maďarsko-anglicko překlad pro "örökösen"

HU

"örökösen" anglický překlad

HU

örökösen {příslovce}

volume_up
örökösen (také: állandóan, örökre)
A nő két-három lépésnyire állt előtte, örökösen jókedvű arcán a mosoly, akár egy szürke sarló.
The woman was standing two or three yards in front of him, her perpetually amused face looking at him, the smile a gray sickle.
Ez nem az a sötét kő, amiből olyan sok van Firenzében, mert az szürke, és örökösen szennyesnek látszik.
This is not the dark stone you see so much in Florence, which is gray and looks perpetually unclean.
Már el is felejtette, milyen érzés araszolni a sűrű járműfolyamban, örökösen tömegeket kerülgetni komor, szűk, fátlan utcákon.
He'd forgotten what it meant to crawl through this dense traffic, to move perpetually among crowds on grim, narrow, treeless streets.

Příklady použití pro "örökösen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianA szemhéja leégett, azért mintha örökösen figyelt volna, pedig vak volt.
He had no eyelids, so it appeared he was always watching, but he was blind.
HungarianA művészek örökösen ezt teszik, és vajon nincs-e mindenkiben egy adag ebből a képességből?
Artists did it all the time, and didn't everyone have a little art in them?
HungarianTovábbment, nem is gondolva a számolásra, amit örökösen csinált.
Counting without really thinking about the numbers, something he did all the time.
HungarianHol az ajtót verték, hol örökösen csöngettek, csak azért, hogy ostoba kérdéseket tegyenek fel.
Knocking at the door and ringing the bell and asking all sorts of foolish questions.
HungarianAkkor nem kell majd örökösen korgó gyomorral az előttük elhaladó bőségtálakat nézniük.
Then they will not have to endlessly look on with an empty stomach as plates of plenty go by.
HungarianApámnak is sok olyan barátja volt, akik örökösen Ovidiusért nyugtalankodtak.
And many of my Father's friends were always worried about Ovid.
HungarianMindig költöztek, örökösen változtattak az életükön, keresték az újat, a mást.
They were always moving about, changing their lives, looking for something new, something different.
HungarianHát a Radírfej, a balsorsú házaspár örökösen síró, borzalmas, embriószerű sarja?
And what about Eraserhead, where the ghastly fetal offspring born to the doomed couple cries continuously.
HungarianVégül is örökösen jött-ment, és ritkán adott magyarázatot.
After all, Allanon came and went all the time, seldom with any explanation.
HungarianMert én is ugyanolyan sokkal tartozom neked, mégis örökösen vitatkozom.
For I owe you the same debt and I question everything you say.
HungarianNem élheted le az életedet úgy, hogy örökösen egy helyben rostokolsz!
You can't spend your life on one single corner of the world.
Hungarian- Hogy követhesse az ember az Utat, és hogy vehessen részt a Nagy Játékban, ha az asszonynép örökösen zaklatja?
'How can a man follow the Way or the Great Game when he is so-always pestered by women?
HungarianÕ akarja, hogy örökösen utazzunk, ő rajzolja meg az útvonalakat a térképen.
I don't know, he said, except she wants it so.
HungarianA terepről eltűntek a sík szakaszok, nehezen, lassan haladtak az örökösen hullámzó tájban.
The terrain had failed to level off at all, and traversing the stubborn, winding hills was laborious and slow.
HungarianNem csodálkoznék, ha örökösen nyakig ülnének a rágalmazási perekben.
I wonder some aren't had up for libel all the time.
HungarianTorkig teltem minden értelemben, mégis örökösen többre vágytam.
I was satiated in all ways, yet always craving for more.
HungarianEgyik helyről a másikra, örökösen váltogatják a munkahelyüket.
All this chopping and changing, She sounded disapproving.
HungarianNem ócsárolhatod örökösen ezért! mondta Louis haragosan.
You can't go on despising her for all this, Louis said angrily.
HungarianMint már említettem, Róma imperatorai örökösen háborúztak.
As I have said, the Emperors of Rome were constantly at war.
HungarianAmióta Entwhistle úr mondta, hogy ön jön, magam is örökösen kutatok, puhatolózom, de semmi...
Ever since Mr Entwhistle told me you were coming, I've been ferreting round, but there's really been nothing.