maďarsko-anglicko překlad pro "befolyás"

HU

"befolyás" anglický překlad

volume_up
befolyás {podstatné jméno}

HU befolyás
volume_up
{podstatné jméno}

befolyás (také: hatás)
volume_up
influence {podstatné jméno}
Ezen túlmenően a bírói kar továbbra is gyenge és politikai befolyás alatt áll.
In addition, the judiciary remains weak and subject to political influence.
Ő betekintési jogot engedne Oroszországnak a befolyás alatti zónákban.
He would admit a droit de regard in zones of influence for Russia.
Az Európai Uniónak lépnie kell ezen befolyás csökkentése érdekében.
The European Union must take action to reduce this influence.
befolyás (také: fölény)
volume_up
ascendancy {podstatné jméno}
befolyás (také: fölény)
volume_up
ascendency {podstatné jméno}
befolyás (také: hatalom, támasz, tartó, börtön)
volume_up
hold {podstatné jméno}
befolyás (také: hatás, behatás, ütközés, nekiütődés)
volume_up
impact {podstatné jméno}
Egy befolyás, egyre csak halmozódik.
There's an impact, it's cumulative.
befolyás (také: beáramlás)
volume_up
inflow {podstatné jméno}
befolyás (také: eszköz, emelőrúd, fogantyú, emelő)
volume_up
lever {podstatné jméno}
befolyás (také: eszköz, hatalom, emelőerő, emelőhatás)
volume_up
leverage {podstatné jméno}
befolyás (také: tekintély, erő, hathatóság, potencia)
volume_up
potency {podstatné jméno}
volume_up
standing {podstatné jméno}
befolyás (také: csalódás, pech, pia, vacak)
volume_up
suck {podstatné jméno}
befolyás (také: hatalom, kilengés, uralom, himbálózás)
volume_up
sway {podstatné jméno}

Příklady použití pro "befolyás" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianMi a holnapi állásfoglalások értelme, ha nem a politikai befolyás érvényesítése?
What is the point of the resolutions tomorrow, if not political instrumentalisation?
HungarianA befolyás viszont egyre erősödött, ahogyan az Iad közeledett a küszöbhöz.
It was getting stronger, however, the closer the Iad came to the threshold.
HungarianMiután ez a három jó befolyás elmúlt az életéből, fokozatosan elaljasult.
With these three influences removed he gradually went altogether to the bad.
HungarianAz európai és az ázsiai befolyás évezredek óta itt keresztezi egymást.
European and Asiatic influences have been criss-crossing here for thousands of years.
HungarianMásodszor, nem egyforma a külső befolyás és a külső médialefedettség.
Secondly, it is not an equal participation of outside influences and outside media coverage.
Hungarian-ban, 182-83, 190 kínai befolyás -ban, 326 tengeri kereskedelmi útvonalak -
261-305 in lan Hod-der et al., eds., Pattern of the Past (Cambridge: Cambridge University Press, 1981).
HungarianFelülről lefelé hozták létre őket, külső befolyás segítségével.
They were constructed from the top down and by outside influences.
HungarianEz is része az új tervnek látványosság, kisebb rezsi, nagyobb befolyás, magasabb profit.
It's all part of the new planhigher visibility, lower overhead, deeper market penetration, bigger profits.
HungarianEltérő vélemények vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékű az emberi befolyás az éghajlatváltozásra.
(HU) Mr President, opinions vary as to what extent mankind influences climate change.
HungarianAz bonyolultabb ennél, mert még sok más befolyás érvényesült nála.
Also complicated by various other influences.
HungarianItt kezdődik a politikai befolyás, és ez szégyenteljes.
This is where the power grab starts and shame on it.
HungarianA vietnami háború idején képes volt gondolkodás nélkül javasolni a kommunista befolyás alatt álló falvak bombázását.
He knew full well that everyone in those villages would be killed, and yet he never lost a moment's sleep over them.
HungarianA fenébe is, a legfőbb céljuk a befolyás.
Hell, high places is what they're all about.'
HungarianA fenébe is, ez a céljuk: a befolyás.
Hell, high places is what they're all about.'
HungarianNagyobb szabadságra van szükségünk, nem korlátozásokra, hiszen a nagyobb befolyás miatt demokratikusabb Parlamentre van igény.
We need more democracy, not less, because with this additional power comes the need for more democracy within Parliament.
HungarianFokoznia kell a fekete-tengeri régióban való szerepvállalását, bizonyítandó a "puha befolyás” eszközeit alkalmazó diplomácia eredményességét.
It should strengthen its involvement in the Black Sea in order to give positive proof of its 'soft power' diplomacy.
HungarianA kormány a külföldi, vagyis orosz befolyás megismételt vádjaival válaszol, és videofelvételeket készít állításainak alátámasztására.
The Government responds with repeated accusations of foreign - i.e. Russian - interference, and produces video footage in support of its claims.
HungarianVégül, ha valaha is meg akarunk birkózni ezzel a problémával, tennünk kell valamit a befolyás férfiak és nők közötti egyenlőtlen eloszlása tárgyában.
Ultimately, if we are ever to get to grips with this problem, we must do something about the uneven distribution of power between men and women.
HungarianKönnyen ellenőrizhetővé kell tenni, hogy a határozatokat miként hozzák, ezek mögött milyen befolyás húzódik meg és végül, hogy a forrásokat [...] miként osztják el.”
It should be easy to scrutinise how decisions are made, what are the influences behind them and finally, how resources [...] are allocated'.
HungarianAz illető úriember bőségesett meg van áldva mindennel, amit a halandó szív kívánhat: hatalmas vagyon, főrangú rokonság, kiterjedt befolyás - mindez az övé.
`This young gentleman is blessed, in a peculiar way, with every thing the heart of mortal can most desire, - splendid property, noble kindred, and extensive patronage.