maďarsko-anglicko překlad pro "felfuvalkodott"

HU

"felfuvalkodott" anglický překlad

HU felfuvalkodott
volume_up
{přídavné jméno}

1. generál

felfuvalkodott (také: pöffeszkedő)
volume_up
bloated {příd. jm.} [obr.]
S az lett volna a legkomiszabb, már az esküdtek szempontjából, hogy Felix felfuvalkodott plutokrata a Rolls-Royce-ában,
Worst of all, as far as a jury was concerned, I'm sure, would have been the fact that he was a bloated plutocrat in a Rolls-Royce.
felfuvalkodott (také: öntelt, beképzelt, önhitt)
volume_up
conceited {příd. jm.}
felfuvalkodott (také: öntelt, gőgös, nagyképű, beképzelt)
volume_up
stuck-up {příd. jm.}

2. spisovně

felfuvalkodott (také: hangoskodó, nagyképű, beképzelt, fennhéjázó)
volume_up
bumptious {příd. jm.}

Příklady použití pro "felfuvalkodott" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianCsak egyvalami rosszabb az ömlengő pletykáknál: a felfuvalkodott varázsló!
The only thing worse than a gushing gossip is a puffed-up wizard!
HungarianA lovag elkeseredett igyekezettel próbált komoly maradni, és nem mosolyogni a felfuvalkodott piperkőc színjátékán.
He rigorously avoided smiling at the airs of this apparently puffed-up popinjay.
HungarianDe hogy két gyermekkel is áldozzon felfuvalkodott búbánatának, ez több mint gyűlöletes.
That he had laid out two child sacrifices at my door to his pride and bitterness, this was even more despicable.
HungarianMire jó az udvariasság és az alázat egy ilyen felfuvalkodott kutyával szemben, mikor a síkság tele van indiánokkal?
Why remain polite and servile toward this over-proud dog when the plains are full of Indians?
HungarianÉs mégis, amikor a felfuvalkodott alezredes a Marsra tartó űrhajóban rátört az a nő még szűz volt.
But when the hot-shot lieutenant-colonel got to her there in the space ship bound for Mars, she was still a virgin.
Hungarian- A starymok felfuvalkodott, ostoba hólyagok - mondta tárgyilagosan Laurlaethee Shaurlangar úrnő -, de egyvalamiben igazuk van.
The Starym are apt to be overproud fools, the Lady Laurlaethee Shaurlanglar said calmly, but
HungarianNa, te felfuvalkodott szemét! rikácsolta a démon.
HungarianAz udvarban javarészt olyan felfuvalkodott emberek éltek, akik mindig úgy viselkedtek, mintha önmaguk szobrai lennének.
Courtly life was dominated by puffed-up people who always acted as though they were coyly unveiling statues of themselves.
HungarianA Második Triád még engedelmesebb, és többet jár le a földre, mint a rajongó, megbúvóit és időnként felfuvalkodott szeráfok.
more coming and going from the Second Triad, from Earth to Heaven, than from the devoted and magnetized and sometimes
HungarianFelfuvalkodott egy hajtóműves hólyagok.
HungarianElőször az egyik, majd a másik fénye hunyt ki, a szempár megfordult, s a nagy, felfuvalkodott test útját állta a fénynek.
One by one they all went dark; they turned away, and a great bulk, beyond the light's reach, heaved its huge shadow in between.
HungarianEzek a felfuvalkodott, undorító angolok...
HungarianFelfuvalkodott bolondnak.
HungarianNem hiszem Másrészt viszont tagadom az önkényeskedő, felfuvalkodott hadurak céljait, akik a Birodalom maradványain marakodnak, mint a kutyák a koncon.
On the other hand, I disdain what these puffed-up, self-appointed warlords have inflicted upon our fighting forces.
HungarianHa valaki mást tanít, s nem követi Urunk, Jézus Krisztus üdvös szavait és az istenes tanítást, az felfuvalkodott és semmit sem ért.
If any man teach otherwise and consent not to the sound words of our Lord Jesus Christ and to that doctrine which is according to godliness,
HungarianKétségtelen, hogy ez idő szerint súlya van, és mert ő nyomkodja a gombokat, hát felvág és ugat, de a rohadt életbe, akkor sem több felfuvalkodott csirkefogónál.
Sure he had some clout right now, liked to swagger and bark because he was pushing the buttons, but dammit he was just a glorified thug.
HungarianAkár jól is jöhet a Talamascának, ha emlékeztetik őket, micsoda tudálékos, felfuvalkodott alakok, és ebben a Vének sem különbek a tagoknál.
And it might do you good, all of you in the Talamasca, to remember that you're a pretentious bunch of meddlers, and your Elders are no better than the rest of you.
HungarianA jelentés terminológiája és megszövegezése a felfuvalkodott szultánnak a zaporozsjei kozákokhoz intézett levelét juttatja az eszembe, akik aztán megadták neki a megfelelő választ.
The terminology and formulation of the report are reminiscent of the letter of the puffed-up sultan to the Zaporozhsky Cossacks, who then gave him an appropriate response.
HungarianÉn vagyok a család feje, és jobban teszik, ha elfogadható magyarázatot adnak viselkedésükre, különben komolyan fontolóra veszem, mit veszíthet a család néhány felfuvalkodott halásszal.
I'm the first in this house and family, and you'd better have a very, very good explanation, because right now I'm wondering how much Cormallon will lose by cutting out a few fishermen.