maďarsko-anglicko překlad pro "hatással van"

HU

"hatással van" anglický překlad

HU hatással van
volume_up
{sloveso}

hatással van (také: mozgásba hoz, meghajt, megindít, mozgat)
hatással van (také: siettet, összenyom, tolong, kényszerít)
- Viszont nagyon jó hatással van a sajtóra, elnök úr.
But you are so good with the press, Mr. President.
hatással van (také: reagál, visszahat)

Podobné překlady pro "hatással van" anglicky

van sloveso
van citoslovce
English

Příklady použití pro "hatással van" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianHogy az Európai Unió jótékony hatással van-e Írországra, az most irreleváns.
Whether or not the European Union has been beneficial for Ireland is irrelevant.
HungarianA családtagok bevándorlása is csekély hatással van a demográfiai szerkezetre.
Immigration by family members has very minor effects on the demographic structure.
HungarianA gazdasági válság még az uniós alapokból származó pénzek lehívására is hatással van.
The economic crisis is having an impact even on drawdowns of money from EU funds.
HungarianA vízumkérdés hatással van az Európai Unió és Kanada közötti kapcsolatokra.
The visa issue affects the relationship between the European Union and Canada.
HungarianEz jelenetős hatással van az ország gazdaságára és kereskedelmi kapcsolataira.
That is having a major impact on the economy and on trade relations with this country.
HungarianUgyanakkor mégis rendkívül feltűnő hatással van erre az ifjú Nevile Strange-re
But it's having a most marked effect on young Nevile Strange all the same.
Hungarian- Gwenhwyfar a papok kreatúrája, és túlságosan nagy hatással van Arthurra.
She is a creature of the priests, and already she has influenced him too well.
HungarianMilyen hatással van az európai jogalkotás ezekre az eltérő jogrendszerekre?
What effect does European legislation have on these differing legal systems?
HungarianÖnök tudják, milyen hatással van ez a felfordulás a tárgyalt országok gazdaságára.
You know the effect of this turmoil on the economies of the countries we are describing.
Hungarian. - (PT) A pénzügyi válság komoly hatással van a fiatalok életére.
The financial crisis has been having a serious impact on the lives of young people.
HungarianA pénzügyi válság igen sok kkv-ra, alvállalkozóra és beszállítóra hatással van.
A large number of SMEs, subcontractors and suppliers are affected by the financial crisis.
HungarianEgy mém annak ellenére is virágozhat, hogy negatív hatással van a genetikai kondíciókra.
A meme can flourish in spite of having a negative impact on genetic fitness.
HungarianA here hőmérséklete hatással van a belső hőmérsékletre, és borotválkozással csökkenthető.
Scrotal temperature reflects intratesticular temperature and is lowered by shaving.
HungarianRendkívül negatív hatással van az emberekre, főként a polgári lakosságra.
It has a highly negative impact on human beings, particularly on civilians.
HungarianA nemzetközi élelmiszerválság tragikus hatással van afgánok millióira.
The international food crisis has had dramatic consequences for millions of Afghans.
HungarianTermészetesen ez hatással van a fiatalok egészségére, ahogy ezt Tomaszewska asszony mondta.
Of course this has an impact on young people's health, as Mrs Tomaszewska has said.
HungarianEz a döntés emberek millióira van hatással, és ezért ma szavaznunk kell erről a kérdésről.
This judgment affects millions of people and, therefore, we should vote on it today.
HungarianAzok a dolgozók, akikre mindez hatással van, nem felelősek a vállalatban beállt krízisért.
The workers who are affected are not responsible for the crisis within their company.
HungarianEz talán segít a szellemi fejlődésben, de negatív hatással van a testi fejlődésre.
This may help intellectual development, but it has a negative impact on physical development.
HungarianA globalizáció azonban kisebb vagy nagyobb mértékben, minden emberi tevékenységre hatással van.
Globalisation, however, affects all human activity to a greater or lesser extent.