maďarsko-anglicko překlad pro "felmerülő"

HU

"felmerülő" anglický překlad

volume_up
felmerülő {příd. jm.}
HU

felmerülő {přídavné jméno}

volume_up
felmerülő (také: esetleges, előforduló)

Příklady použití pro "felmerülő" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianFigyelembe veszi az Önök állásfoglalásában felmerülő parlamenti aggályokat.
It takes into account the concerns of Parliament raised in your resolutions.
Hungarian(6) A kirakodási kikötőben felmerülő hajóálláspénzt a sikeres ajánlattevő viseli.
6. Any demurrage at the port of destination shall be charged to the successful tenderer.
HungarianAzt is kértük, hogy készüljön hatástanulmány a hatóságok oldalán felmerülő költségekről.
We also called for an assessment of the cost impact for public authorities.
HungarianA gyakorlatban felmerülő kockázatok ellen egyáltalán nem lehet küzdeni a tanúsítványokkal.
The dangers that arise in practice cannot be combated at all through certification.
HungarianA határokon átnyúló kereskedelem során felmerülő óriási költségek komoly akadályt jelentenek.
The immense costs incurred in cross-border trading represent a serious barrier.
HungarianFigyelembe kell vennünk az új előírások bevezetése miatt felmerülő költségeket.
We must be mindful of the costs incurred by introducing new norms.
HungarianElőfeltétel a károk esetén felmerülő felelősség kérdésénke rendezése.
It is a prerequisite that liability in the event of damage should have been settled.
HungarianA halászati vállalkozók számára fontos, hogy minden felmerülő lehetőséget megragadjanak.
It is important for our fishing operators to grasp all the opportunities that it offers.
HungarianA menedékjog iránti kérelmek vizsgálata során a tagállamokban felmerülő költségek (vita)
Cost of examining asylum seekers' applications in Member States (debate)
HungarianUgyancsak vizsgáljuk az új technológiák és világszintű alkalmazásuk miatt felmerülő kérdéseket.
Issues posed by new technologies and their worldwide deployment are also examined.
HungarianA felmerülő kérdések a módosítások természetére és céljára vonatkoznak.
The questions arising concern the nature and purpose of such amendments.
HungarianLogikus és helyénvaló, hogy minden felmerülő problémát kivizsgáljanak.
It is logical and legitimate that any possible problems are investigated.
HungarianSir Winston és én minden esetlegesen felmerülő problémát meg tudunk oldani.
Sir Winston and I will deal with any problem that might have arisen.
HungarianA büntetőeljárások során felmerülő joghatósági összeütközések megelőzése és rendezése (
Prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings (
HungarianA büntetőeljárások során felmerülő joghatósági összeütközések megelőzése és rendezése (vita)
Prevention and settlement of conflicts of jurisdiction in criminal proceedings (debate)
HungarianA vita során felmerülő további kérdés volt a protekcionizmussal való szembeszállás.
Another point that was mentioned during the debate was the issue of resistance to protectionism.
HungarianAz esetleg felmerülő mágikus problémákat több, mint kielégítően meg tudjuk oldani.
Any magical problems will be more than sufficiently countered.
HungarianTovábbi problémát jelent az alvállalkozók bevonásával felmerülő ügyintézési költség.
A further problem is the service charge involved in outsourcing.
Hungarian- A plutónium gyártásánál felmerülő szennyezésekről írom a szakdolgozatomat.
'My thesis is on contamination problems at the plutonium plants.
Hungariand) a termelői csoportoknál felmerülő 50 kilogrammonkénti átlagos forgalomba hozatali költségek;
(d) the average marketing costs borne by producer groups, per 50 kilograms;