maďarsko-anglicko překlad pro "hasít"

HU

"hasít" anglický překlad

HU hasít
volume_up
{sloveso}

hasít (také: tapad, hasad, ragaszkodik)
hasít (také: repeszt)
hasít (také: lebont, repeszt, hasad, feltép)
Õk voltak leghátul, látták, hogy Eddie Price lyukat hasít a második Volvo teherautó ponyvájába.
In the rear of their team, they watched Eddie Price slash a hole in the rear cover of the second Volvo truck.
A hangok egyre hangosabbá és haragosabbá válnak, majd egy üvöltés hasít bele a levegőbe, amely megrázza a kis ágyat, a szobát, a lépcsőt és mindent.
The voices building, louder and faster, slashing and snapping like crossed swordsthen suddenly a mighty roar that shakes cot, room, stairs, and all.
hasít (také: szeletel, felszeletel, nyes, csavar)
hasít (také: repeszt, hasad, metsz, felvág)
hasít (také: hasad, szétdarabol, zúz, aprít)
hasít (také: feloszt, megoszt, repeszt, szakad)

Příklady použití pro "hasít" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianDe azért remélem, hogy a kerületi ügyész szép, hosszú szíjat hasít a hátából.
Nothing personal you know, but I hope the D.A. takes your hide off--in long thin strips.
HungarianFelém fordul, és olyan éles fájdalom hasít a testébe, hogy felnyög.
She twists toward me, and is suddenly racked with pain to the point of groaning.
HungarianCsillaglánggal, ami az égboltról leszökkenve, elviselhetetlen fénnyel hasít a sötétségbe.
It flamed like a star that leaping from the firmament sears the dark air with intolerable light.
HungarianHari lelki szemei előtt megjelent a gondosan kidolgozott Terv, amelyre a káosz óriási lyukakat hasít.
Hari envisioned chaos tearing great holes in his carefully worked-out Plan.
HungarianAnyu szíjat hasít a hátamból, ha megtudja, mégis szeretném látni.
Mamma would raise hell if she found it out, but I'd like to see him.
HungarianKözben tapogatózik, és a ködbe néha éles fénysugár hasít bele!
, , , , ^me banit ^ (q mm, he had had one now and then, or.- -,.
HungarianMilyen furcsa, hogy amint belép oda, mindjárt Lawrence emléke hasít bele élesen; az ő szeretett Lawrence-éé.
How odd that at this moment he would remember Lawrence so keenly, his beloved Lawrence.
HungarianHa az ember itt egyetlen pontot, egyetlen pillanatot néz csupán, szúró fájdalom hasít a fejébe.
Watch any one moment too hard and you got a lancing headache, motion sickness, and zero understanding.
HungarianAz a rohadt érzés hasít belém, hogy jártam már így korábban is.
I'm hit with the rotten feeling that I've been here before.
HungarianEközben új gondolat hasít bele, váratlanul, értelmetlenül, de nagy erővel: Vigyázz Mr.
As he does, a new thought comes to him, sudden and meaningless but very powerful: Watch out for Mr Gray.
Hungarian, akarja befejezni Jonesy a mondatot, ám ekkor borzalmas fájdalomvillám hasít belé.
He's— —dead! is how Jonesy means to finish, but then a terrible bolt of pain tears through him.
HungarianÉppen megállunk a földszinten, amikor belém hasít a fölismerés.
As we're about to stop on the ground floor, it hits me.
HungarianVajon ennyi év után miért hasít még mindig a lelke közepébe a visszautasítás és a szentségtörés emléke?
Why, after so many years, should the memory of refusal and sacrilege strike inward at her very soul?
HungarianA kölyök hirtelen előrelendült a késsel, és Hogan érezte, ahogy lángoló kín hasít bele a jobb kezébe.
We'll — ' The kid suddenly lashed forward with the knife, and Hogan felt a thread of burning pain across his right hand.
Hungarian♫ Belém hasít minden elszalasztott lehetőséggel ♫
♫ It cuts me with every could have been ♫
HungarianS világokat hasít szét, mint koponyákat,
And unshod hoofs clatter beneath bones
Hungarianleölt birkát darabokra hasít
Hungariangömbfát darabokra hasít
HungarianA hangok egyre hangosabbá és haragosabbá válnak, majd egy üvöltés hasít bele a levegőbe, amely megrázza a kis ágyat, a szobát, a lépcsőt és mindent.
The voices building, louder and faster, slashing and snapping like crossed swordsthen suddenly a mighty roar that shakes cot, room, stairs, and all.
HungarianVáratlan villámcsapásként hasít belém egy felismerés, amilyet csak az táplálhat, aki előtt évszázadok óta nem létezik kifürkészhetetlen zuga az emberi léleknek.
To my aid comes an unexpected intuition...an intuition that can come only to one from whom the human soul, for centuries, has kept no inviolable secret place.