finsko-anglicko překlad pro "tottua"

FI

"tottua" anglický překlad

volume_up
tottua {příd. jm.}
EN

FI tottua
volume_up
{přídavné jméno}

tottua (také: käytetty)
volume_up
used {příd. jm.}
On pakko tottua eri suosituksiin, jotka itse asiassa ovat melkein kirkollisia.
We have to get used to various references which are virtually clerical.
Tosiasia on, että ihmiset alkavat jo tottua tilanteeseen.
The fact is, people are already getting used to the situation.
Se ei ole sitä, se on suklaata, ja teidän on parasta tottua siihen ajatukseen.
It is not, it is chocolate and you had better get used to that fact.

Příklady použití pro "tottua" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishKenellekään kyseisellä alueella ei ole kuitenkaan pahaksi tottua kompromisseihin.
But it will not hurt anyone in the region to learn how to compromise.
FinnishArvoisa komission jäsen, ehkäpä voisitte tottua tähän ajatukseen.
Perhaps, Commissioner, you could take to this idea.
FinnishMe emme saa tottua näin korkeisiin työttömyyslukuihin.
We must not become accustomed to these high figures.
FinnishEmme kuitenkaan saisi tottua niihin, sillä tilastojen mukaan maantieonnettomuudet johtuvat pääasiassa kahdesta syystä.
We should not become accustomed to them, however, because there are - as the statistics show - two main causes of accidents on our roads.
Finnish(CS) Hyvät kollegat, Euroopan unioni on viime aikoina saanut tottua suhteellisen voimakkaaseen talouskasvuun ja vaurauteen.
(CS) Ladies and gentlemen, Europe has in recent times become accustomed to relatively strong economic growth and economic prosperity.
FinnishLopuksi haluan mainita, että Serbialle on epäilemättä vaikeaa tottua ensin Montenegron itsenäisyyteen ja seuraavaksi Kosovon itsenäisyyteen.
Now to my final point. It is certainly difficult for Serbia to first have to cope with Montenegro’s independence and now that of Kosovo.
FinnishKoulutus- ja harjoitteluohjelmia on laajennettava ja monipuolistettava, jotta nuoriso voi tottua paremmin kansainväliseen toimintaan.
Programmes of education and training must be extended and diversified for youth to be able to acclimatise more readily to an international working environment.
FinnishSe on ainoa suuri talousalue, joka on saanut tottua joukkotyöttömyyteen kolmen viime vuosikymmenen aikana, kuten professori Fitoussi on huomauttanut.
It is the only large economic area to have become accustomed to mass unemployment over the last three decades, as pointed out by Professor Fitoussi.
FinnishOlemme alkaneet tottua siihen, että tärkeät asiat - kyse on aina tärkeistä asioista - vievät yhä useammin aikaa kyselytunnilta taikka syrjäyttävät sen.
We are becoming accustomed to important matters - it is always important matters - ever more frequently reducing or doing away with the time available for questions.
FinnishÄlkäämme jättäkö sitä huomioon ottamatta, ja tässä kehyksessä jokaisen kansalaisen on voitava nopeasti tottua uuteen rahaan, voitava käyttää sitä helposti ja luottavaisesti.
We cannot ignore them, and within this framework each person must be able to familiarize himself rapidly with the new currency and use it comfortably and with confidence.