight Track did run lower down, so it must cross up here somewhere.
HungarianLejjebb a folyosón beszűrődött az Ötödik sugárútba torkolló forgalmas utcácska fénye.
Far down the hall, the light came up from the busy little street that ran into Fifth.
HungarianMinél lejjebb jártak, annál elcsigázottabbnak érezte magát az asszony.
The farther down they climbed, the more she felt a great weariness fall over her.
HungarianHátammal az oszlopnak támaszkodva lejjebb csúsztam, amíg gyakorlatilag a földön guggoltam.
I let my back slide down the pillar until I was virtually squatting on the floor.
HungarianDavid lejjebb csúszott az ülésen, és szórakozottan piszkálta az ablaktörlő kapcsolóját.
David slumped down in the seat and fiddled absently with the window winder.
HungarianLejjebb a domboldalon egy szántóvető halk kurjantásokkal biztatta az ökrét.
Beneath her on the hillside she could hear a plowman encouraging his ox with soft cries.
HungarianLejjebb jött, amióta az a találat érte, talán a súly lehúzza jegyezte meg Simon.
It is lower since that dart struck it; perhaps the weight pulls it.