finsko-anglicko překlad pro "telakka"

FI

"telakka" anglický překlad

volume_up
telakka {podstatné jméno}
FI

telakka {podstatné jméno}

volume_up
telakka
volume_up
shipyard {podstatné jméno}
Telakka tekee tällä hetkellä hyvää taloudellista tulosta.
At present the shipyard is achieving positive financial results.
Me kamppailemme kalatalouden puolesta, sen lisäksi on vain pieni telakka.
We are fighting for our fishing industry and have just one small shipyard left.
Komission ei pitäisi hyväksyä näitä suunnitelmia, koska Gdanskin telakka on symboli.
The Commission should accept these plans not because the Gdańsk Shipyard is a symbol.
telakka (také: satama-allas, lastauslaituri)
volume_up
dock {podstatné jméno}
telakka (také: huoltotelakka)
volume_up
dockyard {podstatné jméno}

Příklady použití pro "telakka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishTelakka-ala on kriisissä, kuten te hyvät jäsenet hyvin tiedätte.
The shipbuilding sector is in crisis, as the honourable Members are well aware.
FinnishKoska tämä telakka on saanut vähemmän tukea aikaisemmin, voimme myös olla vähemmän vaativia.
Because the yard has received less aid in the past, we can be less demanding in this respect.
FinnishMutta telakka on tietenkin muutakin kuin vain symbolinen.
But, of course, the shipyards are more than simply that symbolism.
FinnishTelakka-ala joutui etenkin 1970-luvulla syvään kriisiin, josta seurasi kattavan rakennemuutoksen tarve.
The shipbuilding industry sank into a deep crisis during the 1970s and, as a result of this, was in need of extensive restructuring.
FinnishOlemme käsitelleet useita telakka-alaan liittyviä asioita, mutta meidän kaikkien on poliitikkoina sitouduttava katsomaan eteenpäin.
We have had a lot of cases in shipbuilding, but as politicians we must all commit ourselves to looking forward.
FinnishKeskustelu surettaa minua, koska synnyin pienessä satamakaupungissa, jossa tuolloin oli telakka käytännöllisesti katsoen joka kadulla.
I find it depressing because I was born in a small port town where, at the time, there was a boatyard on practically every corner.
FinnishSe on jopa räikeästi ristiriidassa sisämarkkinoiden periaatteiden kanssa, koska jokin telakka voi saada tukea noin 3-9 % ja jokin toinen 60 tai 70 %.
It even flagrantly contravenes the principles of the internal market; one yard may get 3 to 9 % in aid, whereas another may get 60 to 70 %.
FinnishLopullisen tavoitteen on vieläkin syytä olla se, että kaikki viranomaisten myöntämät tukijärjestelyt puretaan, jotta jokainen telakka saisi menestyä ansionsa mukaan.
The ultimate goal must still be the abolition of all types of government support, so that every yard gets the price it deserves.
FinnishTarkoituksena on laajentaa joenvarren puistoa Ruhrorter Werft -telakka-alueen ylemmälle tasolle (Hochkai) ja aina Honsellbrücke-tiesillalle saakka.
The plan is to extend the Mainuferpark along the Hochkai (upper wharf) of the Ruhrorter Werft directly through the Hafenpark as far as the Honsellbrücke road bridge.
FinnishMeillä on vielä jäljellä Viana do Castelon telakka, joka on strategisen tärkeä koko alueelle ja joka tarvitsee tukea uudistamista varten, jotta vakavat uudet ongelmat voidaan välttää.
We still have the shipyards of Viana do Castelo, which are strategic for this whole region and which need support for their modernisation in order to avoid serious new problems.