finsko-anglicko překlad pro "työpaikkojen säilyminen"

FI

"työpaikkojen säilyminen" anglický překlad

FI työpaikkojen säilyminen
volume_up
{podstatné jméno}

työpaikkojen säilyminen
volume_up
job preservation {podstatné jméno}
Erityisen tärkeitä kansalaisille ja kuluttajille tässä ovat hintakehitys, johon kilpailun puute vaikuttaa kielteisesti, sekä työpaikkojen säilyminen.
Particularly important to the public and consumers in this regard are trends in prices, which are negatively influenced by a lack of competition, and considerations of job preservation.

Podobné překlady pro "työpaikkojen säilyminen" anglicky

säilyä sloveso
English

Příklady použití pro "työpaikkojen säilyminen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishPuheenvuoroissa viitattiin myös siihen, että valtiontuen ehdoksi asetettaisiin työpaikkojen säilyminen.
There were also references to making public aid dependent upon the maintenance of employment.
FinnishEU:n kansalaisten suurin huoli on edelleen työpaikkojen säilyminen ja kunnollisen elannon varmistaminen.
European citizens' main concern is still about keeping their jobs and ensuring a decent living.
FinnishArvoisa komission jäsen, alan tulevaisuus ja tuhansien työpaikkojen säilyminen on teidän käsissänne.
Commissioner, the future of the sector and the continued existence of thousands of jobs are in your hands.
FinnishMielestämme tulevaisuudessa täytyy suuntautua - muun muassa pk-yritysten tapauksessa - innovaatiotukeen, jossa otetaan huomioon työpaikkojen säilyminen ja luominen.
We believe that innovation should be the focus of future aid, for example for SMEs, with a view to preserving and creating jobs.
FinnishNäillä toimenpiteillä on paitsi varmistettava alan työpaikkojen säilyminen myös estettävä tilanne, jossa Eurooppa on riippuvainen ulkopuolisista maista.
These measures must not only ensure that jobs are preserved in this sector but also prevent Europe from becoming dependent on other countries.
FinnishTällä tavalla hintojen laskun avulla voidaan paremmin varmistaa toiminnan jatkuminen tuotantoalueilla sekä satojentuhansien suorien ja välillisten työpaikkojen säilyminen.
In so doing, it would better guarantee continued activity in the production regions, safeguarding hundreds of thousands of jobs directly and indirectly related to the sector.
FinnishVaikka yhdysvaltalaisten valtiontuet ovat todella tärkeitä, mielestäni lentoliikennealalla tarvittaisiin pikemminkin hyvitystukia, ja niiden ehdoksi olisi asetettava työpaikkojen säilyminen.
Since the American aid is considerable, I believe that there should be compensatory aid in the air transport sector, but that it should also be made conditional upon maintaining jobs.