dánsko-anglicko překlad pro "tværtimod"

DA

"tværtimod" anglický překlad

DA tværtimod
volume_up
{příslovce}

tværtimod
Tværtimod bør disse virksomheder se udvidelsen som en positiv udfordring.
On the contrary, these enterprises should see enlargement as a positive challenge.
Tværtimod, konkurrencen mellem de nationale skattesystemer er fortsat nødvendig.
On the contrary, competition between national taxation systems remains necessary.
Tværtimod er der mange forskningsresultater, der modbeviser hendes påstand.
On the contrary, there is a good deal of research to show that it is in fact effective.
tværtimod
volume_up
otherwise {přísl.}

Příklady použití pro "tværtimod" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

DanishJeg mener tværtimod, at staterne burde kræve selv at kunne udøve bedre kontrol.
I cannot, however, accept the attempt to confer evaluation tasks on the EMCDDA.
DanishI den politiske diskussion skabes der tværtimod en stemning mod dette direktiv.
However, opinion is being stirred up against this directive in the political arena.
DanishHr. formand, det er ikke bedre dyrevelfærd, der er på dagsordenen i dag, tværtimod.
Mr President, it is not better animal welfare that is on the agenda at present.
DanishJeg tror ikke, at den europæiske rumsektor lider under øgede kompetencer, tværtimod.
I do not think that the European space sector suffers from increased competence.
DanishDet har ikke givet problemer, men det har tværtimod gavnet deres sundhed og velvære.
Millions of people in Europe have bought vitamins and minerals of their choice.
DanishDer er heller ikke sket fremskridt, når det gælder Cypern-spørgsmålet - tværtimod.
Nor has there been any progress on the Cyprus question - rather the opposite.
DanishDet er tværtimod de små og mellemstore virksomheder, som skaber flest job.
It is, far more, the small and medium-sized enterprises that create the most jobs.
DanishTværtimod ville konkurrencen medføre, at man ville udvikle andre metoder.
Instead, competition would mean that other methods would have to be developed.
DanishMan var tværtimod fristet til at ignorere befolkningen i stedet for at ændre politik.
In fact there was a temptation to ignore the people, instead of changing the policy.
DanishEuropa kan ikke blot skue mod øst, det har tværtimod pligt til at rette blikket mod syd.
Europe cannot look eastward only, it must also turn its spotlight on the South.
DanishTværtimod, lad os være ærlige: Toget er blevet hængende i det 19. århundrede.
Let us be honest, the train has remained stuck in the nineteenth century.
DanishTværtimod, vi ønsker ikke, at mennesker, som er på flugt, skal behandles forskelligt.
Indeed, we do not want people who have fled from a country to be treated differently.
DanishTværtimod mente og mener vi, at stabilitets- og vækstpagten er et værdifuldt instrument.
Consequently, we have never said that the Stability and Growth Pact is stupid.
DanishTværtimod lykkedes det os at skabe en internationalt banebrydende milepælsforskrift.
Future revisions will provide us with an opportunity to make certain amendments to it.
DanishTværtimod må man se, at det er nødvendigt at skabe større retssikkerhed på disse områder.
What is needed, though, is to establish greater legal certainty in these areas.
DanishTværtimod mener jeg, at der bør støttes på et ikke-diskriminerende grundlag.
We regret however the rejection of four proposals that we tabled, which were intended:
DanishDet må tværtimod være målet at udvide fødevarehjælpen i form af donationer.
Instead, we should increase still further the share of food aid in the form of grants.
DanishJeg ville aldrig kalde fru Aherns forslag og tanker for noget pjat, tværtimod.
In my view, Mr President, nonsense is an unduly pejorative word to use.
DanishDen slår tværtimod fast, at interventionerne skal være af kort varighed.
It does, however, stipulate that the interventions must have a " short life span ".
DanishJeg synes tværtimod, at partier ofte har en tendens til at tage sig selv særlig alvorligt.
Rather I think that parties often tend to take themselves particularly seriously.