maďarsko-anglicko překlad pro "felajzott"

HU

"felajzott" anglický překlad

volume_up
felajzott {příd. jm.}
EN

HU felajzott
volume_up
{přídavné jméno}

Příklady použití pro "felajzott" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianMorolto úgy üvöltözte a parancsokat, mint egy felajzott kiképző őrmester.
Mr. Morolto snapped orders like an agitated drill sergeant.
HungarianKatonák formáltak kordont körülöttük, utat nyitottak számukra a felajzott tömegben.
The cheering followed them as they went up through the crowded city streets toward the brooding palace.
HungarianCsak az érzékeink játszottak velünk, mindezek felajzott képzeletünk látomásai voltak.
They were but the illusions raised by our strained fancies.
HungarianÉs az a feszült pillanat ott a lépcsőn, talán csak a felajzott idegek játéka volt...
And the atmosphere on the stairs, that tense moment, might have been just her own overwrought nerves...
HungarianA felajzott Vraggen hagyta, hadd élvezkedjen a harcos.
In a generous mood, Vraggen allowed the easterner his fascination.
HungarianSzinte tapintani lehetett a többiek felajzott várakozását, amikor a vám, pír felém lódította a fáklyát.
I could feel the anticipation of the others, a palpable excitement as the flames were thrust at me.
HungarianFejedelminek tűnt a halvány fényben megcsillanó mellkasával; felajzott férfiasságával, készen arra, hogy a magáévá tegye.
Regal he seemed, his chest gleaming in the light; his sex hard and ready for her.
HungarianMögöttük felajzott íjakkal emberek jöttek elő a ligetből.
Men were coming out of the grove behind them, arrows nocked.
HungarianÉlete csak a reményen függött, hogy a fegyvereseknek nincsenek felajzott íjaik - és nem látják meg idő előtt.
His life hung on the hope that they'd not have bows ready themselvesand wouldn't see him in time.
Hungariankiáltotta, de Serafina már az ajtónál volt, felajzott íjára nyílvesszőt illesztett.
Don't let her go! she cried, but Serafina was already at the door, with an arrow nocked in her bowstring.
HungarianA felajzott békalények bárkit széttéptek volna, aki be mert volna hatolni a területükre.
Worked into a religious frenzy, the gullible creatures now would tear to shreds anyone else who attempted to set foot in the area.
HungarianVértezetük csodálatos volt és mindegyikük felajzott hosszú íjat tartott célra, ahogy felé léptek.
Their armor was magnificent, and every one of them held a ready longbow as he stepped toward them, not changing his pace.
HungarianJesszus lihegte a felajzott Mandy.
Oh Christ! breathed Mandy, full of want.
HungarianMég mindig abban a felajzott állapotban voltam, amely a halál csodájának nyomában jár, és tudatlan fiatalságomban átvettem az irányítást.
I was still in the elation state that immediately follows the miracle of death, and, in my ignorant youth, I had a 'take charge' attitude.
HungarianAz esküdtszék hat hímnemű tagja, az élen Jerry Fernandezzel, valamint Shine Royce, a póttag felajzott figyelemmel nézte, ahogy a tanú a szája elé húzza a mikrofont.
The six men on the jury, especially Jerry Fernan-dez, along with Shine Royce, the alternate, paid very close attention as she gently pulled the microphone close to her mouth.
HungarianA látványtól felajzott Carrie-t sokszor űzte Krisztus szögekkel és kalapáccsal a kezében az álmok folyosóján, könyörögve, hogy vegye fel keresztjét, és kövesse őt.
This corpus had also given Carrie endless nightmares in which the mutilated Christ chased her through dream corridors, holding a mallet and nails, begging her to take up her cross and follow Him.
Hungarian- Lebukott, felkapta a férfi felajzott nyilát és pont időben nézett fel, hogy rálőjön egy másik fegyveresre, aki éppen most emelkedett ki fedezékéből, egy gerellyel a kezében.
Then he ducked down, scooped up the man's loaded bow from where it had fallenand looked up in time to fire it into another armsman, who had just risen from cover with a spear in his hand.