HU kimerült
volume_up
{přídavné jméno}

1. slang

2. ostatní

kimerült (také: üres, kifáradt, kiürült)
volume_up
exhausted {příd. jm.}
Fizikailag kimerült voltam, szellemileg egy roncs, úgy éreztem, kudarcot vallottam.
I was physically exhausted, mentally an absolute wreck, considered myself a failure.
Meghökkentően fiatal volt, alig huszonöt éves; ezredes, borostás, megviselt, kimerült.
He was amazingly young, not twenty-five, a colonel, bearded, haggard, and exhausted.
...és az egész napi repüléstől kimerült növendékei eközben sorra elszundítottak.
...and his students would be asleep, exhausted from the day's flying.
kimerült (také: elapad)
Fizikailag kimerült voltam, szellemileg egy roncs, úgy éreztem, kudarcot vallottam.
I was physically exhausted, mentally an absolute wreck, considered myself a failure.
Meghökkentően fiatal volt, alig huszonöt éves; ezredes, borostás, megviselt, kimerült.
He was amazingly young, not twenty-five, a colonel, bearded, haggard, and exhausted.
...és az egész napi repüléstől kimerült növendékei eközben sorra elszundítottak.
...and his students would be asleep, exhausted from the day's flying.
kimerült (také: tönkrevert, kikészült)
volume_up
beat {příd. jm.} [hovor.]
A hóeke oldalsó részei elfogják a kilátást, különben is jóformán már besötétedett, és a vezető halálosan kimerült.
The wing-plows block most of his side-vision, and besides, it's almost dark and he's beat.
Gwenhwyfar addig verte az ajtót, és kiáltozott, amíg belefájdult a keze meg a torka; éhes és kimerült volt, émelygett a szoba szagától és piszkosságától.
Gwenhwyfar beat on the door and shouted until her hands and her throat were sore; she was hungry and exhausted, and sickened by the smell and the dirt of this place.
volume_up
beat-up {příd. jm.}
kimerült (také: megvert, vert, legyőzött, döngölt)
volume_up
beaten {příd. jm.}
kimerült
volume_up
buggered {příd. jm.} [aust. angl.] [slang]
kimerült (také: holtfáradt)
volume_up
dead beat {příd. jm.} [hovor.]
kimerült (také: szomorú, vigasztalan, levert, csüggedt)
volume_up
distressed {příd. jm.}
Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és kimerült.
And seeing the multitudes, he had compassion on them: because they were distressed, and lying like sheep that have no shepherd.
kimerült (také: meddő, terméketlen, elerőtlenedett)
volume_up
effete {příd. jm.}
volume_up
frazzled {příd. jm.}
kimerült (také: nehéz, erős, sötét, terhes)
volume_up
heavy {příd. jm.}
kimerült (také: elszegényedett)
volume_up
impoverished {příd. jm.}
Az ország kimerült és elszegényedett a véget nem érő partizánháborúk és a szeparatista harcok következtében, és az emberek szélsőséges mértékű szegénységtől szenvednek.
The country is exhausted and impoverished by endless partisan wars and separatist fighting and people are suffering from extreme poverty.
volume_up
jaded {příd. jm.}
volume_up
overwrought {příd. jm.}
Biztosan csak kimerült és képzelődött.
She must have got overwrought and imagined it all.
kimerült (také: hasznavehetetlen, idejétmúlt)
volume_up
played out {příd. jm.}
- Mert nem akarom, hogy azt higgye rólam, hogy én egy kimerült, beteg öregember vagyok.
Because I don't want you to think I'm a played-out sick old man.
kimerült (také: lesújtott, levert, elesett, elterült)
volume_up
prostrate {příd. jm.}
kimerült (také: leromlott, megviselt)
volume_up
run-down {příd. jm.}
kimerült (také: elcsigázott, fáradt, ernyedt, elhasznált)
volume_up
spent {příd. jm.}
Az oktalan test kimerült, pedig a síkságtól még messze vagyunk.
The stupid body is spent, and we are far from the Plains.'
Gyenge, kimerült hangocska volt, olyan hang, amely tudatában van annak, hogy tulajdonosa ágyban van, ápolónő van mellette, és megvan mindene.
It was a weak spent little voice, a voice that knew its owner was in bed and had a nurse and everything.
De Alacrity tüstént elfeledkezett a földi iránti haragjáról, amikor meglátta a kicsiny, ziháló és kimerült erdei manót a táboruk szélénél.
Alacrity forgot his irritation at the Earther when he saw the little woodsprite, panting and spent, at the edge of their camp.
kimerült (také: fáradt)
volume_up
tired {příd. jm.}
Ránéztem, és valóban kimerült volt: nemcsak fizikailag, de szellemileg is.
And he did look very tired at that moment, not just in body but in mind.
Rettenetesen kimerült, ráadásul szomjúság, éhség gyötörte.
She was desperately tired, and thirsty and hungry besides.
Egy kimerült gyermek sóhajával engedte el magát, és összecsuklott.
With the sigh of a tired child she let her whole body relax and crumple.
kimerült (také: fakó, elszíntelenedett, legyengült)
volume_up
washed-out {příd. jm.}
Arcuk fáradt és kimerült - mintha öregemberek volnának.
Their faces are tired and washed out, the faces of old men, almost.
kimerült (také: unalmas, kimerítő, fáradt, fárasztó)
volume_up
weary {příd. jm.}
Kimerült voltam, kimerített lényének végtelen szomorúsága.
I felt weary, weary of him and weary of this sadness.
Ezek a lakások a Bendini, Lambert és Locke cég kimerült ügyvédeinek szolgáltak szentélyként.
They were sanctuaries for the weary lawyers of Bendini, Lambert & Locke.
Kimerült, a rettenetes nap kiszippantotta az erejét.
He was weary, exhausted, battered from the trauma of the day.
kimerült
volume_up
worn out {příd. jm.}
A férfi hangja, aki a telefont felvette, nagyon kimerült volt.
The man who answered the telephone sounded utterly worn out.
- Kimerült voltál, és semmi baj: mindketten kipihentük magunkat.
'You were worn out, and it has turned out well: we are now both rested.
Danny was pallid and worn out.
kimerült (také: elcsépelt, elnyűtt, elkoptatott, kopott)
volume_up
worn-out {příd. jm.}
A férfi hangja, aki a telefont felvette, nagyon kimerült volt.
The man who answered the telephone sounded utterly worn out.
- Kimerült voltál, és semmi baj: mindketten kipihentük magunkat.
'You were worn out, and it has turned out well: we are now both rested.
Danny was pallid and worn out.

