maďarsko-anglicko překlad pro "kifejezett"

HU

"kifejezett" anglický překlad

volume_up
kifejezett {příd. jm.}

HU kifejezett
volume_up
{přídavné jméno}

kifejezett (také: feltétlen, határozott, nyílt, világos)
volume_up
express {příd. jm.}
Igen, ebben az Európai Unióban létezik kifejezett vallási megkülönböztetés, ilyen módon szentesítve.
Yes, in this EU there is express religious discrimination, sanctioned in that way.
µ ezen tevékenységhez nem rendelkezik kifejezett vagy implicit hallgatólagos engedéllyel, vagy
- persons who do not have express or implied authorization thereto, or
Valamennyi, a védelmükre irányuló lépést az Európai Parlament kifejezett jóváhagyásának kellene kísérnie.
All steps aimed at protecting them should meet with the express approval of the European Parliament.
volume_up
decided {příd. jm.}
Akkor kifejezett döntés született arról, hogy nem szabad EU-s pénzt választási kampányok kistafírungozására felhasználni.
It was expressly decided at that time that money should not be used to bankroll election campaigns.
kifejezett (také: tényleges, határozott, állító, biztos)
volume_up
positive {příd. jm.}
kifejezett (také: kimondott, hangsúlyozott)
volume_up
pronounced {příd. jm.}
Az energiabiztonságnak van egy kifejezett külső dimenziója.
Energy security has a pronounced external dimension.
A kohézió még fontosabb szerepet játszik a 27-ek Európájában, annak kifejezett gazdasági és társadalmi különbségeivel.
Cohesion plays an even more important role in the Europe of 27, with its pronounced economic and social disparities.

Příklady použití pro "kifejezett" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianGyakran szavak sincsenek benne, csupán a legelemibb formákban kifejezett szeretet.
And it's often wordless except for expressions of love, which are rudimentary.
HungarianKulturális programunk ott éri el a polgárokat, ahol élnek, ez pedig kifejezett célunk.
Our culture programme reaches citizens where they live, which is our stated goal.
HungarianBelder úr, ígérem, hogy kifejezett kérésének megfelelően írásban fogok Önnek válaszolni.
Mr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.
HungarianA Bizottság teljes mértékben megérti az ebben a módosításban kifejezett aggályokat.
The Commission fully understands the concerns expressed in this amendment.
HungarianMásodszor, az emberi jogok kifejezett ellenőrzésére van szükség a végrehajtó tagállamban.
Secondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
HungarianA "nyomás" kifejezés a bar-ban kifejezett belső nyomás (relatív nyomás).
Pressures means the internal pressures expressed in bars (relative pressures).
HungarianNem fog emlékezni kifejezett részletekre és csak nagyon kevésre abból, ami történt vele.
She will remember no firm details, and very little else that happened to her.
Hungarian(1) A jogvédelmi biztosítási szerződés kifejezett módon elismeri, hogy:
1. Any contract of legal expenses insurance shall expressly recognize that:
HungarianDe különben is, ezt az irányelvet... sőt kifejezett parancsot adta.
`Beyond that, these are his instructions ... no, his absolutely formal orders.
HungarianPersze óvakodnék attól, hogy kifejezett idiotizmusnak nevezzem.
'That is conservative and a little stupid, certainly, but not actually idiotic.'
HungarianA nyilatkozat a fenntarthatósági kritérium fontosságára is kifejezett utalást tett.
The statement also included a specific reference to the importance of sustainability criteria.
HungarianA minta tömegének százalékban kifejezett ecetsavtartalma a következő képlettel számítható ki:
The acetic acid content, as a percentage of the sample mass, is given by:
HungarianEzt nem apró betűkkel kell kiírni, hanem világosan és kifejezett formában.
This must be posted not in small print, but clearly and explicitly.
Hungarian- Kifejezett kívánsága volt, hogy a Fehér Folton maradhasson - felelte a Sárguló Kilátások.
'It has expressed a desire to stay aboard the Grey Area,' the Jaundiced Outlook told her.
HungarianEzt a lehetőséget viszont csak az Arab Liga kifejezett beleegyezésével lehet előterjeszteni.
However, this option could only be envisaged with the explicit consent of the Arab League.
HungarianSzámos tekintetben osztom az Ön által ékesszólóan kifejezett érzelmeket.
I share many of the sentiments you have expressed very eloquently.
HungarianA minta százalékban kifejezett szárítási tömegvesztesége a következő képlettel számítható ki:
The loss of mass on drying, calculated as a percentage by mass of the sample, is given by:
HungarianA baloldali képviselőtársaim által kifejezett félelmeket teljességgel megalapozatlannak tartom.
I think that the fears expressed by those on the left of this House are totally unfounded.
HungarianE tekintetben egy kifejezett kéréssel kell fordulnom a Bizottsághoz.
In this regard, I must make an explicit appeal to the Commission.
HungarianNos, ez esetben hála az imádott pártunkon át kifejezett kollektív népakaratnak.
Well, in that case, thanks be for the Collective Will of the People as expressed through the beloved Party.