maďarsko-anglicko překlad pro "üzenet"

HU

"üzenet" anglický překlad

volume_up
üzenet {podstatné jméno}

HU üzenet
volume_up
{podstatné jméno}

volume_up
message {podstatné jméno}
Üzenet nyugtázva az EV-nak, ellenőrizve és hitelesítve, továbbításra kész.
Message acknowledged to JCS, checked and verified, standing by for retransmit.
A következő fél egy hibás üzenet-hitelesítőkódú (MAC) üzenetet kapott: %S.
%S received a message with incorrect Message Authentication Code.
Valójában persze azt jelentette, hogy üzenet várja a rejtjelezőő szobában.
In fact it meant that there was a message awaiting him in the cipher room.
üzenet (také: ígéret, parancs, közmondás, jelszó)
volume_up
word {podstatné jméno}
Ami azt illeti, az üzenet szövegét is ismerte már, szóról szóra.
In fact, he already knew word for word the content of the message.
De hogy az üzenet ténylegesen hogy szólt, arra nézve egyetlen ember szava állt rendelkezésünkre: a magáé!
But there was only one man's word as to what was actually said - your own!'
Tudom, hogy az üzenet jó, ezért menjünk, és terjesszük a világban.
I know we have got a good message to say, so let us go out there and spread the word.

Příklady použití pro "üzenet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianAz asztalon rövid üzenet, amelyben ugyanaz állt, amit az imént West közölt vele.
A crisp note on the desk repeated the information West had already given him.
HungarianAztán jött az üzenet, hogy az alany félrehúzott, és leparkolta az autóját.
Then came the call that the subject had pulled over, stopped, and parked his car.
HungarianHa nem, megnyílik a KMail üzenetszerkesztője, melyből az üzenet elküldhető.
If not, a KMail composer window is displayed to enable you to send the email.
HungarianAz üzenet Moszkván keresztül ment, mert Moszkva akkor még barátságban volt Kínával.
The messages went through Moscow, which was still friendly with China then.
Hungarian59 bekezdés található ebben az állásfoglalásban, és így számos üzenet is.
Mr President, there are 59 paragraphs in this resolution and therefore many messages.
HungarianEz nem jó üzenet a Bizottság felé a jövő héten esedékes sydney-i tárgyalások előtt.
That sends a bad signal to the Commission ahead of the Sydney negotiations next week.
HungarianAz üzenet végén az az egyedi azonosító kód szerepelt, amit Dors azonnal felismert.
It was signed with a unique identifier code that Dors recognized at once.
HungarianAz asztalon viszont egy üzenet várta Masentől, rajta súlyként a sótartó.
But there was a note from Masen on the table, pegged down with a salt shaker.
HungarianNem hiszem, hogy találkoztak a múlt héten, ugyanakkor az üzenet mégis ezt állítja.
I don't think they met last week, but the letter implies that they did.
HungarianKapitány, Alfa prioritású üzenet érkezett a Csillagflotta parancsnokságról.
Captain, you have an alpha priority communication from Starfleet Command.
HungarianAz autót ráadásul ugyanabban a moszkvai kereskedésben vásárolták, állította az üzenet.
The motorcar was even purchased at the same dealership in central Moscow, the sheet read.
Hungarian- Nem tudnád néhány szóban összefoglalni az üzenet lényegét? - próbálkozott újra.
'Can't you just tell me what the damn signal means now?' he asked.
HungarianGeraszimovot igencsak meglepte az Amerikából, ezúttal Platonovtól jött, új FLASH üzenet.
Gerasimov was surprised by the new FLASH dispatch from America, this one from Platonov.
HungarianA minden élőlényben benne rejlő anyagtalan lényeg az én vagyok, amely minden üzenet címzettje.
It is the immaterial core of every animalthe 1 am' to which all messages are sent.
HungarianJelenjen meg figyelmeztető üzenet ideiglenes fájlok létrehozása előtt, távoli fájlok kezelésekor.
Display a warning before creating temporary files during remote file operations.
HungarianAz aláírás "S-T", ami mintha Sion-Tansifert jelentene, de az üzenet nem tőle származik.
It is signed 'S-T', which would seem to indicate Sion-Tansifer, but the words are not his.
Hungarian- Az üzenet többnyire gyorsabban érkezik, mint a leggyorsabb szárnyú madár.
`The messages go through quicker than anything could fly, as a rule.
HungarianA fax tetején látható számok a feladót és az üzenet prioritását jelölték.
The code prefix at the top of the communication indicated the originator and the priority.
HungarianA jelentésben minden problémára utalás történik, és három fontos üzenet is megfogalmazódik.
I have mentioned all the problems in the report and there are three important messages.
HungarianHa rejtjeles üzenet van benne, hitem szerint meg tudom fejteni.
If there were a hidden meaning in it, I was confident that I could pluck it forth.