finsko-anglicko překlad pro "artikla"

FI

"artikla" anglický překlad

volume_up
artikla {podstatné jméno}
FI

artikla {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
artikla (také: jakso, kappale, lohko, leike)
volume_up
section {podstatné jméno}
Nyt kuitenkin tuon Yhdysvaltain ulkomaankauppalain 301 artikla tulee jälleen kerran eteemme.
Now, however, Section 301 of US external trade law is coming back to haunt us.
Missä on se artikla tai säädös, jossa ehdotatte, millä tavoin me voisimme yhdessä selviytyä velkakriisistä?
Where is the section, the legal statute, in which you propose how we can together learn to drag ourselves out of the debt crisis?
Minun ongelmani on se, että puuttuva artikla - valiokunnan hylkäämä artikla - puuttui juuri oliiviöljyä koskevan jakson heikkoon kohtaan.
My problem is that the article that is missing - the one rejected by the committee - was going for the jugular, so to speak, of the olive oil section.
2. právo
artikla (také: kohta, pykälä)
volume_up
article {podstatné jméno}
5 artikla tarjoaa meille sääntelymenettelyn ja 6 artikla suojamenettelyn.
Article 5 provides for a regulatory procedure, Article 6 for a safeguard procedure.
308 artikla on ainoa artikla, jonka varaan tämä ehdotus voidaan perustaa.
Article 308 is the only article on which this proposal can be based.
Sekä EY:n perustamissopimuksen 95 artikla että 308 artikla asetuksen oikeusperustana on perusteltavissa.
Article 95 is just as appropriate a legal base for the regulation as Article 308.

Příklady použití pro "artikla" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishKuten Anastassopoulos totesi, työjärjestyksen 110 artikla on erittäin selkeä.
As Mr Anastassopoulos has rightly said, the wording of Rule 110 is extremely clear.
Finnish100 c artikla ei tietenkään myöskään kata kaikkia kolmannen pilarin asioita.
In addition, of course, it does not cover all the matters in the third pillar.
FinnishUusi artikla ei tarjoa muita vaihtoehtoja kuin äänestää joitain mietintöjä vastaan.
The new Rule, however, leaves no option but to vote against certain reports.
FinnishYhteisön lainsäädännön yksinkertaistaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
Simplification of Community legislation (amendments of the Rules of Procedure) (vote)
FinnishUusi artikla ei jätä muuta mahdollisuutta kuin äänestää joitakin mietintöjä vastaan.
The new Rule, however, leaves no option but to vote against certain reports.
FinnishUusi artikla ei jätä muuta mahdollisuutta kuin äänestää joitakin mietintöjä vastaan.
The new Rule, however, leaves no option but to abstain on certain reports.
FinnishTaloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus (III-220-III224 artikla)
Economic, social and territorial cohesion (Articles III-220 to III-224)
FinnishSopimuksen 6 ja 7 artikla eivät nimittäin kaikissa tapauksissa ole riittäviä.
When it comes down to it, Articles 6 and 7 of the Treaty are not enough.
FinnishKyseessä on työjärjestyksemme viimeinen artikla, joka koskee liitteitä.
This is the last rule in our Rules of Procedure and it concerns the annexes.
FinnishDirektiivin 6, 9 ja 13� artikla merkitsevät parannusta työntekijöiden oikeuksiin.
Articles 6, 9 and 13 represent an improvement on employees' rights.
FinnishOlen tyytyväinen siihen, että 8 a ja 8 b artikla poistettiin kolmikantaneuvotteluissa.
I am pleased that Articles 8a and 8b were removed during the trialogue.
FinnishMyös Cotonoun kumppanuussopimuksen 8 ja 9 artikla otettiin esiin.
Articles 8 and 9 of the Cotonou Partnership Agreement have also been mentioned.
FinnishHuomionarvoinen esimerkki on Cotonoun sopimuksen 9 ja 96 artikla.
A notable example is, indeed, that of Articles 9 and 96 of the Cotonou Agreement.
FinnishUskoakseni kyseessä oli ainakin aiemmin työjärjestyksen 46 artikla, mutta se on voinut muuttua.
I believe the Rule in question used to be Rule 46, though it may have changed.
FinnishJos se on huono sääntö, se olisi muutettava; jos se on hyvä artikla, sitä olisi sovellettava.
If it is a bad rule it should be changed; if it is a good rule it should be applied.
FinnishLuetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla) ks. pöytäkirja
Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutes
FinnishLuetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla) ks. pöytäkirja
Written declarations included in the register (Rule 116): see Minutes
FinnishUusi artikla ei jätä muuta mahdollisuutta kuin pidättyä äänestämästä joistakin mietinnöistä.
The new Rule, however, leaves no option but to abstain on certain reports.
FinnishLuetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla) ks. pöytäkirja
Written statements for entry in the register (Rule 116): see Minutes
FinnishLuetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
Written declarations included in the register (Rule 123): see Minutes