finsko-anglicko překlad pro "luonnonsuojelu"

FI

"luonnonsuojelu" anglický překlad

volume_up
luonnonsuojelu {podstatné jméno}
FI

luonnonsuojelu {podstatné jméno}

volume_up
volume_up
conservation {podstatné jméno}
Kalavarojen hoito ja meriympäristön luonnonsuojelu
Fisheries management and nature conservation in the marine environment
Mutta geoterminen, aurinkoenergian keskittäminen, pitkälle kehitetty aurinkosähkö, tehokkuus ja luonnonsuojelu.
But geothermal, concentrating solar, advanced photovoltaics, efficiency and conservation.
Suurin puute rahoitusnäkymissä on jälleen kerran luonnonsuojelu.
The major omission from the financial perspective is, once again, nature conservation.

Příklady použití pro "luonnonsuojelu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishLuonto on yhteistä perintöä, ja luonnonsuojelu on yhteinen tehtävä.
The environment is a common legacy; environmental protection a common task.
FinnishLuonnonsuojelu kuuluu Euroopan unionin tärkeimpiin tehtäviin.
Preserving the natural environment is one of the main goals of the European Union.
FinnishSen on mahdollistettava maaseudun säilyminen, luonnonsuojelu ja elinvoimaisen maaseudun edistäminen.
It must be made possible to preserve the countryside, protect nature and promote a thriving countryside.
FinnishKuitenkin luonnonsuojelu esim. NATURA 2000 -ohjelman jne. osalta jättää hieman toivomisen varaa.
However, we remain somewhat dissatisfied as regards the protection of nature and requirements under programmes such as NATURA 2000.
FinnishMeidän olisi näin ollen suunnattava toimintaamme uudelleen ja ymmärrettävä, että myös luonnonsuojelu luo vaurautta ja työpaikkoja.
We should, therefore, take a different course and realise that the protection of nature also creates prosperity and jobs.
FinnishTupakkatuotteiden mainonta - kuten luonnonsuojelu ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen - synnyttää aina kiistelyä ja kiivasta keskustelua.
The advertising of tobacco products - just like the protection of nature and animal welfare - always leads to passionate and controversial debate.
Finnishalueellinen lähestymistapa, jossa otetaan huomioon luonnonsuojelu ja luonnonvarojen suojeleminen rahoittamalla maatalouden viljelykäytäntöjä
a territorial approach that takes account of environmental protection and protection of natural resources by financing agricultural cultivation practices;
FinnishYmpäristötalousarvion esittelijänä pyrin siihen, että ympäristön- ja luonnonsuojelu yhdistettäisiin paremmin muihin politiikan osa-alueisiin.
As draftsman on the budget for the environment, I have argued for better integration of safeguards for the environment and the natural world into other policy sectors.