maďarsko-anglicko překlad pro "indulás"

HU

"indulás" anglický překlad

volume_up
indulás {podstatné jméno}

HU indulás
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

volume_up
offset {podstatné jméno}
volume_up
sailing {podstatné jméno}
De az is lehet, hogy most ideges miattunk, és előbbre hozza az indulás időpontját.
'But he may get nervous and advance his sailing date.'
Valószínűleg ezért hozta előbbre az indulás idejét.
That's probably why he advanced his sailing date.
Halsey azt mondta abban a rádióadásban, hogy előrehozza az indulás időpontját április tizenhetedikére.
Halsey, in that broadcast, had spoken of advancing his sailing date to the 17th of April.
indulás (také: kijelölés, kezdet, bemutatás, kirakat)
volume_up
setout {podstatné jméno}
indulás (také: előny, kezdet, ugrás, megriadás)
volume_up
start {podstatné jméno}
Hát ez nem valami zavartalan indulás volt... a nászútunkon.
[Both Groaning] Okay, so that wasn't the smoothest start... to a honeymoon.
Másnap reggel az indulás szabályos időben történt.
A start was made in good order the next morning.
Kalkulációi szerint az indulás után havi kiadásaink körülbelül kilencszáz dollárt tesznek majd ki.
He projects a monthly overhead, after start-up, of around nineteen hundred dollars.
volume_up
starting {podstatné jméno}
Ha igen, akkor az indulás idejében kellett visszaérkeznie.
If possible, she was to return to her starting date.
Starting up, Malloy said.
Minden esetben az a legokosabb, ha az Ön nem uniós családtagjai jó előre tájékozódnak arról, milyen dokumentumokra van szükségük az utazáshoz, és már indulás előtt beszerzik azokat.
It's always best for your non-EU family members to be well informed in advance and have all the necessary documents before starting their journey.

2. cestování

indulás (také: távozás, elindulás, elutazás)
volume_up
departure {podstatné jméno}
Ahogy közeledett az indulás ideje, Hilary egyre jobban szorongott.
As the time approached for their departure for Napa, Hilary began to dread going.
Amit itt javaslunk, az egy új indulás.
What we are proposing here is a new departure.
Ez azt jelenti majd, hogy minden a Közösségbe beérkező és az azt elhagyó áru indulás és érkezés előtti vámárunyilatkozat-köteles lesz.
This means that all goods entering or leaving the Community shall be the subject of a pre-arrival or pre-departure declaration.

Příklady použití pro "indulás" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianUra egy tucat fegyverest hagyott Tintagelben, és indulás előtt magához hívatta Igraine-t
He left a dozen men-at-arms at Tintagel, and when he left, he called her to him.
HungarianAz indulás előtti utolsó órában, léptem a fedélzetre, természetesen álnéven.
I'm in my cabin now, on a first-class deck, dictating this to my terminal.
HungarianMeglepően gyorsan eljött az indulás ideje, és Gurgeh elbúcsúzott a Kontaktos dróntól.
Surprisingly quickly, it was time to leave, and Gurgeh said goodbye to the Contact drone.
Hungarian30-án esedékes az indulás, és igen, igaz az is, hogy árut rakodunk ki Odesszában.
We are due to sail on the thirtieth, he said, and yes, we will be discharging cargo at Odessa.
HungarianA közelgő indulás viszont megint Cujót juttatta az eszébe, és hogy ki fogja etetni.
Thinking of taking off made him remember Cujo, and the problem of who was going to feed him.
HungarianNegyvenhét percnyi repülési idő, aztán indulás egyenesen az Andrewsra.
Flight time of forty-seven min- ute*, and a direct approach into Andrews.
HungarianAz indulás helyét a délnyugati partvonalon jelölték ki, közvetlenül a város falainál.
The point of embarkation was to be the southwest coastline immediately below the city proper.
HungarianAddig gyönyörködjenek a környék szépségeiben, és legyenek itt - indulás előtt két órával.
DonŽt underestimate the staggering drawing power of the Garden State.
HungarianMindamellett türelmetlenül várta a másnapot és az indulás óráját.
Still he waited almost impatiently for to-morrow, and the hour when he could go to her.
HungarianAzért indulás előtt megemlíthetnéd neki... csak hogy neki is legyen miről gondolkodnia.
You might mention it to her before we leave, though - just to give her something to think about.
HungarianAztán pipára gyújtottunk, és vártuk az indulás pillanatát.
Then our pipes were lighted to calm the anxious moments of waiting that remained.
HungarianHa Ön más országba készül, még indulás előtt tájékozódjon arról, hogy ott milyen jogok illetik majd meg.
Before leaving to another country get information on your rights in that country.
HungarianErre indulás előtt kellett volna gondolnod! fordult hozzá a társa.
You should have thought of that before we left, the first demon said.
HungarianIndulás után körülbelül harminc órával észrevették, hogy a hajóablakok átlátszatlanná váltak.
About thirty hours after launching the men noticed that all their ports were turning opaque.
HungarianIndulás előtt már ittam egy kávét s émelyeg a gyomrom, nem kérek többet.
I had coffee before I started, and my stomach feels too unsettled right now to take anything more.
Hungarian- Indulás, Sylvie, ne okoskodj - mondta az özvegy, és már indult.
Come, Sylvie, don't argue, said the widow, as she left the room.
HungarianIndulás előtt üssem le, és kötözzem a nyeregbe, amíg biztonságos távolságba nem érünk?
Suppose I just hit him on the head before we leave and tie him across his saddle until we're safely away?'
HungarianEzúttal semmiféle instrukciót sem adott az indulás előtt; de hát mit is mondhatott volna?
Nor had he given me any last-minute instructions this time either; but then, what was there for him to say?
HungarianEz Cincinatti lehet, gondolta, noha indulás előtt nem kérdezte meg a pilótát, melyik útvonalon repülnek Newarkba.
Probably Cincinnati, though he hadn't asked the drivers about their route into Newark.
HungarianA Hamptons Magazin fogadása most kezdődött, tehát indulás.
The Hamptons Magazine reception just started, so let's hit it.