3. "fáradt"

kimerült
volume_up
all-in {příd. jm.}

4. "ember"

kimerült (také: kialudt)
volume_up
burnt-out {příd. jm.}

5. hovorově

volume_up
to be dead on one's feet {sl.} [hovor.] [idiom]

Příklady použití pro "kimerült" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianA sápadt, kimerült Vanion egy hosszúkás ládát cipelve lépegetett le a lépcsőn.
Vanion, looking pale and drawn, struggled down the stairs with a large case.
HungarianVanye kimerült, mire a hosszú folyosókon és lépcsőkön feljutottak szobájukba.
Vanye was shaking with exhaustion when they reached the security of their upstairs room.
HungarianLelkileg kimerült, és ennek fiziológiai áttételeződései is voltak már.
He was regressing under emotional exhaustion and on the verge of self-destruction.
HungarianVanye leszállt a lóról, és kantáron vezette a két kimerült állatot.
He walked so far as he could, long hours, until he was stumbling with exhaustion.
HungarianMi mással lehetne magyarázni, hogy ennyire legyengült, ilyen kimerült.
He could not otherwise account for the intense weariness and lassitude of her manner.
HungarianA lány kimerült és csapzott volt, a haja fésületlen, az egyenruhája piszkos.
She looked worn and haggard, her hair uncombed and her uniform dirty.
HungarianAmikor ismét belenézett a keresőbe, már AZ ELEM KIMERÜLT szavak is megfakultak.
When he looked into the viewfinder again, however, even the letters reading LO BAT were fading.
HungarianA futárok halálosan kimerült lovakon, délben érkeztek meg Doun Darricba.
The riders came into Doun Darric on dying horses, arriving at midday.
HungarianAz arcára kiülő feszültség megenyhült, és kimerült megkönnyebbülésbe ment át.
The fixed expression on the catboy's face softened, slumping down through relief into exhaustion.
HungarianValami elengedte Gurgehet, visszahúzódott, mintha kimerült volna, ő pedig engedett a szorításból.
Something left Gurgeh, just ebbed away, burned out, relaxing its grip on him.
HungarianVégül Lidérc energiatartaléka kimerült, eső sem volt, ami segítse.
And alone, cold and frightened, I curled up in my chair and went to sleep.
HungarianAnnyira kimerült a szokatlan magasságtól, hogy attól félt, elokádja magát.
Exertion in this unaccustomed altitude made him afraid he'd vomit.
HungarianGerrard áthajolt a háló felett, s maga is meglepődött, mennyire kimerült.
Gerrard bent over, breathing heavily, surprised by his exhaustion.
HungarianMire sikerült bekapcsolnia a biztonsági övét, teljesen kimerült.
By the time he refastened his harness buckle, he was near total exhaustion.
Hungarianmondta a császár, s hangján hallatszott, hogy nagyon kimerült.
Leave me now, Hannan Mosag, the emperor said, his voice revealing sudden exhaustion.
HungarianKeze remegett, szeme véreres, hangja rekedtes és kimerült.
His hands twitched, his eyes were bloodshot, his voice was husky and irritable.
HungarianEz az agyi rész teljesen kimerült, de közben az alsóbb, ősibb rétegek tétlenül henyéltek.
Only the upper, Homo Sapiens part of the brain fully engaged, while the lower fractions lay idle.
HungarianA saját mágiája kimerült, elhasználta a Tündérkő megszerzéséért folytatott küzdelemben, így hát
His own magic was gone, used up in his struggle to gain possession of the Elfstone, so he ...
HungarianKép helyett csupán azt olvashatta vörös betűkkel: AZ ELEM KIMERÜLT.
Instead of a picture, there were just red letters reading LO BAT.
HungarianA gyerek most erősebb volt, mint a kimerült aggastyán.
The boy was stronger than he was now. and it was the old man who was being drained.