italsko-francouzsko překlad pro "Yemen"


Nechceš hledat Yémen
IT

"Yemen" francouzský překlad

volume_up
Yemen {vl. jm.}
FR

IT Yemen
volume_up
{vlastní jméno}

1. geografie

Yemen
volume_up
Yémen {vl. jm.}