HU felemel
volume_up
{sloveso}

1. generál

Éreztem, ahogy felemel, aztán éreztem a szúrást a nyakamon.
I felt him lift me and then came the sting of his assault into my neck.
Felemel egy aktát az íróasztal sarkáról, és a székébe huppan.
He lifts an expandable file from a corner and falls into his chair with it.
Decemberben is azonnal cselekedtünk, és azt szeretnénk mondani McCreevy úrnak, amit Berès asszony mondott az előbb, hogy a felemel...
We already acted promptly in December, and we should like to say to Mr McCreevy, as Mrs Berès did a moment ago, that the lift ...
felemel (také: emel)
volume_up
to advance {sl.} [zast.]
felemel (také: előléptet, felmagasztal)
felemel (také: emel, emelkedik, húz, hány)
felemel (také: emel, ösztökél, megemel)
felemel (také: megszüntet, emel, előléptet, növel)
felemel (také: felszerel, elindít, emel, bevezet)
felemel (také: felszív, elfogad, felvesz, megjavul)
felemel (také: lelkesít, fellelkesít)

3. "árat"

felemel (také: meredek lesz)

Příklady použití pro "felemel" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianFelemel egy aktát az íróasztal sarkáról, és a székébe huppan.
He lifts an expandable file from a corner and falls into his chair with it.
HungarianLehajolt az egyik mellé, s a fiú látta, amint felemel egy erszényt.
He bent down over one of them, and Sorak saw him retrieve a purse.
HungarianMelanie felemel egy másik bárányt, felrakja az emelvényre, egy szalag kerül a farokra és egy másik a herezacskóra.
Melanie picks up another lamb, puts it on the post, band goes on the tail, band goes on the scrotum.
HungarianElőrehajol és felemel egy borítékot az íróasztalról.
He leans over and picks up an envelope from the desk.
HungarianLegnagyobb felemel egy ágat, és mi is.
Biggest picks up a branch and we do, too.
Hungarianemelők segítségével felemel vmit
HungarianFelemel egy aktát.