maďarsko-anglicko překlad pro "ösztönösen"

HU

"ösztönösen" anglický překlad

HU ösztönösen
volume_up
{příslovce}

ösztönösen
Amikor megszólalt a csengő, ösztönösen megérezte, hogy közel a segítség.
When her front doorbell chimed, she instinctively knew that help was on the way.
Mihelyt megpillantottam, ösztönösen éreztem, hogy valami nincs vele rendjén.
I felt instinctively that there was something wrong with that man as soon as I saw him.
Elliot ösztönösen maga elé rántotta a pisztolyt, és kilőtt néhány lövedéket.
Instinctively he whipped the pistol in front of him and squeezed off four rounds.
ösztönösen
volume_up
intuitively {přísl.}
Nem ámítottam magam azzal, hogy ösztönösen azt teszem, amit Petey tett.
I didn't fool myself that intuitively I was doing what Petey had.
Nem tudták, kicsoda, de ösztönösen megérezték, hogy nem közönséges ember.
They didn't know who he was, but they understood intuitively that he was no normal man.
Ösztönösen tudta, hogy nem mer emlékezni arra, milyen munkát végzett a Milestone-ban.
Intuitively, she knew that she dared not remember what work she had done at Milestone.
ösztönösen (také: megfontolás nélkül)
volume_up
impulsively {přísl.}
Panamon Creel ép kezével elkapta, és ösztönösen magához szorította a kis völgylakót.
Panamon Creel reached down impulsively with his good arm and held the little Valeman close.
- Az unokabátyád, Galahad - mondta Arthur, és Galahad ösztönösen kezet nyújtott.
Your cousin, Galahad, Arthur said, and Galahad impulsively put out his hand.
- Gyönyörű, drága nővérem, köszönöm - mondta, megfordult, és ösztönösen megölelte Morgaine-t, aki megdermedt az öleléstől.
It is beautiful, dear sister-thank you so much, she said, turning and impulsively embracing Morgaine, who stiffened in her arms.

Příklady použití pro "ösztönösen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianEz már mindkét nyomozót arra késztette, hogy ösztönösen elhajítsa a cigarettáját.
That revelation caused both detectives to toss their cigarettes into the water.
HungarianRossz indokokat találunk olyasmihez, amiben ösztönösen is hiszünk ez a filozófia.
Finding bad reasons for what one believes for other bad reasonsthat's philosophy.
HungarianJo-Beth ösztönösen bólintott, ami elegendő volt Loisnak. hogy tovább csacsogjon.
Jo-Beth merely nodded, which was sufficient to set Lois bubbling in a new direction.
HungarianTuppence szinte ösztönösen lehalkította a lépteit, s lábujjhegyen közeledett hozzá.
Tuppence softened the sound of her own footsteps, stepping cautiously upon her toes.
HungarianÖreg bolond, csupa zagyvaság de ösztönösen mégis rá tud érezni sok mindenre.
A dear fussy old idiot and yet, in a queer way, with an instinctive sense of values.
HungarianNarnra ösztönösen megpróbált kitérni a varázslat útjából, de nem volt hova bújnia...
Desperately Narnra tried to duck away, but there was nowhere to hide, nowhere to run.
HungarianÕ vissza-tántorodott, kitárta szárnyait, mintha ösztönösen fel akarna röppenni.
Memnoch staggered back, wings unfolding, as if reflexively so that he could take flight.
HungarianA két csoport ösztönösen elhúzódott egymástól, és külön-külön gyülekezett.
There was an instinctive movement, each group gathering apart from the other.
HungarianAlan kiegyenesedett a székében, ösztönösen közelebb húzva magához a telefont.
Alan sat up straighter in his chair, unconsciously pulling the telephone closer to him.
HungarianTudnod kell, hogy én nem féltem és nem is undorodtam ösztönösen a kereszténységtől.
Understand, I had no real fear of or inherent distaste for Christianity.
HungarianA magam vérét föl fogom ismerni, mint ahogy mindig is ösztönösen tudtam bizonyos dolgokat.
When I saw my like I would know it, just as I have always known certain things.
HungarianAz elnök azonban kivételes ember volt: gerinces és ösztönösen jó opportunista.
No, the new President had a little iron in his spine and a fox's instinct for opportunity.
HungarianKessler ösztönösen a bokrok felé fordult volna, de a hang megelőzte.
Kessler's instinct was to turn toward the bushes, but the voice anticipated him.
HungarianAz asszony hátrább lépett, ösztönösen magához szorította a kicsiket.
She shrank away from him, reflexively hugging both babies tighter to her breasts.
HungarianAmikor legelső alkalommal járt itt, ösztönösen megérezte, hogy az egész valahogy mesterkélt.
Her instinct, seeing it for the first time, had been that it was somehow fake.
HungarianVannak született jó emberek mondtam , akik ösztönösen akarnak segíteni másokon.
There are people innately good, I said, who want to help others.
HungarianArra számítottam, hogy ösztönösen érzed majd ezeket a dolgokat, ahogy én éreztem mondta.
'I expected you to feel these things instinctually, as I did,' he said.
HungarianAz asszony ösztönösen fülelt, csörren-e a teáskészlet de nem csörrent.
Her ears listened unconsciously for the chink of china, but there was no chink of china.
HungarianKomanov ösztönösen megduplázta a távolságot, ami az ezredtől kapott parancsban szerepelt.
Komanov automatically doubled the shooting range at which he'd been trained to open fire.
HungarianMiután ijedtében először ösztönösen hátrahőkölt, ismét felbátorodott, és nem tágított.
After its initial-backward jerk of fright, the dog stood its ground.