finsko-anglicko překlad pro "alaisuus"

FI

"alaisuus" anglický překlad

volume_up
alaisuus {podstatné jméno}
EN

FI alaisuus
volume_up
{podstatné jméno}

volume_up
service {podstatné jméno}

Příklady použití pro "alaisuus" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

FinnishLähestymistavan laaja-alaisuus käy ilmi myös MEDA-ohjelman suunnittelusta.
This comprehensive approach is also reflected in our MEDA programming.
FinnishToinen kohtani on se, että rahastojen laaja-alaisuus ja kaikenkattavuus on olennaista koko Eurooppa 2020 -strategian soveltamisalalle.
My second point is that the horizontal, integrated character of the funds is vital for the entire spectrum of Europe 2020.
FinnishEuroopan unionin omana erityisenä vahvuutena sotilaallisiin organisaatioihin, kuten esimerkiksi Natoon tai WEU:hun verrattuna, on sen laaja-alaisuus ja kattavuus.
One special strength of the European Union, when compared to military organisations such as NATO or the WEU, is its sheer size and coverage.
FinnishNiinpä olisikin päästävä nykyistä periaatteellisempaan ja kokonaisvaltaisempaan strategiaan, jonka tunnuspiirteenä tulisi olla laaja-alaisuus ja kokonaisvaltaisuus.
In that way we would have to adopt a more systematic and far more integrated strategy than now, one that is comprehensive and all-embracing.
FinnishVenäjän läheisyys Eurooppaan ja Kiinan taloudellisen kehityksen nopeus ja laaja-alaisuus osoittavat, että meidän on oltava edelleen tiiviissä yhteydessä molempiin.
Russia's proximity to Europe and the speed and scale of economic development in China suggests that we must continue to engage closely with both.