maďarsko-anglicko překlad pro "felmerül"

HU

"felmerül" anglický překlad

HU

felmerül {sloveso}

volume_up
1. generál
Ez is egy olyan kérdés, amelyet bizonyos körültekintéssel kell figyelembe venni, ha felmerül.
This too is a question that must be considered with some care, should it arise.
Mindemellett azért felmerül néhány kérdés.
However, some questions do still arise.
Felmerül-e ez a probléma jelenleg, például a Liège-Aachen vonalon közlekedő intercity-forgalom esetében?
Does this problem arise at present, for example for intercity railway traffic on the Liège-Aachen line?
Ez a kérdés nagyon gyakran felmerül.
This question has come up very often.
felmerül (také: felbukkan)
Számos kérdés nyilvánvalóan felmerül az elmondottak alapján.
Several points emerge very clearly from what has been said.
Ettől eltekintve néhány fontos szempont is felmerül.
Apart from that, some very important points also emerge.
Világosan felmerül az Európai Unió erős gazdaságirányítása iránti igény, különösen a Görögországban néhány hónapja történtek után.
A need is clearly emerging for strong economic governance of the European Union, especially after what happened in Greece a few months ago.
De előbb vagy utóbb majd megint felmerül, és akkor majd elkapják az embereim.
He'll surface somewhere, sometime, and my boys will get him.'
2. "kérdés"

Příklady použití pro "felmerül" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianUgyanakkor azonban felmerül bennem, hogy vajon nem szélmalomharcot folytatunk-e.
At the same time, however, I wonder whether we are just tilting at windmills.
HungarianEz alapján felmerül a kérdés, valójában milyen hatása lesz majd a nyilatkozatnak.
One can only wonder, then, what impact this declaration will really have.
HungarianPontosan ez az a nehézség, amely a bankközi díjak kérdése ügyében felmerül.
This is precisely the difficulty we have with this issue of interchange fees.
HungarianGyakran, ahogy a tervezési értekezleten ülünk, felmerül egy-egy nagyszerű ötlet.
And quite often we sit in a design meeting and we discover that there is this great idea.
HungarianAmi itt felmerül - és Ertug úr erre már rámutatott -, az a nagyobb hatékonyság.
What we do have here - and Mr Ertug has already pointed this out - is more transparency.
HungarianA gazdasági válság nyomán felmerül a fokozott protekcionizmus gondolata.
In the wake of the economic crisis we can see ideas of increased protectionism.
HungarianFelmerül az a sürgető kérdés, hogy hogyan szabadíthatjuk ki magunkat ebből a válságból.
There is the immediate question of how we can extricate ourselves from this crisis.
HungarianFelmerül azonban a kérdés, szükség van-e az európai szintű szabályozói beavatkozásra.
However, there is the question of whether we need regulatory intervention from Europe.
HungarianFelmerül éppen ezért a kérdés, hogy mi a helyzet az utasok jogait illetően.
The question therefore arises as to how things stand with regard to passengers' rights.
HungarianAztán felmerül az öngyilkosság esélye, s ezen szempont alapján kutakodnak.
They ain't lookin' for a Brother Tim who's been murdered, the body hidden.
HungarianEzenkívül folytatta nyugodtan a férfi felmerül az alkatrészek csereszabatosságának kérdése.
Now, he went on patiently, there is also the issue of commonality of the parts.
HungarianFelmerül az a kérdés is, vajon gazdáink milyen nyersanyaggal dolgoznak.
We must, however, also ask ourselves what kind of foodstuffs farmers are receiving.
HungarianMost, amikor a 2012-es költségvetésről kell szavazunk, újra felmerül ez a kérdés.
It has been raised once again at a time when we are being asked to vote on the 2012 budget.
HungarianInkább a potyautas-kérdést kellene érintenünk ott és akkor, amikor ténylegesen felmerül.
We should rather address the free rider issue when, and only if, it actually arises.
HungarianMásrészt, felmerül a jogalkotók tisztességtelen befolyásolásának kérdése is.
On the other hand, the question of unfair influence on lawmaking arises.
HungarianVégül is Tibet, melynek ügye ismételten felmerül itt a Házban, nem Kína.
After all, Tibet, whose cause has repeatedly been raised in this House, is not China.
HungarianFelmerül a kérdés, mit tehetnénk mégis, hogy a végeredmény kedvezőbb legyen?
The question now is what can we still do to guarantee a better outcome?
HungarianDe ezzel felmerül a kérdés, hogy miért nincs még mindnyájunknak ilyen otthon?
But then it begs the question, why don't we all have one in our home?
HungarianEgyetértünk a terv tartalmának főbb vonulataival, de felmerül két probléma.
We agree about large tranches of the content, but we have two problems.
HungarianFelmerül azonban számos kérdés e javaslatok időzítését és megalapozottságát illetően.
However, there are a number of questions on the timing and the funding of these proposals.