maďarsko-anglicko překlad pro "iparág"

HU

"iparág" anglický překlad

volume_up
iparág {podstatné jméno}

HU iparág
volume_up
{podstatné jméno}

iparág (také: ipar, szorgalom)
volume_up
industry {podstatné jméno}
Mindez ennek megfelelően hatást gyakorolt a teljes közösségi iparág nyereségességére.
The overall Community industry's profitability was affected accordingly.
A második érintett iparág a baromfi-, juh- és szarvasmarha-tenyésztés.
The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
Ezért az iparág jelentősége és hatása nyilvánvaló, veszélyeivel együtt.
Therefore, the importance and influence of this industry is obvious - as are its dangers.

Příklady použití pro "iparág" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianAz tény, hogy feldolgozott-termék-kivitelünk jelentős hányadát ez az iparág adja.
It certainly accounts for a major proportion of our manufacturing export outlet.
HungarianDe hát a könyvkiadás is csak egy iparág, még ha az iparágak legnemesebbike is.
But publishing, too, is a business, perhaps the noblest of all, but still a business.
HungarianMindannyian tudjuk, milyen súlyos helyzettel szembesül mostanában számos iparág, amikor hitelt próbál szerezni.
We all know what a serious situation many industries are facing at this time in trying to get hold of credit.
HungarianÍgy tudok a kérdésekről, de köszönöm önnek az üzenetet, amelyet néhány ország és néhány iparág is ismétel.
So I know about the issues, but thank you for the message, which is repeated by some countries and some industries.
HungarianAz iparág már több mint tíz éve nem akarja ezeket meghallani, és mindeddig ellenállt a hatalmas autóipari lobbi segítségével.
For more than ten years, it has turned a deaf ear and has resisted with the powerful automobile lobby.
HungarianRemélem, az egész iparág számára előnyös lesz az a tény, hogy első olvasatban megállapodást értünk el a jogi aktus szövegezésében.
I hope that the fact of having reached agreement at first reading will be beneficial to the whole sector.
HungarianAz iparág semmilyen támogatást nem kap.
Hungarian- Micsoda mocskos, alávaló iparág.
HungarianEgész iparág foglalkozik náluk ezzel.
HungarianKét évnyi intenzív munka után kompromisszum született egy olyan területen, amely egy vezető iparág jövőjét fogja jelenteni.
After two years of intense work, we have achieved this compromise in an area that will mark the future of a leading industrial sector.
HungarianÍrországban mintegy húszezer tejtermelő gazda van, és az iparág ennek megfelelően további körülbelül harmincezer embert foglalkoztat közvetlenül.
There are around twenty thousand dairy farmers in Ireland and thirty thousand people directly employed as a result of this.
HungarianEzért mindannyian elkötelezetten azon dolgozunk - és ezt a ma esti vita is bizonyítja -, hogy ez az iparág versenyképesebbé válhasson.
For this reason we are all committed to ensuring - and this evening's debate proves it - that this industrial sector can become more competitive.
HungarianDe egyúttal fenyegeti is sok iparág versenyképességét, amelyek számára nagy a csábítás, hogy átköltözzenek a dollár területére, ahogy az Airbus meg is tette.
However, it is threatening the competitiveness of many industries which are tempted to relocate, as Airbus has done, to the dollar zone.
HungarianEz a helyzet azokkal az intézkedésekkel, amelyek még akkor is megkísérlik megmenteni a munkahelyeket, amikor a vállalkozás vagy a kérdéses iparág nem életképes.
That is the case with measures that attempt to save jobs even when the undertakings or the industrial sector in question are not viable.
Hungarian. - Bono képviselő úrnak az európai kulturális iparágakról szóló jelentése az iparág gazdasági hozzájárulásának nagyobb elismerését kéri.
in writing. - Mr Bono's report on the cultural industries in Europe calls for greater recognition of the industries' contribution to the European economy.
HungarianKülönösen az iparág kis- és középvállalkozásaira gondolok, amelyeken egyébként is próbálunk segíteni, és amelyek jelentős kárt szenvednének.
I am referring in particular to the small and medium-sized enterprises in the sector that we are trying to help anyway, and which would suffer considerable damage.
HungarianAzok a tejtermelők - tejgazdaságok, az iparág, amely jól működik - azok, amelyek kiváló minőségű termékeket állítanak elő; itt különösen a sajtról van szó.
Those dairy producers - dairies, industries that are doing well - are those that are producing high-quality products; here, in particular, it is cheese.
HungarianAz autóipar jövőjével kapcsolatos kérdést szeretnék feltenni önnek: remélem, hogy 2020-at követően is az egyik legfontosabb iparág marad.
President Barroso, I should like to ask you a question regarding the future of the automobile sector which, indeed, will remain one of the most important industrial sectors even after 2020.
HungarianMindamellett nem gondolom, hogy a protekcionizmus volna a megoldás, már csak azért sem, mert számos más iparág is sorban állna az adófizetők pénzügyi támogatásáért.
Nevertheless I cannot believe that protectionism is the answer, not least because there would be many other industries also queuing up for financial aid from the taxpayer.