maďarsko-anglicko překlad pro "fölösleges"

HU

"fölösleges" anglický překlad

HU

fölösleges {přídavné jméno}

volume_up
fölösleges (také: indokolatlan, alaptalan, ok nélküli)
fölösleges (také: szükségtelen)
Kezdek aggódni amiatt, hogy ez az egész beszélgetés fölösleges volt.
I'm beginning to worry that all of this has been needless.
Azzal fejezném be, amivel kezdtem; jelenleg nincs helye a szeszélyeknek és a fölösleges költekezésnek.
I would like to finish as I began, by saying that this is not the time for eccentricities and needless spending.
Rendkívül fontos, hogy a tengeri hajók elkerüljék a fölösleges kockázatot, és hivatalos úton, időben védelmet kérjenek az Atalanta-művelettől.
It is vital that sea vessels avoid taking needless risks and request, on an official basis and in good time, protection from Operation Atalanta.
fölösleges (také: pót-, sovány, szikár, felesleges)
volume_up
spare {příd. jm.}
- Nincsenek ehhez fölösleges csapataink - vágott közbe türelmetlenül Uther.
We cannot spare troops for that, said Uther impatiently.
Tudod, van egy csomó fölösleges lovunk!
Weve plenty of spare horses, you know.
Majd ha lesz fölösleges egymilliónk jegyezte meg a férje szárazon.
If we've got a million dollars or so to spare, said her husband dryly.

Příklady použití pro "fölösleges" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianEz a jogszabály tulajdonképpen teljesen fölösleges.
Mr President, ladies and gentlemen, this legislation is actually superfluous.
HungarianSheila Webbnek fölösleges volt félnie, néhány perc alatt túlesett az egészen.
Sheila Webb need not have dreaded her ordeal, it was over in a couple of minutes.
HungarianSzemrehányó pillantást vetett rám, mintha azt mondaná, fölösleges ilyesmit mondanom.
Steffie gave me a reproachful look, as if she hardly needed me to tell her that.
HungarianA továbbiakban már csak önmagád miatt aggódhatsz, az pedig fölösleges luxus.
Any further concern you may have is about yourself and that is just a luxury.
HungarianFölösleges is volt kérdeznem, hogy elutasította-e a párizsi parlament a fellebbezést.
And I did not even need to ask, had the Parliament of Pans turned down her appeal?
HungarianÚgy gondolta, itt fölösleges ezt titokként kezelnie, viszont hasznos lehet.
He figured he didn't need to keep it a secret out here-and it could be useful.
HungarianTipikus esete a megalázásnak, a fölösleges rendszabályozásnak, a hatalmaskodásnak.
This is a typical case of humiliation, superfluous regulation and arbitrary use of power.
HungarianNaponta száz tonnaszámra viszik a városba a kamionok, vonatok a fölösleges betűt.
Trucks and trains were bringing in hundreds of tons of unwanted printed material every day.
HungarianEnnek egyszerűnek, átláthatónak és fölösleges bürokráciától mentesnek kell lennie.
It has to be simple, transparent and free of superfluous bureaucracy.
HungarianAzt hiszem, fölösleges mondanom, milyen nyomás alatt van az ember egy ilyen jó napon.
I do not need to tell you how stressful such a 'good' day can be, do I?
HungarianSzerinte minden ügyvéd csirkefogó, és a fölösleges pereket be kellene tiltani.
Thinks trial lawyers are dirt and severe restrictions should be placed on frivolous lawsuits.
HungarianOwen Underhill azt mondja neki, hogy élete legfontosabb hadművelete fölösleges?
Was Owen Underhill telling him that the most important mission of his life had been redundant?
HungarianTalán egy-két államban veszítenie kellene, akkor megszabadulhatna némi fölösleges tehertől.
It might be wise to lose a couple of states so he could jettison some of the baggage.
HungarianKövetkezésképp nem kell a betegek elé fölösleges korlátokat állítani.
Therefore, there is no need to construct unnecessary barriers for patients.
HungarianFölösleges harag, fölösleges szavak, lényegtelenek, mindig lényegtelenek.
Wasted anger, wasted words, beside the point, always beside the point.
HungarianNem akarok fölösleges részletekbe bocsátkozni, hogyan sikerült.
I will not take up space here by going into detail of how this was accomplished.
Hungarian- Megpróbálok elszökni előlük, de tudom, hogy fölösleges magamat áltatni.
'I'm going to make a run for it, but there's no point kidding myself.
HungarianNem volna a bácsinak valami fölösleges, ócska ruhája, amiben hazamehetnék?
Tell me, my good man, have you not, perhaps, a little suit to give me, so that I may go home?
HungarianA fölösleges üzemanyag visszacsorgott belé, onnan pedig a motorra.
The excess fuel had backed up into the carburetor, which had overflowed.
HungarianEz itt férfi, vitathatatlanul erősebb, úgyhogy fölösleges kapálózni.
He was a man all right, stronger than she without question, and it was vain to try to move.