maďarsko-anglicko překlad pro "kinyilatkoztatás"

HU

"kinyilatkoztatás" anglický překlad

volume_up
kinyilatkoztatás {podstatné jméno}

HU kinyilatkoztatás
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

kinyilatkoztatás (také: bejelentés, kihirdetés, közhírré tétel)
volume_up
annunciation {podstatné jméno}
kinyilatkoztatás (také: kihirdetés, kiejtés, artikulálás)
volume_up
enunciation {podstatné jméno}
kinyilatkoztatás (také: kijelentés, felfedezés, reveláció, meglepetés)
volume_up
revelation {podstatné jméno}
- A Halál és az Enyészet volt a Harmadik Kinyilatkoztatás - mondtam.
The Third Revelation was Death and Decay, I said.
Miért közölnek az orvosok mindent úgy, mintha kinyilatkoztatás lenne?
Doctors say the obvious like it's a revelation.
Fájt neki ez a kinyilatkoztatás, mert arra emlékeztette, amit réges-rég elveszített.
It seemed to hurt her, this revelation, to remind her of all that she had long ago lost.

2. náboženství

kinyilatkoztatás (také: evangélium, jövendölés)
volume_up
message {podstatné jméno}
Hol a kinyilatkoztatás?! kérdezte, és vájta, egyre jobban belevájta az állat.
The message? he said, digging in his chin, digging in his chin.

Příklady použití pro "kinyilatkoztatás" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianÚgy érzem, ez a mondás volt Ivoryn az általánosan elfogadott vallásos kinyilatkoztatás.
It was probably the closest this planet came to a universal religious statement.
HungarianEbben az esetben mi értelme az ebben a jelentésben foglalt, pusztán a kinyilatkoztatás szintjén létező korlátozásoknak?
In that case, what is the point of the purely declaratory restrictions in this report?
HungarianÉs ezen semmiféle kinyilatkoztatás sem változtathat.
And no amount of proclaiming can change that.
HungarianS eme borongó kinyilatkoztatás után távozott.
On which gloomy pronouncement she departed.
HungarianKezdtük látni a Harmadik Kinyilatkoztatás gyökereit, de csupán akkor fogtuk fel, amikor a növényektől elkülönültek az első állatok.
Only it did not come home to us until the first animal organisms distinguished themselves from plants.
HungarianEz a kinyilatkoztatás reményt adott.
It was a reve- lation that gave me hope.
HungarianDe hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul csapkodjon, és el ne bízzam magam.
And lest the greatness of the revelations should exalt me, there was given me a sting of my flesh, an angel of Satan, to buffet me.
HungarianÉs Stirling, aki Rowan csendjéből helyesen feltételezte, hogy a kinyilatkoztatás megtörtént, ugyancsak ijedtnek látszott a maga méltóságteljes módján.
And Stirling, who had correctly surmised that the disclosure had been made, that Rowan was now subdued and deep in thought, seemed frightened in a dignified way also.
HungarianÉs ez olvasható az agyaghengeren, a kinyilatkoztatás, amit az uralkodó tett Isten által vezérelve, aki megdöntötte az iraki despotát, és szabadságot adott a népnek.
And that is what this cylinder is, the declaration made by the ruler guided by God who had toppled the Iraqi despot and was going to bring freedom to the people.