finsko-anglicko překlad pro "metsänhoito"

FI

"metsänhoito" anglický překlad

volume_up
metsänhoito {podstatné jméno}
FI

metsänhoito {podstatné jméno}

volume_up
metsänhoito (také: metsätalous, metsäala, metsätiede)
volume_up
forestry {podstatné jméno}
Kestävä metsänhoito mahdollistaa energiantuotannon hakkuujätteestä.
Sustainable forestry exploitation will make it possible to produce energy using wood residues.
Metsänhoito on monimutkaista, ja lisäksi metsänkasvattajien ja puunjalostajien välillä on valtava kuilu.
Not only is forestry management complex, there is also a gap between timber growers and processors.
Metsäteollisuus tarjoaa yli kaksi miljoonaa työpaikkaa, ja metsänhoito työllistää 350 000 henkilöä.
Forest sector industries provide more than 2 million jobs, and forestry employs 350 000 people.
metsänhoito (také: metsänhoitotiede)
volume_up
silviculture {podstatné jméno}

Příklady použití pro "metsänhoito" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishTämä on mahdollista muun muassa varmistamalla tehokas metsänhoito.
One way of achieving the latter is to ensure good forest management.
FinnishMetsänhoito on Liettuassa ympäristöministeriön vastuulla.
In Lithuania, forest management is the responsibility of the Ministry of Environment.
FinnishLisäksi metsänhoito työllistää yli 350 000 henkilöä.
There are also more than 350 000 people employed in forest management.
FinnishMetsänhoito on luultavasti juuri se toimiala, joka tuo selkeimmin lisäarvoa sekä talouteen että ympäristöön.
It is probably the branch of industry that most clearly creates both economic and environmental value.
FinnishMetsänhoito työllistää 350 000 henkilöä.
350 000 people are employed in forest management.
FinnishViimeisten vuosikymmenien aikana Portugalin metsänhoito on ollut sekasortoista, kuten komission jäsen täällä totesi.
Over the last few decades, Portuguese woodland has been chaotically managed, as the Commissioner has already said here.
Finnish(HU) Arvoisa puhemies, yksi keskeisimmistä aiheista tulevassa Kööpenhaminan ilmastohuippukokouksessa voi olla metsänhoito.
(HU) Madam President, one of the key topics at the forthcoming Copenhagen climate summit may be forest management.
FinnishMetsänhoito työllistää 350 000 henkilöä.
Forest management employs 350 000 people.
FinnishKoska metsät ovat pääasiallinen hiilinielu, kestävä metsänhoito on avain EU:n ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden saavuttamiseen.
Since forests are the main absorber of carbon, sustainable forest management is key to achieving the EU's climate change goals.
FinnishHaluan korostaa, että kestävä metsänhoito on ratkaisevan tärkeää Euroopan unionille, jotta se voi saavuttaa ilmastotavoitteensa, ja ilmakehän hiilidioksidin sitomiselle.
I would like to stress that sustainable forest management is of pivotal importance to the European Union's achievement of its climate goals and to carbon dioxide capture from the atmosphere.