finsko-anglicko překlad pro "jonossa"

FI

"jonossa" anglický překlad

volume_up
jonossa {přísl.}
EN
FI

jonossa {příslovce}

volume_up
1. "puhelimessa"
jonossa (také: odottamassa)

Příklady použití pro "jonossa" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishVoit keskeyttää yhden tai usean jonossa olevan tulostustyön ja jatkaa sitä tai niitä.
You can pause and resume printing a single document—or multiple documents in the queue.
FinnishTärkeä kohta on se, että tällä tiellä meidän ei tarvitse varautua jonossa etenemiseen.
An important point is that we should not tar everyone with the same brush.
FinnishIhmiset joutuvat seisomaan jonossa ja maksamaan kolmanneksen palkastaan saadakseen viisumin.
People have to stand and they have to pay one third of their salary to get a visa.
FinnishOnko ketään, joka haluaa odottaa jonossa rajalla päästäkseen naapurimaahan?
Is there anyone who wants to wait in a queue at the border in order to enter a neighbouring country?
FinnishPahimpina päivinä rajan ylittämiseen menee yli 100 tuntia, ja kuorma-autoja on jonossa yli 400.
On the worst days it takes over 100 hours to cross the border, with over 400 lorries queuing.
FinnishSe tarkoittaa sanalla sanoen miljoonien ihmisten nöyryyttämistä - näissä jonossa seisovien ihmisten.
It is nothing short of a humiliation for millions of people - the people who stand in those queues.
FinnishMonien meistä on periaatteessa mahdotonta hyväksyä, että paikka edempänä jonossa on myytävänä.
To many of us, it is unacceptable on principle that a higher place on the waiting list should be for sale.
FinnishTällä kertaa he säästyvät viettämästä monia tunteja jonossa odottaen rajanylitystä matkalla kotiin.
This time they will be spared having to spend long hours queuing waiting to cross the border on the way home.
FinnishNe voidaan hyväksyä, ne ovat jonossa.
They are ready to be licensed; they are in a holding pattern.
FinnishJonossa näkyy myös hyödyllisiä tietoja, kuten tulostuksen tila, tulostava käyttäjä sekä jäljellä olevien sivujen määrä.
It also displays handy information such as print status, who's printing what, and how many pages remain.
FinnishJonossa näkyy myös hyödyllisiä tietoja, kuten työn tila, tulostava käyttäjä sekä jäljellä olevien sivujen määrä.
It also displays handy information such as print status, who's printing what, and how many pages are left to be printed.
FinnishNyt kun talous- ja rahaliitto on toteutunut, jonossa on muita hankkeita, joiden toteuttamiseen meillä ei ole aikaa 50:tä vuotta.
Having achieved economic and monetary union, other plans are now being drawn up. We cannot take 50 years to implement these, however.
FinnishTöihin matkustaessaan he joutuvat ajamaan jatkuvasti jonossa t?ekkiläisten, slovakialaisten, romanialaisten ja bulgarialaisten rekkojen perässä.
When they travel to work, they constantly do so trailing behind HGVs from the Czech Republic, Slovakia, Romania and Bulgaria.
FinnishJos tulostettavia töitä on jonossa, kun tulostin yritetään poistaa, Windows odottaa tulostuksen päättymistä ja poistaa sitten tulostimen.
If items are waiting to print when you try to remove a printer, Windows will wait until printing is complete, and then remove the printer.
FinnishMuut ovat jonossa.
FinnishEräänä päivänä kello 6 aamulla Etiopiassa laskin jonossa olevan 150 ihmistä, ja puoliltapäivin näin eri äänestyspaikoilla 1 500 jonottajaa.
Once, in Ethiopia, at six o’clock in the morning, I counted a queue of 150 people; around noon, I saw 1 500 of them in various polling stations.
FinnishJos uusien alusten rakentaminen olisi kannattavaa liiketoimintaa ja lupaisi voittoa, eivätkö pankit siinä tapauksessa olisi jo jonossa valmiita rahoittamaan sitä?
If building new vessels were a profitable business with good profit forecasts, surely the banks would be queuing up to hand out money?
FinnishBalkanin kaltaiselle ongelmalliselle alueelle olisi myös hyvä ja merkittävä viesti, jos tehtävänsä hyvin loppuun saattanut maa olisi seuraavana jonossa.
It would be a good and important signal to a problematic region like the Balkans if the country that has completed its task well were to be next in line.
FinnishUseimmat Kaliningradin asukkaat, jotka matkustavat EU-naapurimaiden läpi, joutuvat joka kerta maksamaan viisumimaksun ja seisomaan jonossa EU:n jäsenvaltioiden konsulaateissa.
Most Kaliningrad inhabitants travelling through neighbouring EU Member States have to pay a visa fee every time and stand in queues at the consulates of EU Member States.
FinnishJopa silloin, kun jonossa on useita ihmisiä, rajavartija arvioi tilannetta asetuksen mukaisesti, ja jos olosuhteet niin vaativat, hän suorittaa tarkastuksia satunnaisesti.
Even when there are many people queuing, the border official makes his own assessment in accordance with the regulation and, if conditions dictate, carries out a random check.