maďarsko-anglicko překlad pro "öröm"


Nechceš hledat orom
HU

"öröm" anglický překlad

volume_up
öröm {podstatné jméno}
HU

öröm {podstatné jméno}

volume_up
öröm (také: élvezet, vidámság)
volume_up
joy {podstatné jméno}
Öröm, öröm, öröm, öröm van mélyen a szívemben.
I got the joy,joy, joy, joy down in my heart.
Megtapasztaltam, hogy az öröm nem öröm, és íme, most ez a férfi arra tanít, hogy a fájdalom az igazi öröm.
I have experienced joy that was not joy, and here is a man who teaches me that sorrow is true joy.
Az öröm abban rejlik, hogy egyszerre teszi hallhatóvá mindenki történetét.
The joy is about enabling other people's stories to be heard at the same time.
volume_up
pleasure {podstatné jméno}
Ugyancsak végtelenül nagy öröm Fatuzzo úr szavazat-magyarázatát követni.
It is also a huge pleasure to follow Mr Fatuzzo in an explanation of vote.
Nem öröm volt, inkább egyfajta megkönnyebbülés.
It was not pleasure, but it was a sort of lightness, a kind of clarity.
Nagy öröm számomra egy keresztény testvért üdvözölni ebben a városban.
It is a pleasure to meet a fellow Christian in this city.
öröm (také: élvezet, gyönyörűség)
volume_up
delight {podstatné jméno}
Érzékelek egy bizonyos öröm- és szépségérzést, ha erre a szemre nézek.
Now I can feel a sensation of delight and beauty if I look at that eye.
El úgy érezte, hogy látta az öröm pillanatnyi felvillanását és szíve dobolni kezdett.
Yet El knew she'd seen that look of delight, and her heart lifted.
Milyen öröm látni ma reggel az ezred élén!
What a delight to see it on parade this morning!
- Kedves, jó nénim - kiáltott fel elragadtatva -, milyen öröm, milyen boldogság!
what felicity!
öröm (také: boldogság)
volume_up
gladness {podstatné jméno}
Ha nincs a sötétség és a magunk ijedelme, azt mondtam volna, váratlan, nagy öröm érte őket.
But for the darkness and our own fear I should have guessed that they were beasts wild with some sudden gladness.
A fegyvernök engedelmeskedett, Arthur pedig Gwenhwyfarra mosolygott, de nem sok öröm volt a mosolyában.
The squire did as Arthur said, and Arthur smiled at Gwenhwyfar, but there was little gladness in the smile.
volume_up
rejoicing {podstatné jméno}
Amikor a város értesült erről a levélről, nagy volt az öröm.
When the City heard about this letter there was great rejoicing.

Příklady použití pro "öröm" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianMásodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
Yet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
HungarianÜdvözölni szeretném Espinosa asszonyt; nagy öröm számomra, hogy jelen van ma itt.
(ES) I would like to welcome Mrs Espinosa; I am very pleased that she is here.
Hungarian- Egy tanár számára nincs nagyobb öröm annál, amikor a tanítványa túlszárnyalja őt.
For a teacher, there can be no greater satisfaction than to see a pupil surpass her.
HungarianNagy öröm számomra, hogy a Parlament és a Tanács osztja ezzel kapcsolatos alapelvünket.
I am very pleased that Parliament and the Council share our basic view on this.
HungarianMeg aztán nincs semmi öröm az életben, ha mindig a biztonságunkért aggódunk.
And there's no fun in life if you're always worrying about whether it's safe or not.'
HungarianDe azért mennyi gondtalan öröm jutott az öregembemek és a néma gyermeknek!
But oh, they had been so carefree in their own way, the old man and the mute child.
HungarianAz arcizmai mozgását is érezte, ahányszor mosolygott, s ez nem volt öröm.
He didn't like to be aware of the muscles in his face at work when he smiled.
HungarianEgy másik iskolában is várnak, de öröm volt találkozni önnel és a tündéri gyerekekkel.
I am due at another school, but it's been wonderful meeting you and those great kids.
HungarianHirtelen öröm öntötte el, hogy kívül lehet a tornyon végre és várakozás vegyült örömébe.
delighting in being out of the tower at last, and yet filled with foreboding.
HungarianGauntnak, hogy Don Hemphillt és Rose tiszteletest megtréfálnia öröm.
They grinned over the tricks to be played on Steamboat Willie and Don Hemphill.
HungarianMindig öröm látni, amikor a zsaruk megállítanak valakit, és az nem te vagy.
It's always nice when the cops have someone pulled over and it's not you.
HungarianKépzelheti, azaz el se tudja képzelni, mekkora öröm nekem a látogatása.
You know, you really dont know how wonderful it is to have you in the house with me.
HungarianAkkor csak küldje be mondta Pikeaway ezredes minden látható öröm nélkül.
I suppose, then, I'd better see him, said Colonel Pikeaway without any marked relish.
HungarianMajd szétvet az öröm, hogy az esküdteknek sejtelmük sincs róla: ő velem van.
This is cruel, but I'm almost glad the jurors don't know he's with me.
HungarianNagy öröm olyasvalakivel találkozni, aki értékelni tudja a kincseimet.
There was an air of quiet satisfaction about her which I did not understand.
HungarianA Mayfairek hosszú sorában senkinek sem jutott annyi öröm, mint nekem.
No one in this long line of Mayfairs has ever prospered any more than I did.
HungarianRendkívül nagy öröm számomra, hogy ma itt van közöttünk az Európai Parlamentben.
It is wonderful to see you here in the European Parliament today.
HungarianLegfőképpen ezért nagy öröm számunkra, hogy ma ön itt lehet velünk.
For this reason above all, we are particularly glad to have you with us today.
HungarianNagy öröm fogadta az extra prémcsit, és mindenki készségesen vállalta, hogy ráver a hétvégén.
In fact, just about every workman on the place was happy to work the weekend.
HungarianNagy öröm számomra, hogy sikerült biztosítani a Galileo költségvetésének megerősítését.
I am also delighted that we have managed to guarantee confirmation of the Galileo budget.