maďarsko-anglicko překlad pro "bevétel"

HU

"bevétel" anglický překlad

volume_up
bevétel {podstatné jméno}

HU bevétel
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

bevétel (také: hozzávaló, kellékek, kereset, kellék)
volume_up
makings {pomn.}
bevétel (také: haszon, jövedelem, hozadék)
volume_up
proceeds {mn. č.}
Téma: A versenyszabályok alapján a cégekre kivetett büntetésből befolyó teljes bevétel s
Subject: Total proceeds from fines imposed on businesses under competition rules
bevétel
volume_up
receipts {mn. č.}
- (CS) Hölgyeim és uraim, Herczog asszony kkv-król szóló jelentésében a munkahelyek 70%-áról és a héa-bevétel 70%-áról beszélünk az EU-ban.
- (CS) Ladies and gentlemen, in Mrs Herczog's report on SMEs we are talking about 70% of jobs and 70% of VAT receipts in the EU.
Ezt támasztja alá országom, Lengyelország helyzete is, ahol jelentősen csökkent a társasági adó, az abból származó bevétel mégis minden évben emelkedik.
This is confirmed by the situation in my country, Poland, where the corporate tax rate has been substantially reduced, yet receipts from this tax are greater with each year that passes.
volume_up
return {podstatné jméno}
bevétel (také: nyereség, filmfelvétel, fogás)
volume_up
take {podstatné jméno}
- Még annyi sincs, mint az előző hónapi bevétel, és már az is elég sovány volt.
It isn't even as much as last month's take, and that was shriveled enough.
A pénzügyi fenntarthatóság fontos, azonban figyelembe kellene vennünk a megfelelő bevétel biztosításának szükségességét is.
Financial sustainability is important, but we should also take into account the need to ensure an adequate income.
Én szerettem volna, ha az összes bevétel a légiutazáshoz kerül, de hálás vagyok már azért is, hogy véleményem részben elfogadásra került.
I would have liked to see all the revenue going to air traffic, but I am grateful that my views were even partly taken into consideration.
bevétel (také: nyereség, zsákmány, jövedelem)
volume_up
takings {mn. č.}

2. "váré"

bevétel (také: megnyerő, ragályos, rokonszenves)
volume_up
taking {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bevétel" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianNincs az a bevétel, ami kompenzálni tudná az így okozott környezeti károkat.
There is no income that can compensate for the environmental damage this causes.
HungarianA tengeri tevékenységek az európai bevétel leglényegesebb forrásai közé tartoznak.
Maritime activities are one of the most important sources of European income.
HungarianNincs még azonban konszenzus a bevétel célját vagy felhasználását illetően.
There is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.
HungarianFélmilliót kapsz, plusz a bevétel egytizedét, ha a film négyszeresen behozta az árát.
I got you half a million, plus a tenth of a point after quadruple break-even.
HungarianEz a bevétel a gyártóknak adott mindenféle mentességnek köszönhetően rohamosan csökken.
This revenue is falling due to the many exemptions granted to manufacturers.
HungarianEnnek megfelelően e bevétel egy részét fejlesztési segélyre kellene fordítani.
Accordingly, part of this revenue should be devoted to development aid.
HungarianA várható bevétel nyilvánvalóan e két együttható alapján változhat.
The expected revenue varies, obviously, on the basis of these two coefficients.
HungarianAhogyan nő a piac, úgy növekszik a világon a szerencsejátékból származó általános bevétel.
Just as the market grows, so too do the general revenues from gambling in the world.
HungarianEzekben az években nem feltétlenül érkezik annyi bevétel, mint amennyit korábban reméltek.
These are the years when income is not necessarily at the level hoped for.
HungarianA 2262/84/EGK rendelet 1. cikke (5) bekezdésének első albekezdése szerinti bevétel;
9. Income pursuant to the first subparagraph of Article 1 (5) of Regulation (EEC) No 2262/84;
HungarianKépzelj el egy üzletet, ahol csak bevétel van, és nincs semmi kiadás.
Imagine a business where people hand you money, and you hand them back absolutely nothing.
HungarianA vállalat azonban nem közölte az ilyen értékesítésből származó bevétel összegét.
However, it has not reported the amount of any such income.
HungarianOdaadtam a kulcsot,így pár napra tiéd... lehetett a bevétel.
I gave you that key so you could borrow a little... float yourself for a few days.
HungarianHogyan kérjünk többet,ha a bevétel először... nem hozzánk folyik be?
How are we gonna kick it up above... if it doesn't flow into us first?
HungarianA felajánlás vagy a megsemmisülés nem jogosít fel semmilyen költségre az állami bevétel ellenében.
Such abandonment or destruction shall not entail any cost to the Revenue,
HungarianEbből származna még némi bevétel, de ennek nagy részét ki kellene fizetni a magtalanításért.
That would provide some income, but the gin would keep most of it.
HungarianA legfontosabb azonban, hogy ez a 20% nem olyan bevétel, amely néhány szupersztár számára van félretéve.
Mostly importantly, the 20% set aside is not revenue that accrues to a few superstars.
HungarianHa megnézzük hol ér véget a bevétel --- a bevétel -- Ez a világ éves jövedelmének 100 százaléka.
And if we look where the income ends up -- the income -- this is 100 percent the world's annual income.
HungarianA be nem szedett bevétel teljes összegét éves szinten 20 és 100 milliárd euró közötti összegre becsülik.
The total amount of uncollected income is estimated at between EUR 20 and 100 billion per annum.
HungarianA Mississippiből való békebíró volt, akit jótékony célú rendezvényből származó bevétel elsikkasztásán kaptak.
The one from Mississippi was a justice of the Peace who got caught embezzling bingo profits.