maďarsko-anglicko překlad pro "hajladozó"

HU

"hajladozó" anglický překlad

volume_up
hajladozó {příd. jm.}

HU hajladozó
volume_up
{přídavné jméno}

hajladozó (také: lebegő, pelyhes, puha, tollas)
volume_up
feathery {příd. jm.}

Příklady použití pro "hajladozó" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianVáratlan, éles csengés süvített át a hajladozó fű fölött, a kavargó szürke felhők alatt.
A sharp ringing sound carried over the blowing grass, suddenly, beneath the great span of boiling gray clouds.
HungarianGabrielle hátranézett a sűrűre, a hajladozó sötét ágakra, amelyek eltakarták a patakot.
Gabrielle was staring back at the thick copse, the great mass of dark, swaying branches that concealed the stream.
HungarianFelverte a hajladozó fű, és fák nőttek az omladékból.
It's gone to trees and blowing grass and piles of rubble.
HungarianLáttam a pusztát, a hajladozó füvet, a kék eget.
I saw the wild lands, the grass blowing, the sky blue.
HungarianMiss Marple jobban élvezte a táncot, mint a zenét; tetszettek neki a suhanó lábak, ritmikusan hajladozó testek.
Miss Marple enjoyed the dancing better than the music, she liked the shuffling feet and the rhythmic sway of the bodies.
HungarianKöhögő, ugató hang, és hajladozó, megkínzott árnyak, amelyek süvöltő szélvihartól rázott éjszakai fenyőfákká változtak.
A coughing, whooping sound and bending, tortured shadows that resolved themselves into fir trees at night, being pushed by a screaming gale.
HungarianMolly érezte, hogy az egyszarvú elhalad kinn az utcán, megfordul, majd visszajön, nyugtalanul, mint a fáklyák hajladozó és kanyargózó árnyéka a falon.
Molly felt the unicorn go by in the street, then turn and come back, restless as the torches on the walls, that bowed and wriggled.
HungarianSemmi sem volt benne a színes köröket, hajladozó virágokat, pici madarakat formázó, nagyszerű márvány mozaikpadlón kívül.
There was nothing in it to mar its gorgeous mosaic floors with their circles of colored marble stones, and their festive pattern of winding flowers and tiny wild birds.
HungarianA koromsötét szobában, alig egy lépésnyire tőlem, egy halványan világító, ide-oda hajladozó Valami mozgott, olyan volt mint egy test, de nem húsból és vérből való.
Not more than three feet away, there in the black room, a pale bright thing like a body, but not like flesh, stood writhing before me.
HungarianCsak végig kellett volna menni a hajladozó zöld fű mezején, a mesebeli árnyalatokban játszó, dús szirmú virágok tengerében.
But one short walk over hills sweet with willowing green grass and leafy fluttering flowers of the same fantastical hues and tints, a quiet thunderous and impossible apparition.
HungarianLegjobban a tágas kertet szerettem festeni, de nem foglaltam keretbe, hogy semmi se válassza el táncoló alakjait és hajladozó babérfáit a mi világunktól.
It was the spacious garden I loved to paint above all, with no painted frame to set it apart from our world with its dancing figures and bending laurels.
Hungarian- Ezek azok az emberek - súgta a Babu a szertartás közben, mialatt a két európai a hajladozó fűtengert követte tekintetével, amint a szél végigsöpört felette.
'These are the men,' Hurree whispered, as the ritual went on and the two whites followed the grass-blade sweeping from Hell to Heaven and back again.
HungarianVesszőt vessző után rántott elő a hátán viselt puzdrából, illesztette az idegre és lőtte ki a hajladozó, magas fűben, vágtázó lova nyergéből.
Arrow after arrow, drawn out with a swift snap from the pouch on his back, went into the bow and was shot across the high blowing grass even as his horse galloped at full speed.
HungarianNem láttam Nicolas ujjait, sem a vonó suhogását; én csak hajladozó testét láttam, elkínzott vonaglását, amint előre-hátra korbácsolja a zene.
I couldn't see the movement of his fingers, the whipping of the bow; all I could see was the swaying of his body, his tortured posture as he let the music twist him, bend him forward, throw him back.