maďarsko-anglicko překlad pro "bekezdés"

HU

"bekezdés" anglický překlad

volume_up
bekezdés {podstatné jméno}

HU bekezdés
volume_up
{podstatné jméno}

bekezdés
volume_up
paragraph {podstatné jméno}
További rendkívül fontos bekezdés az összehangolt műveletekre vonatkozó G. bekezdés.
Another very relevant paragraph is paragraph G regarding the coordinated operations.
A 2. bekezdés után a következő bekezdés kerül beillesztésre:
The following paragraph is added after paragraph 2:
Továbbá a holokausztra való emlékezésről szóló bekezdés a szövegben maradt.
In addition, the paragraph on remembering the Holocaust was maintained in the text.
bekezdés (také: új bekezdés)
volume_up
first line of a paragraph {podstatné jméno}
A bekezdés első sorát a megadott mértékben húzza be.
Indents the first line of a paragraph by the amount that you enter.
Írja be a számozásjel és a bekezdés első sora között kihagyott térköz minimális méretét.
Enter the minimum amount of space to leave between the numbering symbol and the first line of the paragraph.
bekezdés (také: egyenlőség, átlag, szakasz, cikkely)
volume_up
par {podstatné jméno}
bekezdés (také: melléklet, rekesz, terület, ágazat)
volume_up
section {podstatné jméno}
Nedelcheva asszony jelentésében van egy olyan bekezdés, amelyet aggasztónak találok.
In Mrs Nedelcheva's report, there is one section that I find alarming.
(2) Az (1) bekezdés szerint megszüntetett áruosztályok felsorolása az I. melléklet C. oszlopában található.
2. The sections removed in accordance with paragraph 1 are listed in Annex I, column C. 3.
Ezért akarjuk, hogy szankciókat és ösztönzőket hozzunk létre a 2020-as stratégia jó és rossz tanulói számára (14. bekezdés).
That is why we are calling for penalties and incentives to be envisaged for the good and bad students of the 2020 strategy (section 14).

Příklady použití pro "bekezdés" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianS az a bekezdés, amelyet a Phaidón-ból olvastam fel, vonzó képet fest a halálról.
And the passage I read from the Phaedo gives a gracious picture of death.
Hungarian59 bekezdés található ebben az állásfoglalásban, és így számos üzenet is.
Mr President, there are 59 paragraphs in this resolution and therefore many messages.
HungarianA4B bekezdés után a következő 4C. bekezdés kerül beillesztésre: "4.C.
2. in point 4, the title is replaced by the following title and subtitle: 4.
Hungarian2. a 3. cikk (1) bekezdésében a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
2. in Article 3 (1), the second indent shall be replaced by the following:
HungarianRövid szerződés: egy oldal, három bekezdés pont elég ahhoz, hogy bepalizzuk a nyomorultat.
It's a quickie contract-one page, three paragraphs, just enough to hook him.
HungarianVan azonban néhány bekezdés, amellyel alapvetően nem értünk egyet.
However, there are a number of paragraphs that we fundamentally disagree with.
HungarianEz a bekezdés külön kiemeli a Nabucco projekt stratégiai jelentőségét.
It specifically mentions the strategic importance of the Nabucco project.
HungarianMég van egy bekezdés a reggeli lapban, rövidke, de lényegre törő.
Only one little item in another of the morning papers, but it is a suggestive one.
HungarianA cikk az első francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:
(2) The following indent shall be inserted after the first indent:
Hungarian6. cikk (1) bekezdés: a hirdetések szövege, legyen ez közületi vagy magánhirdetés.
According to Article 6(1), Slovak must be used in the text of adverts, whether public or private.
HungarianOtt, ahol a lapok szétnyíltak, volt egy feketével aláhúzott bekezdés.
Where the pages had been spread open, a passage was underlined in black.
Hungarianb) a 4. cikk (1) bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában az "öt" szó helyébe a "hat" szó lép;
(b) in Article 4 (1) and (4) (b), the word 'five' shall be replaced by 'six';
HungarianNéhány bekezdés elolvasása után elnyomta cigarettáját, és elkáromkodta magát.
After several paragraphs he stubbed out his cigarette and swore.
HungarianA 2. cikk (2) bekezdés a) pontjában az 1973. március 1-jei dátum helyébe 1973. április 1-je lép.
In Article 2 (2) (a) the date 1 March 1973 shall be replaced by 1 April 1973.
HungarianAz 1. cikk (1) bekezdés második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
The second indent of Article 1 (1) is replaced by the following:
HungarianHa a kijelölt bekezdés tabulátorokkal elválasztott listát tartalmaz, válassza ezt a lehetőséget.
If the selected paragraphs correspond to a list separated by tabs, select this option.
HungarianMinden ezt a stílust használó bekezdés automatikusan frissül.
The formatting of all paragraphs using this style is automatically updated.
HungarianA cikk a harmadik oldalon van: három rövidke bekezdés, az elhunytról nem közölnek fényképet.
The story is on page three of Metro, a brief three paragraphs with no photo of the deceased.
HungarianA 22. cikk a (2) bekezdés után a következő bekezdésekkel egészül ki:
11. The following paragraphs are inserted after Article 22 (2):
HungarianEzért megkérem Önöket, hogy szavazzanak a 3. és a 9. bekezdés ellen.
I would therefore implore you to vote against paragraphs 3 and 9.