finsko-anglicko překlad pro "arvailla"

FI

"arvailla" anglický překlad

FI

arvailla [arvailen|arvaillut] {sloveso}

volume_up
En aio arvailla, mitä turvallisuusneuvostossa voi tapahtua.
I am not going to speculate about what may happen in the Security Council.
Loistartunnat, ilmastonmuutos, hyönteismyrkyt; tässä vaiheessa voimme vain arvailla.
Parasitic infections, climate change, pesticides: we can only speculate at this stage.
Mistä lienee ollut kyse, sitä voidaan vain arvailla.
What the topic of conversation was, one may only speculate.

Příklady použití pro "arvailla" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishEn aio arvailla ennakolta, mitä tutkimusten kuluessa mahdollisesti ilmenee.
I will not prejudge what could possibly come to light during those inquiries.
FinnishSitä, mitkä ovat syyt tähän, voi vain arvailla. Otaksun, että tekin tiedätte tämän.
We can only guess at the reasons for this, as I am sure you are aware.
FinnishVihreässä kirjassa voidaan vain arvailla muutoksen nopeutta ja sama koskee esittelijää.
The Green Paper and the rapporteur can but guess at the speed of change.
FinnishEmme voi edes arvailla niiden maahanmuuttajien määrää, jotka eivät ole jääneet kiinni.
We cannot even guess at the number of immigrants who were not caught.
FinnishSiksi ei ole tarkoituksenmukaista arvailla tämän tutkimuksen tuloksia.
It is therefore inappropriate to make any predictions about this study.
FinnishJos tämä yhteenotto valitettavasti kuitenkin tapahtuisi, sen seurauksia voisi vain arvailla.
If this confrontation should unfortunately occur, its consequences would be unpredictable.
FinnishVoimme aina vain arvailla, miksi meille ei esitetä ehdotuksia.
We can only ever guess the reasons why no proposals are presented to us.
FinnishNyt voidaan vain arvailla, miten tuo lauseke voitaisiin kumota.
How this mutual defence clause can be revoked is anyone's guess.
FinnishTältä osin on tärkeää huomauttaa, ettemme saa nyt yrittää arvailla sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
In this regard, it is important to point out that at this time we must not anticipate events.
FinnishEn voi ennalta arvailla neuvoston käsittelyn tuloksia.
I cannot judge in advance the result to be arrived at by the Council.
FinnishVoimme vain arvailla, kuinka paljon Euroopan unionin rahaa selkämme takana todellisuudessa huijataan.
We can only guess at the exact level of fiddling that goes on behind our backs involving European money.
FinnishEn tiedä miksi, mutta sitä voidaan yrittää arvailla.
I do not know why, but I can hazard a guess.
FinnishUrheilun taloudellista merkitystä esimerkiksi sisämarkkinoilla tai vaikkapa terveydenhuollossa on mahdotonta edes arvailla.
The economic significance of sport, for example on the single market or indeed in health care, is impossible even to estimate.
FinnishEmme voi kuin arvailla syytä siihen.
FinnishVoitte ehkä arvailla.
FinnishMinä sanon teille: seuratkaa kilpailun ja innovaation voimia, älkää yrittäkö arvailla markkinoiden kehitystä tai valita voittajia, koska se ei onnistu.
I say: go with the forces of competition and innovation, do not try to second-guess the market or pick winners, because it does not work.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, Korean demokraattinen kansantasavalta on niin eristynyt, että voimme vain arvailla siellä todellisuudessa tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia.
Madam President, such is the DPRK's isolation, we can only guess at the human rights violations that are actually taking place there.
FinnishKuten Carl Schlyter totesi, mitä tahansa huomenna tapahtuukin - äänestystuloksia voi vain arvailla - toivon, että ne kuvastavat valiokunnan tekemää työtä.
As Mr Schlyter said, whatever happens tomorrow - the voting results are anyone's guess - I hope they will reflect what has been done by the committee.
FinnishMitä tulee komission ja parlamentin väliseen yhteistyöhön, en halua ennalta arvailla päätöslauselmistanne toimitettavan huomisen äänestyksen tuloksia.
With regard to the issue of cooperation between the Commission and Parliament, I do not wish to anticipate the result of the vote on your resolutions tomorrow.
FinnishNäiden tuotteiden elinkaaret ovat pitkiä ja ne säilyvät kauan ekosysteemissä, joten ympäristöongelmien laajuutta voidaan tällä hetkellä vain arvailla.
These products' life cycles are long and they remain in the ecosystem for a long time, which means the extent of the problems for the environment can at present only be guessed at.