finsko-anglicko překlad pro "artikkeli"

FI

"artikkeli" anglický překlad

volume_up
artikkeli {podstatné jméno}
FI

artikkeli {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
artikkeli (také: tarvike, esine)
volume_up
article {podstatné jméno}
Kyseinen artikkeli kertoi linnuista - tuhansista uhanalaisista lintulajeista.
This article was about birds - thousands of bird species under threat.
Jos haluat lisätietoja, lue seuraava artikkeli: Asennettujen Windows-päivitysten tarkistaminen
For more information, read the article See which Windows updates are installed.
Kenties tämänviikkoisen Economist -lehden artikkeli valaisee asiaa.
Perhaps an article in this week's Economist magazine gives a clue.
artikkeli (také: esitelmä, tutkimus, paperi, raportti)
volume_up
paper {podstatné jméno}
2. žurnalistika
artikkeli (také: juttu, kirjoitus)
volume_up
article {podstatné jméno}
Kyseinen artikkeli kertoi linnuista - tuhansista uhanalaisista lintulajeista.
This article was about birds - thousands of bird species under threat.
Jos haluat lisätietoja, lue seuraava artikkeli: Asennettujen Windows-päivitysten tarkistaminen
For more information, read the article See which Windows updates are installed.
Kenties tämänviikkoisen Economist -lehden artikkeli valaisee asiaa.
Perhaps an article in this week's Economist magazine gives a clue.

Příklady použití pro "artikkeli" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Finnish12:48 Hänen ansiokseen, Katie soitti hänelle sen jälkeen kun artikkeli julkaistiin.
12:48 And, to his credit, Katie called him up after this op-ed piece came out.
FinnishArtikkeli toi mieleeni tuista riippuvaisen narkomaanin, joka ei tunnusta tosiseikkoja.
The letter reminded me of a drug addict in denial, addicted to subsidies.
FinnishEKP:n Kuukausikatsauksen artikkeli "The External Representation of the EU and EMU", toukokuu 2011
The External Representation of the EU and EMU, in ECB Monthly Bulletin, May 2011
FinnishPidän täällä käsissäni äskettäin julkaistua aikakauslehteä, jossa on artikkeli Zenaib Ahmedista.
I have here in my hands a copy of a magazine recently published, in which Zenaib Ahmed appears.
FinnishArtikkeli oli hyvin mielenkiintoinen, ja syyksi esitettiin halu pysäyttää EU:n liiallinen vahvistuminen.
That was a very interesting story, the reason given being a desire to stop Europe becoming too strong.
FinnishTervetuloa—tämä artikkeli on sinua varten.
FinnishEsimerkiksi -aikakauslehdessä oli viime torstaina artikkeli, jossa tämä yhteys kiellettiin, kuten komission jäsen mainitsi.
For example, in last Thursday there was a report denying this link, as you mentioned, Commissioner.
FinnishHaluan muistuttaa, että Nature-lehdessä ilmestyi vain muutama vuosi sitten artikkeli perulaisista metsistä ja niiden parhaasta hyödyntämistavasta.
A few years ago, the magazine 'Nature' featured a study into a Peruvian forest and the best way to exploit it.
FinnishArtikkeli oli niin epätarkka, harhaanjohtava ja pahansuopa, että haastoin Daily Mail - lehden ja, voin ilokseni sanoa, menestyksekkäästi.
The story was so inaccurate, misleading and mischievous, that I sued the Daily Mail and, I am happy to say, successfully.
FinnishEnsinnäkin Buchin artikkeli on avoin kirje Etelä-Afrikan nykyiselle presidentille Thabo Mbekille, joka on artikkelin laatijan vanha tuttu.
Well, Buch’s essay is an open letter to the current President of South Africa, Thabo Mbeki, an old acquaintance of the author.
FinnishEKP:n Kuukausikatsauksen artikkeli "EKP:n suhteet kansainvälisiin järjestöihin ja foorumeihin", tammikuu 2001 (suomenkielinen versio on luettavissa Suomen Pankin verkkosivuilla)
The ECB’s relations with international organisations and fora, in ECB Monthly Bulletin, January 2001
FinnishTänään alankomaalaisessa Trouw-sanomalehdessä oli järkyttävä artikkeli somalipakolaisista, jotka yrittivät päästä Jemeniin onnettomissa olosuhteissa.
Today's Dutch newspaper, Trouw, features the harrowing account of Somali refugees who tried to reach Yemen under adverse conditions.
FinnishLisätietoja SharePoint Online -palvelun kapasiteetin suunnittelusta on artikkelissa Kaistanleveysvaatimuksiin liittyvä suunnitteleminen(artikkeli voi olla englanninkielinen).
For more detailed information about capacity planning for SharePoint Online, see Plan for bandwidth requirements.
Finnish   – Arvoisa puhemies, maanantaina 5. tammikuuta 2004 –lehdessä julkaistiin saksalaisen Hans Christoph Buchin laatima pureva artikkeli "Kyynelkaasua Haitiin".
   – Mr President, on Monday, 5 January 2004, the ran a trenchant essay entitled ‘Teargas for Haiti’ by the German author Hans Christoph Buch.
FinnishArtikkeli alkaa suurin piirtein näin: "Vladimir Putin saapuu Yhdysvaltoihin suurena demokratian, oikeusvaltion periaatteiden ja ihmisoikeuksien ystävänä.
Its opening line went something like this: ‘Vladimir Putin comes to the USA as a great friend of democracy, of the rule of law, and of human rights.
FinnishOsa niistä onkin nyt peruutettu, kuten Agence Pressen artikkeli 300 siviilin kuolemasta sen jälkeen, kun artikkelin oletettu kirjoittaja kielsi kirjoittaneensa sen.
Some have now been withdrawn - for instance, the Agence Presse story of 300 civilians killed, after the supposed author denied authorship.
FinnishMuistutan tätä parlamenttia siitä, että vain viikko sitten Yhdysvalloissa julkaistiin artikkeli, jossa todettiin, että joka kolmas markkinoilla oleva lelu sisältää vaarallisia kemikaaleja.
I would also remind the House that just last week, a report was published in America which says that one third of toys in circulation contain dangerous chemical substances.