maďarsko-anglicko překlad pro "öltözik"

HU

"öltözik" anglický překlad

HU

öltözik {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "öltözik" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

HungarianEgy fickó, aki pont szemben lakik velem... napi 24 órában vámpírként öltözik.
This guy that lives in my neighbonood... lives right across the street from me.
HungarianHallottad, Éomer mit mondott: köpenyes-csuklyás vénembernek öltözik.
Remember the words of Éomer: he walks about like an old man hooded and cloaked.
HungarianJóképű, ó, nagyon is jóképű fiú, és mindig olyan csinosan öltözik.
Good-lookingoh, very good-looking, and always so nicely dressed.
HungarianNem öltözik drágán, nem visel gyémántokat meg aranyat, sem időt, sem pénzt nem fordít a frizurájára.
She doesn't dress rich, doesn't wear diamonds or gold, spends neither time nor money on her hair.
HungarianMost öltözik, mindjárt itt lesz felelte a cselédlány.
Is Miss Corrie— She dressing as fast as she can, the maid said.
HungarianVajon öltözik-e Helen egyébbe, minta szürke melegítőbe?
Will she ever wear anything but that gray sweat suit? he wondered.
Hungarian- Közben tudták mind a ketten, hogy Norris ott öltözik át naponta.
They both knew, however, that Norris did just that.
HungarianLupe Bobbal van, Lance a szobájában, anya meg öltözik.
Lupe’s with Bob, Lance is in his room and Mom is dressed.
Hungarian- Nem tetszik nekem az sem, ahogyan öltözik - folytatta Bacon.
I don't like the way he dresses, either, went on Bacon.
HungarianA ruhája nagyon jól szabott, de úgy öltözik, mint egy férfi.
Her clothes are very well cut, but rather like a man's.
HungarianAnna Andrejevna a darab folyamán négyszer öltözik át.
She changes her dress four times in the course of the play.
HungarianAz átkozott hó, amely egész úton üldözte őket, a nyomorult kaszás, amelyik fekete helyett fehérbe öltözik.
The goddam snow that had chased them all his way, a grim fucking reaper dressed in white instead of black.
HungarianEz itt úgy öltözik, mint egy udvaronc, de nem hiszem, hogy a palota járkáló pillangói közé tartozna.
'This one is dressed like a courtier, but I don't think he's really one of those walking butterflies from the palace.'
HungarianKövetni tudták hát egészen a hálószobáig, ahol azt is látták, miként öltözik át otthoni ruhába, és hogyan húz papucsot.
They followed him into the bedroom, where they watched him change into casual clothes and slippers.
HungarianAzt mondtam, a környéken senki nem öltözik így.
I said nobody in this district dresses like that.'
HungarianMindig is úgy gondoltam, hogy Pavarotti jól öltözik.
I always think Pavarotti dresses very well.
HungarianÉs azután, hogy hogyan öltözik! folytatta Bantryné.
And then, of course, the clothes he wears!
HungarianSzeretem, ha egy férfi jól öltözik - mondta a nő.
HungarianKényelmesen felkel, lassan öltözik, mert meglehetősen meleg van, és az ujjai már nem olyan fürgék, mint azelőtt.
She would get up at her leisure, moving slowly because it was rather hot and her fingers weren't as nimble as they used to be.
HungarianÉs miért öltözik bibliaügynöknek?
And why does he dress like a Bible salesman?