maďarsko-anglicko překlad pro "örökölt"

HU

"örökölt" anglický překlad

volume_up
örökölt {příd. jm.}
HU

örökölt {přídavné jméno}

volume_up
örökölt (také: örökletes, öröklött)
De ez az ember ördögi gonosz tulajdonságokat örökölt.
But the man had hereditary tendencies of the most diabolical kind.

Příklady použití pro "örökölt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianOlyasféle állapotokat örökölt, mint Elliott Ness Chicagóban, Al Capone idején.
Like Elliott Ness, he inherited a situation resembling Chicago under Al Capone.
HungarianÍgy új végrendelet állt a Van Garrett vagyon, és a közé... aki mindent örökölt volna.
It stood between Van Garrett's fortune and the one who'd have got everything.
HungarianMary Gerrard mintegy kétszázezer fontot örökölt, anélkül, hogy tudott volna róla.
A sum in the neighborhood of two hundred thousand pounds was inherited by Mary Gerrard.
HungarianAkkor tért csak haza, amikor az apja meghalt, és Thomas egy csomó pénzt, örökölt.
He came home when his father died and inherited quite a lot of money.
HungarianMit gondolsz, az ugyanolyan, ha az ember holtaktól örökölt drágakövet hord?
Do you think it is the same to wear stones that come from dead people?
HungarianAz apjától elegendő egészséges kíméledenséget örökölt, hogy a próbálkozást is nyomban megtorolja.
He had enough healthy meanness from his father to punish anyone who even tried.
HungarianElvesztette minden munkahelyét, a hitelkártyáját, még anyjától örökölt otthonát is.
He had lost jobs, credit cards, the home his mother had left him.
HungarianAnyámnak pedig még megvoltak az édesapjától örökölt bankrészvényei.
And Mother still had all the bank stock she had inherited from her father.
HungarianFortescue halálakor, mint értesültem, százezer fontot örökölt, nemde?
On Mr. Fortescue's death she came into the sum of one hundred thousand pounds, I understand?
HungarianTudja tényszerűen, hogy örökölt, vagy ezt csak mondta magának?
Do you know for a fact he came into money--or was that just something he said?
HungarianAlighanem valamilyen a régi görögöktől vagy itáliaiaktól örökölt hagyomány.
Something inherited from the ancient Greeks or Italians, maybe.
HungarianVagy nem is örökölt olyan sokat, és gyorsan a nyakára hágott?
Or it may not have been very much money and he may have gone through it pretty fast.
HungarianHalloway összeszedte minden, apjától örökölt lelkierejét, és fölvette a kagylót.
With no alternative, Halloway drew on resources ingrained in him by his father and picked up the phone.
HungarianEgy táltos se tudja, mennyi ismeret nyerhető az örökölt emlékekből.
With effort, amazing things can be discovered within one's own mind.
HungarianCsak az előődjétőől, Andropovtól örökölt íróasztalt becsülte.
The desk alone, of the furniture inherited from his predecessor, Andropov, he appreciated.
HungarianTegnapelőtt még mohón tudakolta, hogy örökölt-e valamit a bátyjától.
How eager she had been the day before yesterday to know whether her brother had left her anything.
HungarianHogy titkokat is örökölt a nyaklánccal és a többivel együtt?
They'd given her secrets along with the necklace and everything else?'
HungarianHát persze, szép vagyont örökölt, az biztos mondta, Hopkins nővér.
Nurse Hopkins said, Well, it's a grand fortune she's inherited.
HungarianAz őseitől örökölt emlékekben, faja kollektív memóriájában adatokat talált.
The canines wanted to bowl him over, slash open the jugular, rip and shred in the vital seconds of surprise.
HungarianHa a gyerek lány lett volna, Hugo örökölt volna mindent.
If the child has been a girl, Hugo would have come into everything.